Δίκαιο Ευρωπαικής Ένωσης
05/03/2014
Ανακοίνωση για την απονομή των 2 υποτροφιών του ΜΠΣ

Η απονομή των δύο υποτροφιών για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών «ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ EΝΩΣΗΣ» του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου και του Ευρωπαϊκού Πανεπιστήμιου Κύπρου κατά το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015 έχει ήδη πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τους Κανονισμούς του ΑΠΚΥ.

Την υποτροφία έχουν λάβει οι:
 
  1. Σαβάκη Στέφανη-Μαρία, Ασκούμενη Δικηγόρος, Αρ.Κατάταξης 3
  2. Τζούμας Αλέξανδρος, Εγγεγραμμένος Δικηγόρος, Αρ.Κατάταξης 6

Στην κλήρωση συμμετείχαν όσοι υποψήφιοι είχαν αποστείλει ηλεκτρονικά στον Τομέα Φοιτητικής Μέριμνας τη σχετική δήλωση συμμετοχής τους με συμπληρωμένα τα απαιτούμενα στοιχεία, μέχρι και τις 10 Φεβρουαρίου 2014. Ο αριθμός που έχει δοθεί κατά την κατανομή θέσης αντιπροσώπευε και τον αριθμό κατάταξης για τη διεκδίκηση των υποτροφιών.

Οι υποτροφίες απονεμήθηκαν οριστικά στους πρώτους δύο υποψηφίους οι οποίοι πληρούσαν τις εξής προϋποθέσεις:

(α) υπέβαλαν εμπρόθεσμα αίτηση εισδοχής στο Προγράμματα Σπουδών, η οποία πληροί και τις απαραίτητες προϋποθέσεις εισαγωγής στο εν λόγω Πρόγραμμα Σπουδών,
(β) η αίτηση εισδοχής στο Προγράμματα Σπουδών έγινε δεκτή από το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου βάσει των Κανονισμών του τελευταίου,
(γ) κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης εισδοχής ήταν ήδη εγγεγραμμένοι είτε ως ασκούμενοι είτε ως δικηγόροι σε δικηγορικό σύλλογο κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
(δ) προσκόμισαν εντός οκτώ (8) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων της κλήρωσης έγγραφο που να πιστοποιεί τη συνδρομή της (γ) προϋπόθεσης,
(ε) αποδέχθηκαν εγγράφως την υποτροφία εντός οκτώ (8) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων της κλήρωσης.

Η κλήρωση πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή, στις 14 Φεβρουαρίου 2014, στο κτήριο του Ανοικτού Πανεπιστήμιου, και τα αποτελέσματα ανακοινώθηκαν αμέσως μετά στην Διαδικτυακή Πύλη του Πανεπιστημίου.
Μοίρασμα στο facebook Μοίρασμα στο twitter _blank
Μεγένθυση γραμματοσειράς dΣμίκρυνση γραμματοσειράςΔ Τ Τ Π Π Σ spacerheight22 Κ
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31