Πληροφοριακά και Επικοινωνιακά Συστήματα
Τίτλος Κωδικός ECTS
Δομές Δεδομένων, Αλγόριθμοι και Αρχές Προγραμματισμού (Εφαρμοσμένη κατηγορία) ΠΕΣ500 10
Προγραμματισμός Ιστού (Εφαρμοσμένη κατηγορία) ΠΕΣ501 10
Ευφυή Συστήματα (Εφαρμοσμένη κατηγορία) ΠΕΣ502 10
Δίκτυα Επικοινωνιών και Υπολογιστών (Εφαρμοσμένη κατηγορία) ΠΕΣ503 10
Αντικειμενοστραφής Ανάλυση και Σχεδιασμός (Προηγμένη κατηγορία) ΠΕΣ510 10
Προηγμένες τεχνολογίες Ιστού και Προγραμματισμός (Προηγμένη κατηγορία) ΠΕΣ511 10
Εξόρυξη Δεδομένων (Προηγμένη κατηγορία) ΠΕΣ512 10
Διαχείριση Έργων Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων (Προηγμένη / Εφαρμοσμένη κατηγορία) ΠΕΣ520 10
Ερευνητικές Μέθοδοι (Προηγμένη / Εφαρμοσμένη κατηγορία) ΠΕΣ521 10
Αναπαράσταση Γνώσης και Συλλογισμός ΠΕΣ600 10
Συλλογική Ευφυΐα ΠΕΣ601 10
Αυτόνομοι Πράκτορες και Συστήματα Πολλαπλών Πρακτόρων ΠΕΣ602 10
Ασύρματες Επικοινωνίες ΠΕΣ610 10
Επικοινωνιακά Συστήματα ΠΕΣ611 10
Κινητή και Διάχυτη Υπολογιστική ΠΕΣ612 10
Ασφάλεια Υπολογιστών και Δικτύων ΠΕΣ620 10
Κρυπτογραφία ΠΕΣ621 10
Διαχείριση Κινδύνων Ασφαλείας Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων ΠΕΣ622 10
Σχεδίαση Εκπαιδευτικού Λογισμικού ΠΕΣ630 10
Εξ αποστάσεως Μάθηση – Τεχνολογίες και Μεθοδολογίες ΠΕΣ631 10
Εκπαιδευτική τεχνολογία ΠΕΣ632 10
Αρχές και Ανάπτυξη Ηλεκτρονικού Εμπορίου ΠΕΣ640 10
Επιχειρηματικά πρότυπα ΠΕΣ641 10
Αρχιτεκτονική Προσανατολισμένη σε Υπηρεσίες ΠΕΣ642 10
Διατριβή Mάστερ I ΠΕΣ701A 10
Διατριβή Μάστερ ΙΙ ΠΕΣ701B 20


Δ Τ Τ Π Π Σ spacerheight22 Κ
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31