Προγράμματα Σπουδών ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

  Ιστοσελίδα Facebook Π.Σ

Επισκόπηση Θεματικής Ενότητας Σπουδών

Θέματα νεοελληνικής λογοτεχνίας (20ος αιώνας)
ΕΛΛ313
15
Επισκόπηση Θεματικής Ενότητας Σπουδών
Τίτλος Θέματα νεοελληνικής λογοτεχνίας (20ος αιώνας)
Κωδικός ΕΛΛ313
ECTS 15
Συντονιστής: Εύη Βογιατζάκη
Σύντομη Περιγραφή
Στόχοι της Θεματικής Ενότητας (Θ. Ε.)
Η θεματική ενότητα αποσκοπεί να προσφέρει στους φοιτητές τη δυνατότητα:
  • Να εμβαθύνουν σε μιαν ορισμένη χρονική περίοδο της ιστορίας της λογοτεχνίας, γενιά, ομάδα συγγραφέων (ή συγγραφέα),  αισθητική τάση ή και θεματική της ελληνικής λογοτεχνίας  του 20ού αιώνα.
  • Να μελετήσουν τον κόσμο των ιδεών, τα  ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και τις αισθητικές τάσεις που σχετίζονται με το επιλεγμένο θέμα.
  • Να ασκηθούν στις μεθόδους και στα εργαλεία της φιλολογικής έρευνας καθώς και στη χρήση των βιβλιογραφικών πηγών.
  • Να εξοικειωθούν με τους όρους της φιλολογικής έρευνας και ανάλυσης, καθώς και  στη συγγραφή φιλολογικού δοκιμίου, με στόχο την κριτική ανάγνωση των λογοτεχνικών κειμένων: διάκριση ανάμεσα σε κειμενικά, ιστορικά, θεωρητικά και κριτικά δεδομένα (ανάλογα με τη μέθοδο ή τρόπο προσέγγισης) που βοηθούν στην κατανόηση και ερμηνεία του λογοτεχνικού έργου.
  • Να μελετήσουν ενδεικτικά κείμενα της ποίησης ή/και της πεζογραφίας της ελληνικής λογοτεχνίας του 20ού αιώνα.
 
ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ ΚΑΙ  ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
ΓΡΑΜΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ (ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ) 
Λίνος Πολίτης, Ιστορία της νεοελληνικής λογοτεχνίας, Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τράπεζας, Αθήνα 1989.
Roderick Beaton, Εισαγωγή στη νεότερη ελληνική λογοτεχνία. Ποίηση και πεζογραφία, 1821-1992, μτφ. Eυ. Zουργού-M. Σπανάκη, Eκδόσεις Nεφέλη, Aθήνα 1996.
Εύη Βογιατζάκη, Τα αισθητικά ρεύματα στον 19ο και στον 20ο αιώνα και στη νεοελληνική λογοτεχνία, ΕΔΥ: Εναλλακτικό διδακτικό υλικό, ΑΠΚΥ 2010 (αναρτάται στην πλατφόρμα).
 
ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ
Κωνσταντίνος Χατζόπουλος,  Το Φθινόπωρο, εκδ. Ίδρυμα Κώστα και Ελένης Ουράνη, Αθήνα 1990.
Κ. Θεοτόκης, Η τιμή και το χρήμα,  Εκδ. Νεφέλη, Αθήνα 1993
Νίκος Καζαντζάκης, Βίος και πολιτεία του Αλέξη Ζορμπά, εκδ. Καζαντζάκη, Αθήνα 2013.Ανθολόγιο κριτικών κειμένων: επιλογή κριτικών κειμένων, τα οποία θα αναρτώνται σταδιακά στην πλατφόρμα κατά τη διάρκεια της χρονιάς ως συμπληρωματική βιβλιογραφία για την εκπόνηση της εκάστοτε εργασίας.
 
Σύντομη περιγραφή
Η ενότητα αποσκοπεί στη μελέτη εξειδικευμένων θεμάτων της νεοελληνικής λογοτεχνίας του 20ού αιώνα τα οποία αφορούν στην εξέταση ενός συγγραφέα ή μιας ομάδας συγγραφέων, ενός ή και περισσότερων λογοτεχνικών ειδών και της εξέλιξής τους κατά τη διάρκεια της υπό εξέταση περιόδου ή μιας ειδικής θεματικής του 20ού αιώνα η οποία ενδέχεται να διαπερνά μιαν ομάδα έργων ή συγγραφέων ή και διαφορετικές αισθητικές τάσεις καθ’ όλη την έκταση του 20ού αιώνα (συγκριτική θεώρηση).
Τα θέματα αυτά επιλέγονται από τον εκάστοτε διδάσκοντα με στόχο την εξέταση σημαντικών αισθητικών, θεωρητικών, κριτικών και ερμηνευτικών ζητημάτων που αφορούν στην ελληνική λογοτεχνία του 20ού αιώνα.
Η ενότητα περιλαμβάνει επίσης τη συνδυαστική μελέτη ενδεικτικών λογοτεχνικών κειμένων, ποιημάτων ή πεζών, με στόχο την εξάσκηση των φοιτητών στην κριτική ανάγνωση, την ανάλυση και την κατανόηση των κειμένων αυτών μέσα στο πλαίσιο της μελέτης των εκάστοτε αισθητικών, ιστορικών και κριτικο-ερμηνευτικών συμφραζομένων που απασχολούν τη Θ. Ε.
 
Κατά το χειμερινό εξάμηνο του Ακαδημαϊκού έτους 2018-19 η Θ.Ε. θα ασχοληθεί με ζητήματα πεζογραφίας κατά το πρώτο ήμισυ του 20ού αιώνα: πιο συγκεκριμένα με την αφήγηση κατά τις 2 πρώτες δεκαετίες του 20ού αιώνα, στη γενιά του ’30 και στο έργο του Ν. Καζαντζάκη.
Η ύλη της Θ.Ε. είναι κατανεμημένη στα ακόλουθα γνωστικά αντικείμενα:
  • Η πεζογραφία στην αρχή του 20ού αι.: Το συμβολιστικό και το κοινωνιστικό μυθιστόρημα.
  • Η πεζογραφία της γενιάς του ’30
  • Η πεζογραφία του Νίκου Καζαντζάκη.

 
Γλώσσα διδασκαλίας
Ελληνικά
Μέθοδοι διδασκαλίας
 Καθοδηγούμενη αυτοδιδασκαλία μέσω:
(α) Οδηγών Μελέτης με σαφή χρονοδιαγράμματα και ορόσημα
(β) Ασκήσεων Αυτοαξιολόγησης
(γ) Δύο γραπτών εργασιών
(δ) Δραστηριοτήτων με τη βοήθεια της Πλατφόρμας Σύγχρονης Επικοινωνίας
(ε) Δύο ομαδικών Συμβουλευτικών Συναντήσεων (ΟΣΣ)

Τρόποι αξιολόγησης
Δύο γραπτές εργασίες και μία εξέταση με την ολοκλήρωση της Θεματικής ενότητας.
Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό

Διδάσκοντες

Τμήματα
Επιστροφή

Δ Τ Τ Π Π Σ spacerheight22 Κ
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31