Προγράμματα Σπουδών ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

  Ιστοσελίδα Facebook Π.Σ
Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό
Τίτλος Κωδικός ECTS
Αρχαία Ελληνικά Ι ΕΛΛ311 15
Αρχαία Ελληνικά ΙΙ ΕΛΛ321 15
Αρχαία Ελληνική Ιστορία (1200 π.Χ. - 330 μ.Χ.) ΕΛΛ112 10
Αρχαία Ελληνική Λογοτεχνία (Αρχαϊκή - Κλασική περίοδος) ΕΛΛ211 10
Αρχαία Ελληνική Τέχνη (1200 π.Χ. - 330 μ.Χ.) ΕΛΛ113 10
Αρχαία Ελληνική Φιλοσοφία (Πλάτων - Αριστοτέλης) ΕΛΛ221 10
Αρχαίο Ελληνικό Θέατρο Ι (Τραγωδία) ΕΛΛ411 15
Αρχαίο Ελληνικό Θέατρο ΙΙ (Κωμωδία) ΕΛΛ421 15
Αρχαιολογική θεωρία και πράξη ΕΛΛ424 15
Βυζαντινή Ιστορία (330 μ.Χ. - 1453 μ.Χ.) ΕΛΛ121 10
Βυζαντινή Λογοτεχνία (7ος - 15ος αιώνας) ΕΛΛ412 15
Βυζαντινή Τέχνη (330 μ.Χ. - 1453 μ.Χ.) ΕΛΛ122 10
Γλωσσολογία ΕΛΛ423 15
Εισαγωγή στην Επιγραφική και τη Νομισματική ΕΛΛ316 15
Εισαγωγή στη Σπουδή του Πολιτισμού (Θεωρία και Πράξη) ΕΛΛ111 10
Ελληνιστική και πρώιμη Βυζαντινή Λογοτεχνία (3ος αι. π.Χ. - 7ος αι. μ.Χ.) ΕΛΛ222 10
Θέματα Αρχαίας Ελληνικής και Βυζαντινής Φιλοσοφίας ΕΛΛ323 15
Θέματα Αρχαίας Ελληνικής λογοτεχνίας ΕΛΛ413 15
Θέματα Αρχαίας Ελληνικής Τέχνης ΕΛΛ314 15
Θέματα Βυζαντινής Τέχνης ΕΛΛ426 15
Θέματα Ιστορίας της Ύστερης Αρχαιότητας ΕΛΛ324 15
Θέματα νεοελληνικής λογοτεχνίας (20ος αιώνας) ΕΛΛ313 15
Θέματα Οικονομικής και Κοινωνικής Ιστορίας του σύχρονου ελληνισμού ΕΛΛ326 15
Θέματα Ρωμαϊκής Ιστορίας ΕΛΛ315 15
Ιστορία της Αρχαίας & Μεσαιωνικής Κύπρου ΕΛΛ325 15
Λατινικά Ι ΕΛΛ312 15
Λατινικά ΙΙ ΕΛΛ322 15
Λογοτεχνία της Κύπρου (12ος - 20ος αιώνας) ΕΛΛ422 15
Νεοελληνική Ιστορία Ι (1770 - 1897) ΕΛΛ123 10
Νεοελληνική Ιστορία ΙΙ (1898 - 1949) ΕΛΛ212 10
Νεοελληνική Λογοτεχνία Ι (16ος - 19ος) ΕΛΛ213 10
Νεοελληνική Λογοτεχνία ΙΙ (20ος) ΕΛΛ223 10
Νεοελληνική Τέχνη: Γλυπτική - Ζωγραφική ΕΛΛ415 15
Οι Επιστήμες στην Αρχαία Ελλάδα και το Βυζάντιο ΕΛΛ416 15
Σύγχρονη Κυπριακή Ιστορία (1878 - 1974) ΕΛΛ414 15
Τέχνη και Θέατρο στη σύγχρονη Ελλάδα και την Κύπρο ΕΛΛ425 15


Δ Τ Τ Π Π Σ spacerheight22 Κ
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31