Προγράμματα Σπουδών ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

  Ιστοσελίδα Facebook Π.Σ
Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό
Τίτλος Κωδικός ECTS
Θέματα Βυζαντινής Τέχνης ΕΛΛ426 15
Τέχνη και Θέατρο στη σύγχρονη Ελλάδα και την Κύπρο ΕΛΛ425 15
Αρχαιολογική θεωρία και πράξη ΕΛΛ424 15
Γλωσσολογία ΕΛΛ423 15
Λογοτεχνία της Κύπρου (12ος - 20ος αιώνας) ΕΛΛ422 15
Αρχαίο Ελληνικό Θέατρο ΙΙ (Κωμωδία) ΕΛΛ421 15
Οι Επιστήμες στην Αρχαία Ελλάδα και το Βυζάντιο ΕΛΛ416 15
Νεοελληνική Τέχνη: Γλυπτική - Ζωγραφική ΕΛΛ415 15
Σύγχρονη Κυπριακή Ιστορία (1878 - 1974) ΕΛΛ414 15
Θέματα Αρχαίας Ελληνικής λογοτεχνίας ΕΛΛ413 15
Βυζαντινή Λογοτεχνία (7ος - 15ος αιώνας) ΕΛΛ412 15
Αρχαίο Ελληνικό Θέατρο Ι (Τραγωδία) ΕΛΛ411 15
Θέματα Οικονομικής και Κοινωνικής Ιστορίας του σύχρονου ελληνισμού ΕΛΛ326 15
Ιστορία της Αρχαίας & Μεσαιωνικής Κύπρου ΕΛΛ325 15
Θέματα Ιστορίας της Ύστερης Αρχαιότητας ΕΛΛ324 15
Θέματα Αρχαίας Ελληνικής και Βυζαντινής Φιλοσοφίας ΕΛΛ323 15
Λατινικά ΙΙ ΕΛΛ322 15
Αρχαία Ελληνικά ΙΙ ΕΛΛ321 15
Εισαγωγή στην Επιγραφική και τη Νομισματική ΕΛΛ316 15
Θέματα Ρωμαϊκής Ιστορίας ΕΛΛ315 15
Θέματα Αρχαίας Ελληνικής Τέχνης ΕΛΛ314 15
Θέματα νεοελληνικής λογοτεχνίας (20ος αιώνας) ΕΛΛ313 15
Λατινικά Ι ΕΛΛ312 15
Αρχαία Ελληνικά Ι ΕΛΛ311 15
Νεοελληνική Λογοτεχνία ΙΙ (20ος) ΕΛΛ223 10
Ελληνιστική και πρώιμη Βυζαντινή Λογοτεχνία (3ος αι. π.Χ. - 7ος αι. μ.Χ.) ΕΛΛ222 10
Αρχαία Ελληνική Φιλοσοφία (Πλάτων - Αριστοτέλης) ΕΛΛ221 10
Νεοελληνική Λογοτεχνία Ι (16ος - 19ος) ΕΛΛ213 10
Νεοελληνική Ιστορία ΙΙ (1898 - 1949) ΕΛΛ212 10
Αρχαία Ελληνική Λογοτεχνία (Αρχαϊκή - Κλασική περίοδος) ΕΛΛ211 10
Νεοελληνική Ιστορία Ι (1770 - 1897) ΕΛΛ123 10
Βυζαντινή Τέχνη (330 μ.Χ. - 1453 μ.Χ.) ΕΛΛ122 10
Βυζαντινή Ιστορία (330 μ.Χ. - 1453 μ.Χ.) ΕΛΛ121 10
Αρχαία Ελληνική Τέχνη (1200 π.Χ. - 330 μ.Χ.) ΕΛΛ113 10
Αρχαία Ελληνική Ιστορία (1200 π.Χ. - 330 μ.Χ.) ΕΛΛ112 10
Εισαγωγή στη Σπουδή του Πολιτισμού (Θεωρία και Πράξη) ΕΛΛ111 10


Δ Τ Τ Π Π Σ spacerheight22 Κ
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31