Προγράμματα Σπουδών ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

  Ιστοσελίδα Facebook Π.Σ

Μέλη ΔΕΠ

 

Στέφανος Ευθυμιάδης, Αναπληρωτής Kαθηγητής

Μέχρι του παρόντος η επιστημονική μου έρευνα έχει περιστραφεί σε θέματα που αφορούν τη βυζαντινή λογοτεχνία (έκδοση, μετάφραση, σχολιασμός κειμένων), τη βυζαντινής προσωπογραφία και την ιστορική γεωγραφία. Ειδικότερα έχω ασχοληθεί με έργα συγγραφέων αγιολογικών και ιστοριογραφικών κειμένων, θέματα αναγνωστικού κοινού στο Βυζάντιο, μελέτης του κλασικού παρελθόντος και των σχέσεων χριστιανικής Ανατολής και Δύσης όπως αποτυπώνονται στη μεσαιωνική λογοτεχνία της Κάτω Ιταλίας.
περισσότερα...

 

Βάγια Καραΐσκου, Επίκουρη Καθηγήτρια

Τα ερευνητικά μου ενδιαφέροντα εστιάζουν στις σχέσεις μεταξύ των έργων τέχνης και του περιβάλλοντος από το οποίο προέρχονται, καθώς και στους τρόπους με τους οποίους τα εικονολογικά και άλλα στοιχεία των συνθέσεων συμβάλλουν στην κατανόηση των ιστορικών και κοινωνικών δεδομένων.
περισσότερα...

 

Αντώνης Κ. Πετρίδης, Επίκουρος Καθηγητής

Τα ερευνητικά μου ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στον χώρο του αρχαίου ελληνικού και ρωμαϊκού θεάτρου (κυρίως Κωμωδία, μίμος και παντόμιμος), της ελληνιστικής λογοτεχνίας (κυρίως του επιγράμματος, του μιμιάμβου, της παρωδίας και σάτιρας), καθώς και της αρχαίας ελληνικής φυσιογνωμονικής και της επιβίωσής της σε μεταγενέστερες περιόδους (π.χ. στον Βυζαντινό ιστορικό Γεώργιο Παχυμέρη).
περισσότερα...

 

Γιώργος Δεληγιαννάκης, Επίκουρος Καθηγητής

Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα αφορούν ποικίλες πτυχές της ιστορίας και αρχαιολογίας του αιγαιακού χώρου και της ανατολικής Μεσογείου, ιδιαίτερα κατά τους ρωμαϊκούς και υστερορωμαϊκούς χρόνους. Έχει δημοσιεύσει άρθρα με θέματα αρχαιολογίας, επιγραφικής, οικονομικής και κοινωνικής ιστορίας των ύστερων ρωμαϊκών και βυζαντινών χρόνων.
περισσότερα...

 

 

Μέλη ΣΕΠ


ΑΡΜΟΣΤΗ ΣΠΥΡΟΣ

Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στους τομείς της Φωνητικής, Φωνολογίας, των Συστημάτων Γραφής, καθώς επίσης και της ιστορίας της ελληνικής γλώσσας· ιδιαίτερη έμφαση στη μέχρι σήμερα έρευνά του έχει δοθεί στη μελέτη της κυπριακής ελληνικής.  Τέλος, ένα δευτερεύον ερευνητικό του ενδιαφέρον είναι και η αρχαία ελληνική μουσική.


ΒΕΙΚΟΥ ΜΥΡΤΩ

Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στην Ιστορία και αρχαιολογία των πολιτισμών της  Μεσογείου κατά την ύστερη αρχαιότητα και τον μεσαίωνα, στην Ιστορία της κατοίκησης και θεωρίες του ιστορικού και κοινωνικού χώρου, στην Ιστοριογραφία, θεωρία και μεθοδολογία στις βυζαντινές και μεσαιωνικές σπουδές και εν γένει στην ιστορία και τις κοινωνικές επιστήμες.


ΒΟΓΙΑΤΖΑΚΗ ΕΥΗ

 


ΓΕΡΟΛΕΜΟΥ ΜΑΡΙΑ

Στο κέντρο των ερευνητικών της ενδιαφερόντων στέκεται το αρχαίο δράμα κυρίως μέσα από παραμέτρους όπως αυτοί του φύλου και της τρέλας. Επίσης η λειτουργική των "θαυμάσιων ιστοριών" ή "θαυμάτων" στην ιστοριογραφία της κλασικής και ύστερης αρχαιότητας και στις συλλογές παραδόξων της ελληνιστικής και αυτοκρατορική εποχής (corpus paradoxographorum) και πώς αυτή διαμορφώνεται ανάλογα με το γεωγραφικό χώρο.
 


ΓΙΑΓΚΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ


Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στη μελέτη της πολιτικής ιστορίας της Κύπρου κατά την περίοδο της βρετανικής αποικιοκρατίας (1878-1960), με ιδιαίτερη έμφαση στα χρόνια του Β' Παγκοσμίου Πολέμου, στην εξέλιξη του ενωτικού κινήματος καθώς επίσης και στη διαδικασία της βρετανικής αποαποικιοποίησης τόσο στην Κύπρο όσο και στον ευρύτερο χώρο της Ανατολικής Μεσογείου. Παράλληλα, η τρέχουσα έρευνά της εξετάζει τις σχέσεις της Ορθόδοξης Εκκλησίας και της βρετανικής αποικιακής κυβέρνησης κατά την περίοδο 1945-54 και φιλοδοξεί να αποτελέσει μέρος ευρύτερης ερευνητικής προσπάθειας η οποία θα εξετάζει την εκκλησιαστική πτυχή των ελληνοβρετανικών σχέσεων στη Μεσόγειο κατά την περίοδο 1830-1960.
 


ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

Στα ερευνητικά ενδιαφέροντα του Θεόδωρου Γιαννόπουλου ανήκουν η Εποχή του Χαλκού και γενικότερα η προϊστορία του Αιγαίου, η προϊστορία και η προέλευση των γλωσσών, η αρχαιολογική θεωρία, καθώς και ευρύτερα ζητήματα πολιτιστικής ανθρωπολογίας του παρελθόντος και του παρόντος. Τα ερευνητικά αυτά ενδιαφέροντα αντανακλώνται στις δύο προσωπικές του μονογραφίες. Η διδακτορική του διατριβή δημοσιεύτηκε το 2008 με τίτλο: Th. G. Giannopoulos, Die letzte Elite der mykenischen Welt. Achaia in mykenischer Zeit und das Phänomen der Kriegerbestattungen im 12.-11. Jahrhundert v. Chr. (Η Αχαΐα στην Μυκηναϊκή Εποχή και το φαινόμενο των ταφών πολεμιστών κατά τον 12ο-11ο αιώνα π.Χ.), Universitätsforschungen zur prähistorischen Archäologie, Band 152 (Dr. Rudolf Habelt, Βόννη 2008). Τον Δεκέμβριο του 2012 δημοσιεύτηκε η μεταδιδακτορική του μονογραφία με τίτλο: Θ. Γ. Γιαννόπουλος, «Πόθεν και πότε οι Έλληνες;». Οι υπεύθυνες απαντήσεις της επιστήμης και η παρούσα κατάσταση της έρευνας για την πρώτη αρχή του ελληνικού πολιτισμού (Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης,Ηράκλειο 2012).

 

ΔΑΝΙΗΛ ΧΡΗΣΤΟΣ

Ο Χρήστος Δανιήλ είναι διδάκτορας νεοελληνικής φιλολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Στη διδακτορική του διατριβή, που εκπόνησε με υποτροφία του Ι.Κ.Υ. εξέτασε τις σχέσεις των μεταπολεμικών υπερρεαλιστών ποιητών με την ποιητική του δημοτικού τραγουδιού. Στα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εντάσσονται ακόμη η εξέταση της πόλης στη λογοτεχνία, ζητήματα ποιητικής και πρόσληψης των ποιητών του μεσοπολέμου, καθώς και η εξέταση του έργου υπερρεαλιστών ποιητών.
περισσότερα...

 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ

Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα επικεντρώνονται  στην λατινική λογοτεχνία, ρωμαϊκό θέατρο, αρχαία σχόλια και υπομνήματα, σχέση ρητορικής και θεάτρου.

 

 

ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Στα ενδιαφέροντά του συγκαταλέγονται η ελληνιστική ποίηση, η λατινική ποίηση και η αρχαία ιατρική (πιο συγκεκριμένα, η ιστορία των ψυχοσωματικών ασθενειών). Η διδακτορική του διατριβή, με τίτλο «Melancholy in Hellenistic and Latin poetry» (Oξφόρδη 2011), εξετάζει τη διασπορά και την πρόσληψη του ιατρικού λόγου περί μελαγχολίας στο ελληνιστικό έπος (Απολλώνιος Ρόδιος), στις κωμωδίες του Μενάνδρου, στο τρίτο βιβλίο του Λουκρητίου (De rerum natura) και στο Ars Poetica του Ορατίου. Μεταξύ των πρόσφατων και προσεχών του δημοσιεύσεων περιλαμβάνονται άρθρα για τη συζήτηση του Κικέρωνα περί μελαγχολίας στο τρίτο βιβλίο των Τουσκουλανών Διατριβών, τη λειτουργία της ασθένειας ως δομικού, συνεκτικού τεχνάσματος στον σχεδιασμό των έξι βιβλίων του De rerum natura του Λουκρητίου και τη χρήση ιπποκρατικών γυναικολογικών θεωριών στο τρίτο βιβλίο των Αιτίων του Καλλίμαχου.
 

ΚΑΛΟΓΡΗΑΣ ΒΑΙΟΣ

Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται κυρίως σε θέματα του ελληνικού εμφυλίου (1943-1949), όπως στη μελέτη των μη κομμουνιστικών αντιστασιακών κινημάτων στη βόρεια Ελλάδα, αλλά και στη διερεύνηση της ένοπλης φάσης του Μακεδονικού Αγώνα (1904-1908), τόσο σε πολιτικό-διπλωματικό όσο και σε στρατιωτικό πεδίο. Ένα άλλο πεδίο των ερευνών του αφορά την εξέλιξη της εθνικοσοσιαλιστικής κατοχής στην Ευρώπη (1939-1945) και, ιδίως, τις σχέσεις των κατοχικών καθεστώτων με τις δυνάμεις του Άξονα.

 


ΚΑΡΥΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εντοπίζονται στο Κυπριακό Ζήτημα από το 1878, στη στάση των ελληνικών κυβερνήσεων απέναντι στο ενωτικό κίνημα της Κύπρου κατά τη δεκαετία του 1950, στη συγκριτική μελέτη του ένοπλου κινήματος της ΕΟΚΑ σε σχέση με τα αντίστοιχα επαναστατικά που προηγήθηκαν στον ελλαδικό χώρο και στην περίοδο της από-αποικιοποίησης στη Νοτιοανατολική Μεσόγειο.


ΚΛΑΨΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ

Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στη Νεότερη και Σύγχρονη Ελληνική και Ευρωπαϊκή Ιστορία, στην Ιστορία της Ελληνικής Εξωτερικής Πολιτικής (με έμφαση στην περίοδο του Μεσοπολέμου), καθώς και στην Ιστορία της Ευρωπαϊκής Ενοποίησης. Είναι συγγραφέας πέντε βιβλίων, ενώ άρθρα του έχουν δημοσιευθεί σε επιστημονικά περιοδικά (Mediterranean Quarterly, Genocide Studies and Prevention, Balkan Studies, Thetis, Journal of Imperial and Commonwealth History, Diplomacy and Statecraft, Middle Eastern Studies, Κλειώ κ.ά.) και συλλογικούς τόμους στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έχει λάβει μέρος σε πολυάριθμα συνέδρια.
 

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 
ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Ο Γεώργιος Παπαϊωάννου είναι μουσειολόγος-αρχαιολόγος με ειδίκευση σε εφαρμογές ψηφιακής τεχνολογίας. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στη μουσειολογία, αρχαιολογία, εκπαίδευση, πρόσληψη-προβολή πολιτισμικού αγαθού με έμφαση σε εφαρμογές νέων τεχνολογιών και πεδίο αναφοράς τον ελληνικό πολιτισμό και τους πολιτισμούς της Εγγύς/Μέσης Ανατολής.
περισσότερα...

 

ΠΑΥΛΟΥ ΚΩΣΤΑΣ

Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στη Νεοελληνική ποίηση 19ου και 20ου αιώνα, το έργο του Διονυσίου Σολωμού (ζητήματα ερμηνείας και έκδοσης), αυτόγραφα και γενετική ερμηνεία των κειμένων, ζητήματα διγλωσσίας/πολυγλωσσίας και λογοτεχνικής δημιουργίας, νεοελληνική μετρική και μετρικολογία, θεωρία λογοτεχνίας.

ΣΕΡΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Τα ενδιαφέροντά Του εστιάζονται στην εφαρμογή σύγχρονης διδακτικής μεθοδολογίας στη διδασκαλία της γλώσσας, στη διδακτική των κλασικών γλωσσών, στην αξιοποίηση των ΤΠΕ στη διδακτική-μαθησιακή διαδικασία, στη θέση των κλασικών γλωσσών στο σχολικό Αναλυτικό Πρόγραμμα και στο ρόλο της κλασικής παιδείας στα ευρωπαϊκά curricula.


ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΑΝΔΡΕΑΣ

Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιστρέφονται γύρω από την αρχαία ελληνική ρητορική, το ελληνικό δίκαιο, τη θεατρικότητα και την ερμηνεία της (performance criticism), και τα αρχαία ιατρικά κείμενα.

Η διδακτορική του διατριβή εντοπίζει και αναλύει για πρώτη φορά με συστηματικό τρόπο τα στοιχεία performance (της θεατρικότητας) σε δύο ζεύγη γνωστών ρητορικών λόγων του Αισχίνη (Λόγοι 2 και 3) και του Δημοσθένη (Λόγοι 18 και 19). Έχει παρουσιάσει την έρευνά του σε διεθνή επιστημονικά συνέδρια και σε δημοσιεύσεις σε έγκριτα διεθνή περιοδικά (Classical Quarterly και Journal of Hellenic Studies) και συλλογικούς τόμους. Ιδαίτερη αναφορά πρέπει να γίνει: (α) στον τόμο Theatre of Justice: Aspects of Performance in Greco-Roman Oratory and Rhetoric (Under Contract, Brill), τον οποίο επιμελείται σε συνεργασία με τη Σοφία Παπαϊωάννου (Πανεπιστήμιο Αθηνών) και τη Beatrice da Vela (University College London) και (β) στη μονογραφία Attic Oratory and Performance, που θα κυκλοφορήσει εντός του 2016 από τον εκδοτικό οίκο Routledge.


Στις προσεχείς ερευνητικές του δραστηριότητες εντάσσεται, επίσης, η διοργάνωση ενός διεθνούς συνεδρίου σε συνεργασία με τον Κυριάκο Δημητρίου (Πανεπιστήμιο Κύπρου) και τη Σοφία Παπαϊωάννου (Πανεπιστήμιο Αθηνών). Το συνέδριο, που τιτλοφορείται “Addressing Matters in Context: The Art of Persuasion across Genres and Times”, θα εξετάζει την τέχνη της πειθούς σε διάφορα λογοτεχνικά γένη και εποχές.
Για περισσότερες πληροφορίες: https://www.academia.edu/8224256/Addressing_Matters_in_Context_The_Art_of_Persuasion_across_Genres_and_TimesΣΙΜΕΛΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Ο Χρήστος Σιμελίδης έχει γράψει το βιβλίο Selected Poems of Gregory of Nazianzus (Γοτίγγη, 2009) και μικρότερα μελετήματα για τα βυζαντινά λεξικά των ποιημάτων του Γρηγορίου Ναζιανζηνού, την ποίηση του Θεόδωρου Πρόδρομου, τη βυζαντινή μετάφραση του Κορανίου και για προβλήματα κριτικής κειμένου στις Ικέτιδες του Αισχύλου. 

Στα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνονται η βυζαντινή ποίηση, η πρόσληψη της αρχαίας ελληνικής γραμματείας στα βυζαντινά κείμενα, οι λόγιοι στο Βυζάντιο, τα βυζαντινά λεξικά και η κριτική των κειμένων. Του έχει ανατεθεί η έκδοση των ποιημάτων του Γρηγορίου του Ναζιανζηνού στη σειρά Corpus Christianorum. Σύντομα θα δημοσιευθεί (σε συνεργασία με τον Ε. Α. Πάσχο, καθηγητή Φυσικής του Πανεπιστημίου του Dortmund) σχολιασμένη κριτική έκδοση της Αστρονομικής Στοιχείωσης του Θεόδωρου Μετοχίτη. 
 

ΣΚΟΥΡΟΥΜΟΥΝΗ ΑΣΠΑΣΙΑ

Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα: αρχαίο ελληνικό δράμα (κυρίως τραγωδία και κωμωδία) με έμφαση σε ζητήματα δραματουργικής τεχνικής (space, stagecraft, performance criticism), θεωρία των γενών (διακειμενικότητα, παρωδία, παρατραγωδία), αρχαία ελληνική θρησκεία και πολιτική, αρχαία εθνογραφία-γεωγραφία-ψυχογεωγραφία.

 


 ΤΡΙΣΟΚΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στον χώρο της αρχαίας ελληνικής φιλοσοφίας (κυρίως αρχαίος σκεπτικισμός και ορθολογισμός), του γερμανικού ιδεαλισμού (κυρίως Καντ και Χέγκελ), καθώς και της κοινωνικής επιστημολογίας (κυρίως η έννοια της μειωμένης πληροφόρησης σε επιστημονικές κοινότητες). Έχει πρόσφατα δημοσιεύσει το πρώτο του βιβλίο, προϊόν δεκάχρονης ερευνητικής εργασίας, με τίτλο Pyrrhonian Scepticism and Hegels Theory of Judgement: A Treatise on the Possibility of Scientific Inquiry (Leiden & Boston: Brill, 2012). Βρίσκεται πολύ κοντά στο να δημοσιεύσει τρία επιπλέον βιβλία, τα οποία αποτελούν την τρέχουσα έρευνά του: (1) Μια συστηματική μονογραφία για την ελληνική σκέψη με τίτλο Φύσις, Έρως και Αλήθεια· (2) μια εισαγωγική πραγματεία στη φιλοσοφία του Καντ· και (3) ένα εκτεταμένο φιλοσοφικό δοκίμιο με θέμα το κατά πόσον η απομόνωση του ερευνητή από τους συναδέλφους του σε επιστημονικές κοινότητες μπορεί να επωφελήσει – παρά να ζημιώσει – τη διαδικασία παραγωγής γνώσης (μεγάλο μέρος του δοκιμίου αφιερώνεται σε μια συζήτηση των Προσωκρατικών και των γνωσιοθεωρητικών διαλόγων του Πλάτωνος). Το τρίτο μέρος της έρευνάς του χρηματοδοτείται από το Ινστιτούτο Ανωτάτων Σπουδών (New Europe College) του Βουκουρεστίου. 
 
 

ΦΑΣΣΑ ΕΛΕΝΗ

 

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΠΑΝΟΣ

Ο Πάνος Χριστοδούλου μελετά την πολιτική, κοινωνική και οικονομική ιστορία των κυπριακών βασιλείων των κλασσικών χρόνων αλλά και τη σχέση τους με τον ελληνικό χώρο και την Περσική Αυτοκρατορία (5ος - 4ος αι. π.Χ).
περισσότερα...

 

ΧΡΥΣΙΚΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ

Στα ερευνητικά της ενδιαφέρονται περιλαμβάνονται το αρχαίο θέατρο και η σύγχρονη πρόσληψή του (κινηματογράφος), καθώς και η ψυχή στην αρχαία ελληνική λογοτεχνία, με έμφαση στα συναισθήματα κοινωνικά κατώτερων ομάδων.  Η έρευνά της επικεντρώνεται στην ψυχολογική συμπεριφορά (άλογα πάθη και κοινωνικά συναισθήματα) αιχμάλωτων βασιλισσών και κοινών δούλων γυναικών, κυρίως στην τραγωδία. Έχοντας εργαστεί  σε ερευνητικό πρόγραμμα με θέμα «Πολιτική ηγεσία και αναπαραστάσεις του ηγέτη στην Αρχαία ελληνική σκέψη και λογοτεχνία» (ΚΦΙ Παν/στημίου Κύπρου, 2010-2012), τα ενδιαφέροντά της στρέφονται επίσης γύρω από τον ηγέτη και τις αναπαραστάσεις του στους αττικούς ρήτορες.

 

Μεγένθυση γραμματοσειράς dΣμίκρυνση γραμματοσειράς
Δ Τ Τ Π Π Σ spacerheight22 Κ
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31