Προγράμματα Σπουδών ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

  Ιστοσελίδα Facebook Π.Σ
Θεματικές Ενότητες Σπουδών

Επισκόπηση Θεματικής Ενότητας Σπουδών

Νεοελληνική Τέχνη: 19ος – 20ος αιώνας
ELP 49
20

ΕΛΠ49 Νεοελληνική Τέχνη:19ος-20ος αιώνας


Η Θεματική Ενότητα (Θ.Ε.) αποτελείται από τα ακόλουθα γνωστικά αντικείμενα:

 • 16ος έως και 18ος αιώνας: οι καταβολές της Νεοελληνικής τέχνης. Κρητική και Επτανησιακή τέχνη.
 • 19ος αιώνας: ζωγραφική, γλυπτική και αρχιτεκτονική.
 • Α΄ μισό του 20ου αιώνα: ζωγραφική, γλυπτική, χαρακτική.
 • Η ελληνική τέχνη μετά το 1945.

 

Παράλληλα με την κάθε περίοδο της Ελληνικής τέχνης θα αντιστοιχεί συνοπτική διδασκαλία της διεθνούς ευρωπαϊκής τέχνης ώστε να γίνει κατανοητό το πλαίσιο αναφοράς της Νεοελληνικής τέχνης.
Η ύλη της ευρωπαϊκής τέχνης θα είναι διδακτέα αλλά όχι εξεταστέα.

 

Στόχοι της Θεματικής Ενότητας (Θ.Ε.) είναι:

Μέσα από τη μελέτη της Θ.Ε. οι φοιτητές καλούνται:

 1. Να μελετήσουν τις καταβολές της Νεοελληνικής τέχνης, να κατανοήσουν τις επιμέρους παραμέτρους και να αντιληφθούν τον τρόπο με τον οποίο αυτές επηρέασαν την τέχνη του 19ου αιώνα.
 2. Να διακρίνουν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της Νεοελληνικής τέχνης από τον 16ο αιώνα ως τις μέρες μας.
 3. Να κατανοούν τον τρόπο με τον οποίο επηρέασαν τη διαμόρφωση της τέχνης στο Νεοελληνικό κράτος συγκεκριμένες πολιτικές, κοινωνικές, οικονομικές και θρησκευτικές συγκυρίες και δομές.
 4. Να αναγνωρίζουν το ρόλο της τέχνης στη Νεοελληνική κοινωνία του 19ου και του 20ου αιώνα.
 5. Να παρακολουθήσουν τους σημαντικότερους σταθμούς στην αισθητική εξέλιξη των τεχνών στην Ελλάδα μέσα από το έργο των πιο αντιπροσωπευτικών ζωγράφων και γλυπτών.
 6. Να εξοικειωθούν με τη σχετική ορολογία και να οικειοποιηθούν εργαλεία ανάλυσης, περιγραφής και αποτίμησης των έργων τέχνης.
 7. Να αναπτύξουν κριτική σκέψη και ματιά στον τρόπο προσέγγισης των έργων μέσα από την «ανάγνωση» των  μορφολογικών τους χαρακτηριστικών και τη συναγωγή πληροφοριών για την εποχή που τα δημιούργησε.
 8. Να εμβαθύνουν στο χειρισμό της επιστημονικής βιβλιογραφίας και γενικότερα των πηγών.

 

Διάταξη Θεματικής Ενότητας (ECTS)


Υποχρεωτική βιβλιογραφία:

 •  Καραΐσκου Β.(2011). Ματιές και Αναγνώσεις της Νεοελληνικής Γλυπτικής. Αθήνα: Gutenberg-Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου.
 • Ιωαννίδου Μ.,  Ελληνική Ζωγραφική και Χαρακτική από τον 18ο στον 20ό αιώνα, Διδακτικό Υλικό, Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, 2011.
 • Χαραλαμπίδης Α. (2010). Τέχνη: βλέπω-γνωρίζω-αισθάνομαι. Θεσσαλονίκη (University Studio Press). 

 

 

Συμπληρωματική βιβλιογραφία:

 •  Βακαλό E., Η Φυσιογνωμία της Μεταπολεμικής Τέχνης στην Ελλάδα, τ. Α΄- Δ΄, εκδ. Κέδρος, Αθήνα 1981, 1982, 1983, 1985, αντίστοιχα.
 • Κωτίδης A., Μοντερνισμός και «Παράδοση» στην Ελληνική Τέχνη του Μεσοπολέμου, εκδ. University Studio Press, Θεσσαλονίκη 1993.
 • Κωτίδης A., Ελληνική Τέχνη, Ζωγραφική 19ου Αιώνα, Εκδοτική Αθηνών, 1995.
 • Λυδάκης Σ., Η Ιστορία της Νεοελληνικής Ζωγραφικής, τ. 3, εκδ. Μέλισσα, Αθήνα 1976.
 • Λυδάκης Σ., Οι Έλληνες Γλύπτες, εκδ. Μέλισσα, Αθήνα 1981.
 • Μισιρλή Ν., Ελληνική Ζωγραφική, 18ος-19ος αιώνας, εκδ. Αδάμ, Αθήνα 2003.
 • Μυκονιάτης Η., Νεοελληνική Γλυπτική, Εκδοτική Αθηνών, Αθήνα 1996.
 • Ξύδης Α., Προτάσεις για την Ιστορία της Νεοελληνικής Τέχνης, τ. Α’-Β’, εκδ. Ολκός, Αθήνα 1976.
 • Παπανικολάου Μ., Ιστορία της Τέχνης στην Ελλάδα, Ζωγραφική και Γλυπτική του 20ου αιώνα, τ. 1, εκδ. Αδάμ, Αθήνα 1999.
 • Παπανικολάου Μ., Η Ελληνική Τέχνη του 18ου και 19ου αιώνα. Ζωγραφική-Γλυπτική, εκδ. Βάνιας, Θεσσαλονίκη 2005.
 • Παπανικολάου Μ., Η Ελληνική Τέχνη του 20ου αιώνα. Ζωγραφική-Γλυπτική, εκδ. Βάνιας, Θεσσαλονίκη 2006.
 • Παπανικολάου Μ., Η Ελληνική Ηθογραφική Ζωγραφική του 19ου αιώνα, εκδ. Π. Πουρνάρα, Θεσσαλονίκη 1978.
 • Σπητέρης Τ., 3 Αιώνες Νεοελληνικής Τέχνης 1660-1967, τ. Α’-Γ’, εκδ. Πάπυρος, Αθήνα 1979.
 • Σπητέρης Τ., Η Τέχνη στην Ελλάδα μετά το 1945, εκδ. Οδυσσέας, Αθήνα 1983.
 • Στεφανίδης Μ., Εισαγωγή στην Ελληνική Γλυπτική από την αρχαιότητα ως σήμερα, εκδ. Φιλιππότη, Αθήνα 1984.
 • Στεφανίδης Μ., Μικρή Πινακοθήκη. Πρόσωπα, κρίσεις και αξίες της νεοελληνικής τέχνης, εκδ. Καστανιώτης, Αθήνα 20023.
 • Χρήστου Χ.-Κουμβακάλη Αναστασιάδη Μ., Νεοελληνική Γλυπτική 1800-1940, εκδ. Εμπορική Τράπεζα της Ελλάδος, Αθήνα 1982.  
 • Οι Έλληνες Ζωγράφοι. Από τον 19ο στον 20ο αι., τ. 1, εκδ. Μέλισσα, Αθήνα 1975.
 • Οι Έλληνες Ζωγράφοι. 20ος αιώνας, τ. 2, εκδ. Μέλισσα, Αθήνα 1976.

 

Διεθνής Τέχνη & γενικότερα θέματα τέχνης

 1. Αργκάν Τζ.K., Η Μοντέρνα Τέχνη, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης και Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών, Ηράκλειο 2008.
 2. Arnason H.H., Ιστορία της Σύγχρονης Τέχνης (Ζωγραφική, Γλυπτική, Αρχιτεκτονική, Φωτογραφία), εκδ. Επίκεντρο, Αθήνα 2006.
 3. Arnheim R., Towards a psychology of Art, University of California Press, 1966.
 4. Arnheim R., Visual Thinking, University of California Press, 1969.
 5. Βόλχαϊμ Ρ., Η τέχνη και τα αντικείμενά της, επιμ. Π. Πούλος, ΑΣΚΤ, Αθήνα 2009.
 6. Benjamin W., Δοκίμια για την τέχνη, εκδ. Κάλβος, Αθήνα 1978.
 7. Berger J., Η Εικόνα και το Βλέμμα, εκδ. Οδυσσέας, Αθήνα 1980.
 8. Ιστορία της Ομορφιάς, επιμ. Ουμπ. Έκο, εκδ. Καστανιώτης, Αθήνα 20053.
 9. Ιστορία της Ασχήμιας, επιμ. Ουμπ. Έκο, εκδ. Καστανιώτης, Αθήνα 2007.
 10. Freeland C., Art Theory. A Very Short Introduction, Oxford University Press, 2003.
 11. Freeland C., Μα είναι αυτό τέχνη, εκδ. Πλέθρον, Αθήνα 2005.
 12. Gombrich Ε.Η., Το Χρονικό της Τέχνης, ΜΙΕΤ, Aθήνα 1995.
 13. Gombrich E.H., The Image and the Eye, Phaidon ed., 1986.
 14. Gombrich E.H., Art and Illusion, Phaidon ed., 1988.
 15. Gombrich E.H., Μικρή Ιστορία του Κόσμου, εκδ. Πατάκης19, Αθήνα 2007.
 16. Greenberg Cl., Τέχνη και Πολιτισμός, εκδ. Νεφέλη, Αθήνα 2007.
 17. Hauser A., Κοινωνική Ιστορία της Τέχνης, τ. 2-4, εκδ. Κάλβος, Αθήνα 1984.
 18. Honour H.-Fleming J., Ιστορία της Τέχνης, εκδ. Υποδομή, Αθήνα 1998.
 19. Jaffé H.-Roters E., H ζωγραφική στον 20ό αι., εκδ. Νεφέλη, Αθήνα 1984.
 20. Kandinsky W., Σημείο, Γραμμή, Επίπεδο, εκδ. Δωδώνη, Αθήνα 1980.
 21. Kandinsky W., Για το πνευματικό στην τέχνη, εκδ. Νεφέλη, Αθήνα 1981.
 22. Marie R. & Hagen R., What Great Paintings Say, v. 1 & 2, Taschen ed., 2003.
 23. Μπελ Τζ., Καθρέφτης του Κόσμου. Μια Νέα Ιστορία της Τέχνης, εκδ. Μεταίχμιο, Αθήνα 2008.
 24. Ρήντ X., κ.ά., Λεξικό Εικαστικών Τεχνών, εκδ. Υποδομή, Αθήνα 1986.
 25. Ρήντ X., Ιστορία της Μοντέρνας Ζωγραφικής, εκδ. Υποδομή, Αθήνα 1978.
 26. Ρήντ X., Ιστορία της Μοντέρνας Γλυπτικής, εκδ. Υποδομή, Αθήνα 1979.

 

Γλώσσα διδασκαλίας:

Ελληνικά

 

 

Μέθοδοι διδασκαλίας:

Κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους:

 1. Πραγματοποιούνται πέντε (5) Ομαδικές Συμβουλευτικές Συναντήσεις (ΟΣΣ).
 2. Μελετώνται, βάση σαφών χρονοδιαγραμμάτων, τα εγχειρίδια της υποχρεωτικής βιβλιογραφίας.
 3. Η μελέτη εμπλουτίζεται με τα συμπληρωματικά κείμενα και το φωτογραφικό υλικό που αναρτώνται στην πλατφόρμα.
 4. Εκπονούνται τέσσερις (4) γραπτές εργασίες που βοηθούν στην εμβάθυνση και κατανόηση της ύλης σε επιμέρους θέματα.
 5. Χρησιμοποιείται η πλατφόρμα σύγχρονης επικοινωνίας για συζητήσεις θεμάτων, επίλυση αποριών και παρουσίαση ειδικών θεμάτων καθ’ όλη τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους.
 6. Δίνονται ασκήσεις αυτοαξιολόγησης και δραστηριότητες που βοηθούν τόσο στην εμπέδωση νοημάτων όσο και στην επανάληψη ύλης.

 

Τρόποι αξιολόγησης:

 1. Γραπτές Εργασίες:

  Τέσσερις (4) των 2.500 λέξεων. Το άθροισμα της βαθμολογίας των 4 εργασιών αντιστοιχεί στο 30% της συνολικής βαθμολογίας του φοιτητή.

 2. Εξετάσεις:

  Μια εξέταση με την ολοκλήρωση της Θ.Ε. στο τέλος του ακαδημαϊκού έτους. Ο βαθμός αντιστοιχεί στο 70% της συνολικής βαθμολογίας του φοιτητή.

 

 

Παλαιά Δομή ΕΛΠ

Διδάσκοντες

Τμήματα
Επιστροφή

Δ Τ Τ Π Π Σ spacerheight22 Κ
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31