Προγράμματα Σπουδών ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

  Ιστοσελίδα Facebook Π.Σ
Θεματικές Ενότητες Σπουδών

Επισκόπηση Θεματικής Ενότητας Σπουδών

Ελληνική Γλώσσα και Γλωσσολογία
ELP 48
20
Αρμοστής Σπύρος

 

ΕΛΠ48 Ελληνική Γλώσσα και Γλὦσσολογία


Στόχοι της Θεματικής Ενότητας είναι :

 • να προσφέρει στις φοιτήτριες/στους φοιτητές τη δυνατότητα:
 • να αποκτήσουν μια γενική εποπτεία του κλάδου της Θεωρητικής Γλωσσολογίας
 • να εξοικειωθούν με τις θεωρητικές προσεγγίσεις και μεθόδους γλωσσολογικής περιγραφής της ελληνικής γλώσσας στη συγχρονική και τη διαχρονική  της διάσταση
 • να κατανοούν και να αξιολογούν γλωσσολογικές θεωρίες και τις εφαρμογές τους σε φαινόμενα της ελληνικής γλώσσας

 

 

Η Θεματική Ενότητα (Θ.Ε.) αποτελείται από τα ακόλουθα γνωστικά αντικείμενα:

 1. Εισαγωγή. Φωνητική και Φωνολογία
 2. Μορφολογία, Σύνταξη, Κατάκτηση της Γλώσσας
 3. Σημασιολογία και Πραγματολογία
 4. Κοινωνιογλωσσολογία
 5. Κειμενογλωσσολογία και Ανάλυση Λόγου


Δι'αταξη Θεματικής Ενότητας (ECTS)


Υποχρεωτική βιβλιογραφία:

 • Fromkin, V., R. Rodman & N. Hyams (2008) Εισαγωγή στη Μελέτη της Γλώσσας. Αθήνα: Πατάκης.
 • Αρχάκης, Α. & Μ. Κονδύλη (2004). Εισαγωγή σε Ζητήματα Κοινωνιογλωσσολογίας. Αθήνα: Νήσος.
 • Κανάκης, Κ. (2007) Πραγματολογία. Αθήνα: Εκδόσεις του Εικοστού Πρώτου.
 • Lyons, J. (1995) Εισαγωγή στη Γλωσσολογία (μτφρ. Μ. Αραποπούλου κ.ά., επιμ. Γ. Καρανάσιος). Αθήνα: Πατάκης.
 • Nespor, M. (1999) Φωνολογία. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.
 • Ράλλη, Α. (2005) Μορφολογία. Αθήνα: Πατάκης.
 • Τσιπλάκου, Σ. (2003) Εισαγωγή στην Κατάκτηση της Γλώσσας. Λευκωσία.
 • Φιλιππάκη-Warburton, Ε. (1992) Εισαγωγή στη Θεωρητική Γλωσσολογία. Αθήνα: Νεφέλη.
 • Eπιπλέον αναγνώσματα θα αναρτηθούν στο eclass.

 

Γλώσσα διδασκαλίας

  Ελληνικά

 

 

Μέθοδοι διδασκαλίας:

 

 

Τρόποι αξιολόγησης:

 

4 γραπτές εργασίες και 1 εξέταση με την ολοκλήρωση της Θεματικής Ενότητας.Καθοδηγούμενη αυτοδιδασκαλία μέσω
(α) οδηγών μελέτης με σαφή χρονοδιαγράμματα και ορόσημα
(β) ασκήσεων αυτοαξιολόγησης
(γ) γραπτών εργασιών, οι οποίες συντείνουν στην κριτική προσέγγιση της ύλης
(δ) δραστηριοτήτων με τη βοήθεια της Πλατφόρμας Σύγχρονης Επικοινωνίας
(ε) Ομαδικών Συμβουλευτικών Συναντήσεων (ΟΣΣ) :
Παλαιά Δομή ΕΛΠ

Διδάσκοντες

Τμήματα
Επιστροφή

Δ Τ Τ Π Π Σ spacerheight22 Κ
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31