Προγράμματα Σπουδών ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

  Ιστοσελίδα Facebook Π.Σ
Θεματικές Ενότητες Σπουδών

Επισκόπηση Θεματικής Ενότητας Σπουδών

Βυζαντινή και Μεταβυζαντινή Λογοτεχνία
ELP 47
20

ΕΛΠ 47 BΥΖΑΝΤΙΝΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ


Στόχοι της Θεματικής Ενότητας (Θ. Ε.) είναι να προσφέρει στους φοιτητές τη δυνατότητα:

 • να αποκτήσουν μια πανοραμική εικόνα της λογοτεχνίας που γράφτηκε στα ελληνικά από τον 8ο αιώνα μ.Χ. έως και τον 18o αιώνα μ.Χ.
 • να θεωρήσουν τα πνευματικά ρεύματα και τα λογοτεχνικά είδη που βρήκαν απήχηση στη βυζαντινή και μεταβυζαντινή κοινωνία ανάλογα με την χρονική περίοδο και το ιστορικό-κοινωνικό περιβάλλον της ανάπτυξής τους
 • να μελετήσουν αντιπροσωπευτικά κείμενα αφενός της λόγιας βυζαντινής γραμματείας (από μετάφραση), αφετέρου της δημώδους βυζαντινής και μεταβυζαντινής λογοτεχνίας (από το πρωτότυπο) η οποία, κατά μεγάλο μέρος, ταυτίζεται με την πρώιμη νεοελληνική λογοτεχνία
 • να εξετάσουν με γνώμονα χαρακτηριστικά παραδείγματα συγγραφικής δημιουργίας τις γραμμές συνεχείας αλλά και τις απόπειρες ανανέωσης και εξέλιξης που παρατηρήθηκαν σε χρονικές περιόδους και γραμματειακά είδη


Η ύλη της Θ.Ε. είναι κατανεμημένη στις ακόλουθες χρονικές περιόδους:

 • 8ος -10ος αι.: οι σκοτεινοί αιώνες και η βυζαντινή αναγέννηση
 • 11ος -12ος αι.: η εκκοσμίκευση στη λογοτεχνία και η εποχή των βυζαντινών λογίων
 • 13ος-15ος αι.: η βυζαντινή λογοτεχνία την εποχή των Παλαιολόγων /  η εμφάνιση και ανάδειξη της δημώδους βυζαντινής λογοτεχνίας
 • Μέσα 14ου αι.-1669: η κρητική αναγέννηση
 • Τέλη 12ου αι.-16ος αι.: η λογοτεχνία της φραγκοκρατούμενης και βενετοκρατούμενης Κύπρου

 


Διάταξη Θεματικής Ενότητας (ECTS)


Υποχρεωτικά αναγνώσματα:


 • J.O. Rosenqvist, H βυζαντινή λογοτεχνία από τον 6ο αιώνα ως την άλωση της Κωνσταντινούπολης, μτφρ. Ι. Βάσσης, εκδ. Κανάκη, Αθήνα 2008.
 • Στ. Αθήνη, Χ. Δανιήλ, Σ. Σταυρακοπούλου, Nεοελληνική Φιλολογία από τις απαρχές ως τον 18ο αιώνα:  Όψεις της Νεοελληνικής Γραμματείας (από τις απαρχές ως την ίδρυση του ελληνικού κράτους), Εγχειρίδιο Μελέτης, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, Πάτρα 2005.
 • Μ. Ροδοσθένους, Κρητική λογοτεχνία της Αναγέννησης, Εκπαιδευτικό Υλικό, Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, Λευκωσία 2010.
 • Π. Βουτουρής, Ιστορία της ελληνικής λογοτεχνίας της Κύπρου, Εκπαιδευτικό Υλικό, Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, Λευκωσία 2010.
 

Κείμενα για υποχρεωτική μελέτη για το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014:


Α. Ακέραια έργα:
 1. Ευσταθίου Θεσσαλονίκης, Ἅλωση τῆς Θεσσαλονίκης
 2. Πτωχοπροδρομικά ποιήματα
 3. Ιωάννη Ανδρέα Τρωίλου, Ροδολίνος

Β. Ανθολόγια κειμένων
 1. Βυζαντινή λογοτεχνία
 2. Μεταβυζαντινή λογοτεχνία
 3. Κρητική λογοτεχνία


Αναλυτική περιγραφή:


Η Θεματική Ενότητα ΕΛΠ47 συνιστά τη φυσική συνέχεια της Θεματικής Ενότητας ΕΛΠ21 (Αρχαία Ελληνική και πρώιμη βυζαντινή λογοτεχνία) και το «συνδετικό κρίκο» με το αντικείμενο της ύλης της ΕΛΠ28 (Νεοελληνική λογοτεχνία, 19ος-20ος αι.). Στον πρώτο της κύκλο καλύπτει την περίοδο συγγραφικής δημιουργίας της λόγιας γραμματείας που αρχίζει με τους σκοτεινούς αιώνες του Βυζαντίου (7ος-8ος αι.) και διατρέχει την κυρίως μεσοβυζαντινή περίοδο έως το ορόσημο της άλωσης της Κωνσταντινούπολης το 1453. Στο δεύτερό της κύκλο εξετάζει τη δημώδη βυζαντινή λογοτεχνία που ουσιαστικά αρχίζει τον 12ο αι. και συνεχίζεται και μετά το 1453. Στον τρίτο της κύκλο μεταπηδά στην περίοδο της Βενετοκρατίας στην Κρήτη και μελετά τα έργα της Κρητικής Αναγέννησης. Ο τέταρτος και τελευταίος της κύκλος αφορά στην λογοτεχνία της Κύπρο κατά το δίαστημα από το τέλος του 12ου αιώνα έως την κατάκτηση του νησιού από τους Τούρκους τον 16ο αιώνα. Βάση της μελέτης και της τελικής εξέτασης αποτελούν αντιπροσωπευτικά κείμενα από όλες τις εξεταζόμενες περιόδους. Όπως και στις δύο άλλες σχετικές Θεματικές Ενότητες ιδιαίτερο βάρος δίδεται στη λογοτεχνική ανάλυση και αποτίμηση των ίδιων των έργων. Η μελέτη της βιβλιογραφίας παραμένει ουσιώδης αλλά ο ρόλος της είναι επικουρικός.


Γλώσσα διδασκαλίας

Ελληνικά


Μέθοδοι διδασκαλίας: Καθοδηγούμενη αυτοδιδασκαλία μέσω:
(α) Οδηγών Μελέτης με σαφή χρονοδιαγράμματα και ορόσημα
(β) Ασκήσεων Αυτοαξιολόγησης
(γ) Γραπτών εργασιών, οι οποίες συντείνουν στην κριτική προσέγγιση της ύλης
(δ) Δραστηριοτήτων με τη βοήθεια της Πλατφόρμας Σύγχρονης Επικοινωνίας
(ε) Ομαδικών Συμβουλευτικών Συναντήσεων (ΟΣΣ)


Τρόποι αξιολόγησης: 4 γραπτές εργασίες, 2 Δραστηριότητες και 1 εξέταση με την ολοκλήρωση της Θεματικής Ενότητας (Θ.Ε.). Δίδεται η δυνατότητα εκπόνησης πτυχιακής εργασίας έκτασης 25 περίπου σελίδων χωρίς τη βιβλιογραφία σε δεδομένο θέμα από κατάλογο επιλογής που προτείνεται από τον διδάσκοντα. Η πτυχιακή εργασία αντιστοιχεί σε δύο γραπτές εργασίες τις οποίες και μπορεί να υποκαταστήσει.
Παλαιά Δομή ΕΛΠ

Διδάσκοντες

Τμήματα
Επιστροφή

Δ Τ Τ Π Π Σ spacerheight22 Κ
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31