Προγράμματα Σπουδών ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

  Ιστοσελίδα Facebook Π.Σ
Θεματικές Ενότητες Σπουδών

Επισκόπηση Θεματικής Ενότητας Σπουδών

Θέματα Ιστορίας Ρωμαϊκής και Υστερορωμαϊκής Περιόδου
ELP 35
20

Σύντομη Περιγραφή

 

ΕΛΠ35 Θέματα Ιστορίας Ρωμαϊκής και Υστερορωμαϊκης Περιόδου


Η Θεματική Ενότητα έρχεται να καλύψει ένα σημαντικό κενό στη μελέτη του ιστορικού παρελθόντος, καθώς η περίοδος αυτή διδάσκεται ελάχιστα στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, ενώ συχνά απουσιάζει από τα προγράμματα σπουδών των ελληνικών πανεπιστημίων. Η μελέτη της προσφέρει στον φοιτητή τη δυνατότητα να γνωρίσει και να στοχαστεί σχετικά με τις διαδικασίες προσαρμογής των ελληνικών πόλεων και των ελληνιστικών βασιλείων στα νέα δεδομένα της ρωμαϊκής κατάκτησης, τη δημιουργία αυτού που ονομάζουμε ελληνορωμαϊκό πολιτισμό, τις αλλαγές που επέφερε η εξάπλωση του χριστιανισμού καθώς και τη μετεξέλιξη της ρωμαϊκής αυτοκρατορίας με την κατάλυση του δυτικού κομματιού της και τη συνέχιση της ως Ανατολική Χριστιανική Αυτοκρατορία στην Ανατολή. Οι φοιτητές ενθαρρύνονται να μελετήσουν πρωτογενείς πηγές (κείμενα, επιγραφές, παπύρους, αρχαιολογικά δεδομένα) ώστε να αποκτήσουν μια συνολική εικόνα του πως κανείς μελετά τα ιστορικά δεδομένα της αρχαιότητας

 

 

Στόχοι της Θεματικής Ενότητας (Θ.Ε.)έίναι:


  • να παρουσιάσει την ιστορία του μετακλασικού ελληνισμού από την εποχή του αυτοκράτορα Αυγούστου (τέλη 1ου αι. π.Χ.) έως τις αραβικές επιδρομές του 7ου αι. μ.Χ.
  • να εξοικειώσει τους φοιτητές με τις πηγές και τις σύγχρονες ερμηνευτικές κατευθύνσεις της ιστορικής επιστήμης στον συγκεκριμένο τομέα.
  • να τους εισαγάγει στα προβλήματα ερμηνείας και πρόσληψης της περιόδου αυτής ως κομματιού της ελληνικής και ευρωπαϊκής ιστορίας

 

 

Η Θ.Ε. θα αποτελείται από τα ακόλουθα γνωστικά αντικείμενα:


•    Εισαγωγή στην Ρωμαϊκή Ιστορία
•    Ρώμη και ελληνιστική Ανατολή
•    Οικονομία και κοινωνία του ρωμαϊκού μεσογειακού χώρου
•     Πνευματικός βίος της ελληνορωμαϊκής Ανατολής
•    Τι είναι η Ύστερη Αρχαιότητα
•    Αστική ζωή και ύπαιθρος στις επαρχίες της αυτοκρατορίας
•    Ο εκχριστιανισμός της αυτοκρατορίας και ο εκρωμαϊσμός του χριστιανισμού
•    Χριστιανοί, Εθνικοί και Εβραίοι
•    Ο πρώιμος Βυζαντινός Πολιτισμός και τα θεμέλιά του
•    Το τέλος της Ρώμης και η γέννηση της Μεσαιωνικής Ευρώπης
•    Ο κρίσιμος έβδομος αιώνας και το Ισλάμ

 

Διάταξη Θεματικής Ενότητας (ECTS)

 

Υποχρεωτική βιβλιογραφία:


•    F. M. Heichelheim , A. M. Ward, C.A. Yeo, Οι Ρωμαίοι, εκδ. Οδυσσέας, Αθήνα, 2008
•    A. Cameron, Η ύστερη ρωμαϊκή αυτοκρατορία (284 μ.Χ. – 430 μ.Χ.), εκδ. Καρδαμίτσα, Αθήνα 2000
•    C. Morrison, Ο βυζαντινός κόσμος, τομ. Α΄. Η ανατολική ρωμαϊκή αυτοκρατορία (330-641), εκδ. Πόλις, Αθήνα 2007

Συμπληρωματική βιβλιογραφία:


•     Π. Αθανασιάδη, Ιουλιανός. Μια βιογραφία, εκδ. ΜΙΕΤ, Αθήνα 2001
•    G. Alföldi, Ιστορία της ρωμαϊκής κοινωνίας, εκδ. ΜΙΕΤ, Αθήνα 2006
•    Π. Βεν, Όταν ο κόσμος μας έγινε χριστιανικός (312-394 μ.Χ.), εκδ. Βιβλιοπωλείον της Εστίας, 2012.
•    G.W. Bowersock, Ο ελληνισμός στην ύστερη αρχαιότητα, εκδ. ΜΙΕΤ, Αθήνα 1996
•    P. Brown, Ο κόσμος της ύστερης αρχαιότητας 150-750 μ.Χ., εκδ. Αλεξάνδρεια, Αθήνα, 1998
•    P. Brown, Η Κοινωνία και το Άγιο στην ύστερη Αρχαιότητα, εκδ. Άρτος Ζωής, Αθήνα, 2000
•    P. Brown, Η δημιουργία της ύστερης αρχαιότητας, εκδ. Βιβλιοπωλείον της «Εστίας», Αθήνα, 2001
•    P. Chuvin, Οι τελευταίοι εθνικοί. Ένα χρονικό της ήττας του παγανισμού, εκδ. Θύραθεν-Harvard University Press, Θεσσαλονίκη, 2003
•    P. Garnsey & R. Saller, Η ρωμαϊκή αυτοκρατορία. Οικονομία, κοινωνία και πολιτισμός, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, Ηράκλειο, 1995
•    F. Graf, Εισαγωγή στην Αρχαιογνωσία, Ρώμη, εκδ. Παπαδήμα, Αθήνα, 2003
•    Α. Καλδέλλης, Ο Βυζαντινός Παρθενώνας, Η Ακρόπολη ως σημείο συνάντησης ελληνισμού και χριστιανισμού, εκδ. Ψυχογιός, 2013.
•    R. Lane Fox, Ο κλασικός κόσμος. Μια επική ιστορία από τον Όμηρο στον Αδριανό, εκδ. Ωκεανίδα, Αθήνα, 2006
•    Ch. S. Mackay, Αρχαία Ρώμη. Στρατιωτική και Πολιτική Ιστορία, εκδ. Παπαδήμα, Αθήνα, 2008
•    Θ. Παπαγγελής, Η Ρώμη και ο κόσμος της, εκδ. Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών- Ιδρυμα Μανόλη Τριανταφυλλίδη, Θεσσαλονίκη 2006
•    M. Rostovtzeff, Ρωμαϊκή ιστορία, εκδ. Παπαζήση, Αθήνα, 1984
•    M. Sartre, Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Οι ανατολικές επαρχίες από τον Αύγουστο μέχρι τους Σεβήρους, εκδ. Καρδαμίτσα, Αθήνα, 2012.
•    R. Stark, Η εξάπλωση του χριστιανισμού, εκδ. Άρτος Ζωής, 2005.
•    Α. Μ. Τζόουνς, Ο Κωνσταντίνος και ο εκχριστιανισμός της Ευρώπης, εκδ. Κέδρος, 1983.
•    B. Ward-Perkins, Η πτώση της Ρώμης και το τέλος του πολιτισμού, εκδ. Θύραθεν-Παν. Οξφόρδης, Θεσσαλονίκη 2006
•    P. Zanker, Ο Αύγουστος και η δύναμη των εικόνων, εκδ. ΜΙΕΤ, Αθήνα, 2009
 

Πηγές (επιλογή με νεοελληνική απόδοση):  
   

•    Αίλιος Αριστείδης, Ιεροί λόγοι, εκδ. Άγρα, 2012
•    Αππιανός, Ρωμαϊκά και Ρωμαϊκός εμφύλιος, εκδ. Κάκτος, Αθήνα (13 τόμοι)
•    Ευσέβιος Καισαρείας, Βίος Μεγάλου Κωνσταντίνου εκδ. Ζήτρος, 2012
•    Ζώσιμος, Νέα ιστορία, 306-410 μ.Χ., Θύραθεν, Αθήνα, 2007
•    Πλούταρχος, Βίοι Παράλληλοι (διάφορες εκδόσεις)
•    Πολυβίου, Ιστοριών, εκδ. Στιγμή, Αθήνα (8 τόμοι)
•    Προκόπιος, Ανέκδοτα ή Απόκρυφη ιστορία, εκδ. Άγρα, Θεσσαλονίκη, 1993
•    Σουητώνιος, Οι βίοι των Καισάρων, τόμοι Α-Β, εκδ. ΜΙΕΤ, Αθήνα, 1997
•    Πόπλιος Κορνήλιος Τάκιτος, εκδ. Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης, 2012 (2 τόμοι)
•    Α. Ντ. Λη, Παγανιστές και Χριστιανοί στην Ύστερη Αρχαιότητα. Ένα ανθολόγιο πηγών, εκδ. Ωκεανός, Αθήνα, 2009.
 

Γλώσσα διδασκαλίας:

Ελληνικά


Μέθοδοι διδασκαλίας:


 Καθοδηγούμενη αυτοδιδασκαλία μέσω:
(α) Οδηγών Μελέτης και Εναλλακτικού Διδακτικού Υλικού με σαφή χρονοδιαγράμματα και ορόσημα
(β) Ασκήσεων Αυτοαξιολόγησης
(γ) Γραπτών εργασιών, οι οποίες συντείνουν στην κριτική προσέγγιση της ύλης
(δ) Δραστηριοτήτων με τη βοήθεια της Πλατφόρμας Σύγχρονης Επικοινωνίας
(ε) Ομαδικών Συμβουλευτικών Συναντήσεων (ΟΣΣ)

 

Τρόποι αξιολόγησης:

 4 γραπτές εργασίες και 1 εξέταση με την ολοκλήρωση της Θεματικής Ενότητας (Θ.Ε.).

 

 

Παλαιά Δομή ΕΛΠ

Διδάσκοντες

Τμήματα
Επιστροφή

Δ Τ Τ Π Π Σ spacerheight22 Κ
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31