Προγράμματα Σπουδών ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

  Ιστοσελίδα Facebook Π.Σ
Θεματικές Ενότητες Σπουδών

Επισκόπηση Θεματικής Ενότητας Σπουδών

Ελληνική Φιλοσοφία και Επιστήμη
ELP 33
20
Κακλαμάνου Ελένη

 

ΕΛΠ33 Ελληνική Φιλοσοφία και Επιστήμη

 

Η Θ.Ε. αποτελείται από τα ακόλουθα γνωστικά αντικείμενα:

  • Προσωκρατική Φιλοσοφία.
  • Πλατωνική Φιλοσοφία.
  • Αριστοτέλης: Φιλοσοφία και Επιστήμη.
  • Οι φιλοσοφικές σχολές της ελληνιστικής περιόδου

 

 

Στόχοι της Θεματικής Ενότητας (Θ.Ε.) είναι:

  • να προσφέρει μια εμπεριστατωμένη εισαγωγή στην Ελληνική Φιλοσοφία και Επιστήμη, από τις απαρχές μέχρι και το τέλος της Ύστερης Αρχαιότητας, και με σύντομη αναφορά στη Βυζαντινή Φιλοσοφία.
  • μέσα από τη μελέτη των έργων των Ελλήνων στοχαστών, σε συνδυασμό με τις πιο σύγχρονες αναλύσεις των κειμένων αυτών, ο φοιτητής θα είναι σε θέση:

(α) να αναλύει τα κύρια στοιχεία του φιλοσοφικού και του επιστημονικού έργου μορφών όπως οι Προσωκρατικοί, ο Πλάτωνας και ο Αριστοτέλης
(β) να αξιολογεί κριτικά το έργο των Ελλήνων διανοητών
(γ) να κατανοεί ποια είναι η συμβολή των στοχαστών αυτών στη διαμόρφωση της σύγχρονης φιλοσοφικής σκέψης.

 

Διάταξη Θεματικής Ενότητας (ECTS)


 


1. Υποχρεωτική βιβλιογραφία:


[Εγχειρίδιο ΕΑΠ:] Βιρβιδάκης, Στέλιος & Ιεροδιακόνου, Κατερίνα (επιμ.): Η Ελληνική Φιλοσοφία από την αρχαιότητα έως τον 20ο αιώνα. Αθήνα: ΕΑΠ 2000.
Vegetti, M.: Ιστορία της Αρχαίας Φιλοσοφίας. Αθήνα: Τραυλός 2001.
Κάλφας, Β. & Ζωγραφίδης, Γ.: Αρχαίοι Έλληνες φιλόσοφοι. Θεσσαλονίκη: Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών 2006.
Rapp, C.: Εισαγωγή στον Αριστοτέλη. Αθήνα: Εκδόσεις Οκτώ 2012.
 

 
2. Γενικά περί φιλοσοφίας

 
Audi, R. (επιμ.): Το φιλοσοφικό λεξικό του Cambridge. Αθήνα: Κέδρος 2011.
Αυγελής, Ν.: Εισαγωγή στη Φιλοσοφία. Θεσσαλονίκη: Σταμούλης 2012
Βέικος, Θ.: Εισαγωγή στη φιλοσοφία: Προβλήματα, αναλύσεις, ασκήσεις. Αθήνα: Θεμέλιο, 1989.
Μπαγκίνι, Τζ. & Φοσλ, Π.: Τα εργαλεία του φιλοσόφου. Αθήνα: Καστανιώτης 2005.
Warburton, N.: Φιλοσοφία. Τα βασικά. Αθήνα: Αρσενίδης 2010.
Windelband, W. & Heimsoeth, H.: Εγχειρίδιο Ιστορίας της Φιλοσοφίας (3 τόμοι). Αθήνα: ΜΙΕΤ 31991.
 

3. Βασικές μελέτες για την ελληνική φιλοσοφία

 
Ζιγκόν [Gigon], Ό.: Βασικά προβλήματα της αρχαίας φιλοσοφίας. Αθήνα: Γνώση 1991.
Kirk, G.S., Raven, J. E. & Schofield, M.: Οι προσωκρατικοί φιλόσοφοι. Αθήνα: ΜΙΕΤ, 1988.
Guthrie, W.K.C.: Οι σοφιστές. Αθήνα: ΜΙΕΤ 1991.
Guthrie, W.K.C.: Ο Σωκράτης. Αθήνα: ΜΙΕΤ 2005
Taylor, A.E.: Πλάτων: O άνθρωπος και το έργο του. Αθήνα: M.I.E.T. 1990 κ.ε.
Szlezák, Th.A.: Πώς να διαβάζουμε τον Πλάτωνα. Θεσσαλονίκη: Θύραθεν 2004.
Ross, W.D.: Αριστοτέλης. Αθήνα: ΜΙΕΤ 1991.
Düring, I.: Ο Αριστοτέλης (2 τόμοι). Αθήνα: ΜΙΕΤ 22003.
Long, A.A., Η ελληνιστική φιλοσοφία. Στωικοί, Επικούρειοι, Σκεπτικοί. Αθήνα: ΜΙΕΤ 1990.
Sharples, R.: Στωικοί, Επικούρειοι και Σκεπτικοί. Θεσσαλονίκη: Θύραθεν 2002.

 
4. Θεμελιώδη κείμενα

 
Πλάτωνος Απολογία Σωκράτους-Κρίτων, εισαγ.–μτφ.–ερμην. σχόλια Θ. Σαμαράς. Θεσσαλονίκη: Ζήτρος 2003.
Πλάτωνος Πολιτεία, εισ. – μετάφραση – ερμ. σημειώματα Ν. Μ. Σκουτερόπουλος. Αθήνα: Πόλις 2002.
Αριστοτέλους Ηθικά Νικομάχεια, βιβλία Α΄-Δ΄, εισ.-μτφ.-σχ. Δ. Λυπουρλής. Θεσσαλονίκη: Ζήτρος 2006.
Αριστοτέλους Περί φύσεως. Το δεύτερο βιβλίο των Φυσικών (Εισαγωγή – Μετάφραση: Β. Κάλφας). Αθήνα: Πόλις 2007.
Αριστοτέλους Μετά τα φυσικά, Βιβλίο Α΄. Εισαγωγή – Μετάφραση – Σχόλια: Β. Κάλφας. Αθήνα: Πόλις 2009.
Επίκουρος, Ηθική. Η θεραπεία της ψυχής, Εισαγ. – μτφ. – σχόλια Γ. Ζωγραφίδης, Θεσσαλονίκη: Ζήτρος 2009.

 
5. Άλλες μελέτες

 
Annas, J.: Εισαγωγή στην «Πολιτεία» του Πλάτωνα. Αθήνα: Καλέντης 2006.
Bormann, K.: Πλάτων. Αθήνα: Καρδαμίτσα 2006.
Frede, M.: Η αρχαία ελληνική φιλοσοφία. Όψεις της ιστορίας και της ιστοριογραφίας της. Αθήνα: Εκκρεμές 2008.
Hadot, P.: Τι είναι η αρχαία ελληνική φιλοσοφία. Αθήνα: Ίνδικτος 2002.
Irwin, T.: Κλασική σκέψη. Αθήνα: Πολύτροπον 2005.
Koyré, A.: Φιλοσοφία και πολιτεία. Εισαγωγή στην ανάγνωση του Πλάτωνα. Αθήνα: Αλεξάνδρεια 1993.
Linberg D.: Οι απαρχές της δυτικής επιστήμης. Αθήνα: Παν. Εκδ. ΕΜΠ 1997.
Lloyd, G.E.R.: Αρχαία Ελληνική Επιστήμη. Αθήνα: Εκδόσεις Αλεξάνδρεια 1996.
Long, A.A. (επιμ.): Οι προσωκρατικοί φιλόσοφοι. Συναγωγή συστατικών μελετημάτων. Αθήνα: Παπαδήμας 2005.
Pappas, N.: Πολιτεία του Πλάτωνα. Ένας οδηγός ανάγνωσης. Αθήνα: Εκδόσεις Οκτώ 2006.
Snell, B.: Η ανακάλυψη του πνεύματος, Αθήνα: ΜΙΕΤ 1984.
Sorabji, R.: Ο Φιλόπονος και η απόρριψη της αριστοτελικής επιστήμης. Αθήνα: ΜΙΕΤ 2006.
White, Ν.: Ο Πλάτων για τη γνώση και την πραγματικότητα. Αθήνα: Gutenberg 2012.
Βλαστός, Γ.: Πλατωνικές μελέτες. Αθήνα: ΜΙΕΤ 1994.
Βλαστός, Γ.: Σωκράτης: Ειρωνευτής και ηθικός φιλόσοφος. Αθήνα: Εστία 1993.
Γκάνταμερ, Χ.-Γκ.: Η απαρχή της φιλοσοφίας. Αθήνα: Πατάκης 2005.
Ζιγκόν, O.: Σωκράτης. Αθήνα: Γνώση 1995.
Ζωγραφίδης, Γ. (επιμ.): Επικούρεια ηθική φιλοσοφία: Μελέτες. Θεσσαλονίκη: Θύραθεν 2012.
Θανασάς, Π.: Ο πρώτος «δεύτερος πλους». Είναι και Κόσμος στο ποίημα του Παρμενίδη. Ηράκλειο: Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης 1998.
Κάλφας, Β.: Φιλοσοφία και επιστήμη στην αρχαία Ελλάδα. Αθήνα: Πόλις 2005.
Κουσούλης, Σ.: Η Αριστοτελική Συλλογιστική. Αθήνα: Σάκκουλας 2002.
Μουρελάτος, Α.-Φ.Δ. (επιμ.): Οι Προσωκρατικοί. Συλλογή Κριτικών Δοκιμίων (2 τόμοι). Αθήνα: Εκπαιδευτήρια Κωστέα-Γείτονα 1998.
Μπάλα Χ.: Πλατωνική πειθώ. Αθήνα: Πόλις 1997.
Σκουτερόπουλος, Ν.: Η αρχαία σοφιστική. Τα σωζόμενα αποσπάσματα. Αθήνα: Γνώση 1991.
Τατάκης, Β.Ν.: Η βυζαντινή φιλοσοφία. Αθήνα: Σχολή Μωραΐτη 1977.
Τατάκης, Β.Ν.: Η ελληνική πατερική και βυζαντινή φιλοσοφία. Αθήνα: Αρμός 2000.
 

 

Γλώσσα διδασκαλίας:

Ελληνικά.


Μέθοδοι διδασκαλίας:

  • Ομαδικές Συμβουλευτικές Συναντήσεις.
  • Γραπτές Εργασίες.
  • Τηλεσυναντήσεις μέσω της Πλατφόρμας Σύγχρονης Επικοινωνίας.


Τρόποι αξιολόγησης:

 4 γραπτές εργασίες και 1 εξέταση με την ολοκλήρωση της Θ.Ε..

Παλαιά Δομή ΕΛΠ

Διδάσκοντες

Τμήματα
Επιστροφή

Δ Τ Τ Π Π Σ spacerheight22 Κ
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31