Προγράμματα Σπουδών ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

  Ιστοσελίδα Facebook Π.Σ
Θεματικές Ενότητες Σπουδών

Επισκόπηση Θεματικής Ενότητας Σπουδών

Εισαγωγή στα Αρχαία Ελληνικά
ELP 32
20

ΕΛΠ32 Εισαγωγή στα Αρχαία Ελληνικά

 

Στόχοι της Θεματικής Ενότητας (Θ.Ε.) είναι:

 • να εισαγάγει τους φοιτητές στην αρχαία ελληνική γλώσσα και να τους εφοδιάσει με τα κατάλληλα εργαλεία και τεχνικές για την προσπέλαση απλών αρχαίων κειμένων από το πρωτότυπο ασκώντας τους
 • στο επίπεδο του γλωσσικού συστήματος (γραμματική & συντακτικό), 
 • στο σημασιολογικό επίπεδο (λεξιλόγιο)
 • στο επίπεδο πρόσληψης του κειμένου (oργανωμένος λόγος).

Αναμενόμενα μαθησιακά αποτελέσματα:

Με την ολοκλήρωση της Θεματικής Ενότητας οι φοιτητές θα μπορούν:

 • να αναγνωρίζουν πολύ βασικές γραμματικές και συντακτικές δομές και λεξιλόγιο της αρχαίας ελληνικής (προσληπτικές ικανότητες)
 • να σχηματίζουν και να χρησιμοποιούν τις παραπάνω δομές και λεξιλόγιο στην παραγωγή λόγου (παραγωγικές ικανότητες)
 • να κατανοούν με τη βοήθεια λεξικού και άλλων βιβλίων αναφοράς απλά αρχαία ελληνικά πεζά και ποιητικά κείμενα στο πρωτότυπο
 • να υιοθετούν κριτική στάση απέναντι σε διάφορες μεταφράσεις αρχαίων κειμένων και να αναγνωρίζουν κάποιες στοιχειώδεις διαλεκτολογικές διαφορές της αρχαίας ελληνικής.

 


Διάταξη Θεματικής Ενότητας (ECTS)


Υποχρεωτική βιβλιογραφία:

Παρόλο που οι φοιτητές θα λαμβάνουν αναλυτικές επεξηγήσεις και εκπαιδευτικό υλικό μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης, είναι απαραίτητο να εξασφαλίσουν ένα εγχειρίδιο γραμματικής , ένα εγχειρίδιο συντακτικού και ένα λεξικό.

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ
Μ. Οικονόμου, Γραμματική της Αρχαίας Ελληνικής (ΙΝΣ: Θεσσαλονίκη)
Τις ανάγκες του μαθήματος εξυπηρετεί και η έκδοση που χρησιμοποιείται στη μέση εκπαίδευση.

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟ
Α. Β. Μουμτζάκης, Συντακτικό της Αρχαίας Ελληνικής (ΟΕΔΒ: Αθήνα)
            Εναλλακτικά, μπορεί να χρησιμοποιηθεί το:
Ν. Ασωνίτης και Β. Αναγνωστόπουλος, Συντακτικό της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας (Βιβλιοεκδοτική: Αθήνα)

ΛΕΞΙΚΟ
Α. Φραγκούλης, Λεξικό της Αρχαίας Ελληνικής (Πατάκης: Αθήνα 2001)
Εναλλακτικά, ένα από τα παρακάτω:
Ι. Σταματάκος, Λεξικό της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσης (Βιβλιοπρομηθευτική: Αθήνα 1972)
H.-J. Liddell and R. Scott, A Greek-English Lexicon (Oxford University Press: 19409). Κυκλοφορεί και σε ελληνική μετάφραση (Μέγα Λεξικόν της Ελληνικής Γλώσσης, μτφρ. Ξ. Π. Μόσχος, επιμ. Μ. Κωνσταντινίδης,  Εκδόσεις Σιδέρη: Αθήνα 1907) και σε επίτομη μορφή (Επιτομή του Μεγάλου Λεξικού της Ελληνικής Γλώσσης, επιμ. Α. Κωνσταντινίδης, 1η έκδ. 1904).

 

Γλώσσα διδασκαλίας:

Ελληνικά
 

Μέθοδοι διδασκαλίας:

Μολονότι το μάθημα αυτό είναι κατά κύριο λόγο γλωσσοκεντρικό, η «μύηση» στην αρχαία ελληνική γλώσσα δεν θα γίνει μέσα από την παραδοσιακή γραμματικο-συντακτική διδασκαλία, αλλά μέσω μιας πιο κειμενοκεντρικής και πολυεπίπεδης προσέγγισης του αρχαιοελληνικού λόγου.

Στόχος θα είναι η λεκτική επαλήθευση τύπων και όρων μέσω διασκευασμένων και πρωτότυπων κειμένων, τα οποία θα καλύπτουν ευρεία γκάμα συγγραφέων και λογοτεχνικών ειδών, από τον Όμηρο, τους αρχαίους μυθογράφους, τον Ηρόδοτο και τον Λυσία μέχρι τον Λουκιανό, τους Ευαγγελιστές και… τον Παπαδιαμάντη.

Η προσέγγιση των κειμένων θα έχει, στα πλαίσια του δυνατού, και φιλολογικό προσανατολισμό, εξετάζοντας πώς χρησιμοποιείται η γλώσσα ως εργαλείο επικοινωνίας (στρατηγικές παραγωγής νοήματος εντός του αρχαιοελληνικού πλαισίου.) 

Κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους:
 • θα πραγματοποιηθούν πέντε (5) Ομαδικές Συμβουλευτικές Συναντήσεις (ΟΣΣ)
 • για κάθε ενότητα θα αναρτώνται εκπαιδευτικά βίντεο, εποπτικά διαγράμματα και παραδείγματα στο elass. Το υλικό αυτό θα συνοδεύεται από ηλεκτρονικές ασκήσεις αυτοαξιολόγησης και εμπέδωσης των εκάστοτε γλωσσικών φαινομένων, οι οποίες θα περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, κουίζ, σταυρόλεξα, απλά κείμενα για μετάφραση, και κόμιξ και ειδήσεις απ’ όλο τον κόσμο στα αρχαία ελληνικά.
 • θα γίνουν κάποιες συναντήσεις στην Πλατφόρμα Σύγχρονης Επικοινωνίας για συζητήσεις θεμάτων και επίλυση αποριών.

 

Τρόποι αξιολόγησης:

Λόγω της φύσης του μαθήματος η αξιολόγηση θα διεξάγεται με οκτώ (8) μηνιαία διαγωνίσματα (10 μονάδες έκαστο) και μια τελική εξέταση επί καθορισμένης εξεταστέας ύλης.

Για να κατοχυρωθεί δικαίωμα συμμετοχής στην τελική εξέταση, απαιτείται να ολοκληρωθούν με επιτυχία τουλάχιστον έξι (6) από τα οκτώ (8) διαγωνίσματα με αθροιστικό βαθμό τουλάχιστον 40/80. Η επιτυχής ολοκλήρωση της Θεματικής Ενότητας απαιτεί επίσης εξασφάλιση βαθμού 50/100 στην τελική εξέταση. Στον υπολογισμό της τελικής βαθμολογίας του επιτυχόντος φοιτητή, ο μέσος βαθμός των διαγωνισμάτων έχει βαρύτητα 30% της τελικής βαθμολογίας, ενώ ο βαθμός της τελικής εξέτασης 70%. 
 

 
Παλαιά Δομή ΕΛΠ

Διδάσκοντες

Τμήματα
Επιστροφή

Δ Τ Τ Π Π Σ spacerheight22 Κ
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31