Προγράμματα Σπουδών ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

  Ιστοσελίδα Facebook Π.Σ
Θεματικές Ενότητες Σπουδών

Επισκόπηση Θεματικής Ενότητας Σπουδών

Aρχαία Ελληνική και πρώιμη Βυζαντινή Λογοτεχνία
ELP 21
20

 

ΕΛΠ 21 Aρχαία Ελληνική και Πρώιμη Βυζαντινή Λογοτεχνία


 Η Θεματική Ενότητα ΕΛΠ21 καλύπτει μια εκτενέστατη περίοδο συγγραφικής δημιουργίας που αρχίζει από τον Όμηρο και καταλήγει στο τέλος της Ύστερης Αρχαιότητας (7ος αι. μ.Χ.). Παρά τη χρονική απόσταση, οι διαφορές και οι διαφοροποιήσεις ανάμεσα στις γενιές των δημιουργών, τους πολιτισμούς και τις περιόδους, είναι λιγότερες από αυτό που θα περιμέναμε. Στη λογοτεχνία που γράφτηκε στα ελληνικά από τον 8ο αιώνα π.Χ. έως και τον 7ο αιώνα μ.Χ. οι συνέχειες είναι πολύ περισσότερες από τις ασυνέχειες, ιδίως αν πορευτούμε με βασικά κριτήρια την γλώσσα και το είδος.

Με γνώμονα τη λογική αυτή της συνέχειας, η ύλη της ΕΛΠ21 κατανεμήθηκε όχι σύμφωνα με τη χρονολογική σειρά που ακολουθείται σε συναφείς γραμματολογίες αλλά, κατά το δυνατόν, σύμφωνα με την ιστορία των λογοτεχνικών ειδών. Έτσι η ύλη περιλαμβάνει: θεματικούς κύκλους που καλύπτουν διαφορετικά είδη, έπος και λυρική ποίηση, δραματική ποίηση, ιστοριογραφία, αλλά και τα νέα είδη της ελληνιστικής (323-31 π.Χ.) και αυτοκρατορικής εποχής (31 π.Χ.-330 μ.Χ.), μερικά από τα οποία εξακολούθησαν να αποτελούν πηγή έμπνευσης και για τους βυζαντινούς συγγραφείς.

Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της Θεματικής Ενότητας αποτελεί το γεγονός ότι οι φοιτητές καλούνται να μελετήσουν κατά βάση συγγραφείς και κείμενα, όχι μόνο εγχειρίδια και συγγράμματα. Η ΕΛΠ21 δίνει ιδιαίτερο βάρος στην ανάγνωση και λογοτεχνική ανάλυση και αποτίμηση των ίδιων των έργων. Η προσφυγή στη βιβλιογραφία είναι οπωσδήποτε απαραίτητη, κυρίως για να μας εισαγάγει στην εποχή και στον κόσμο του συγγραφέα, ο ρόλος της ωστόσο παραμένει επικουρικός, όχι πρωταγωνιστικός. Σε αντιδιαστολή με ό,τι συμβαίνει σε άλλες Θεματικές Ενότητες στόχος εδώ μιας εργασίας δεν είναι η συνθετική παρουσίαση-απάντηση σε ένα ερώτημα με τη βοήθεια πηγών και δευτερεύουσας βιβλιογραφίας αλλά η ανάδειξη της φωνής των ίδιων των δημιουργών.

Η μελέτη μιας γραμματολογίας σκοπό έχει να μας γνωρίσει την εποχή και το περιβάλλον όπου έζησε ένας συγγραφέας, την εργογραφία και τη θεματολογία του, τη γλώσσα και το ύφος του, τους ήρωές του, το κοινό στο οποίο απευθύνεται. Τα ίδια ακριβώς πράγματα καλούμαστε να ανακαλύψουμε και να επιβεβαιώσουμε διαβάζοντας το όλον ή το μέρος από το έργο του.

 

Στόχοι της Θεματικής Ενότητας (Θ. Ε.) είναι να προσφέρει στους φοιτητές τη δυνατότητα:

 • να αποκτήσουν μια συνολική εικόνα της λογοτεχνίας που γράφτηκε στα ελληνικά από τον 8ο αιώνα π.Χ. έως και τον 7ο αιώνα μ.Χ.
 • να μελετήσουν από μετάφραση επιλογές από την ελληνική λογοτεχνία της αρχαίας, ελληνιστικής και πρώιμης βυζαντινής περιόδου
 • να τους εξοικειώσει με τις μεθόδους και τα βασικά εργαλεία της κειμενοκεντρικής προσέγγισης
 • να εξετάσουν τις γραμμές συνέχειας αλλά και τις απόπειρες καινοτομιών και εξέλιξης που παρατηρήθηκαν σε γραμματειακά είδη και περιόδους συγγραφικής δημιουργίας

 
Η ύλη της Θ.Ε. είναι κατανεμημένη στις ακόλουθες χρονικές περιόδους:

 • Αρχαϊκή και Κλασική Περίοδος (8ος-4ος αι. π.Χ.)
 • Ελληνιστική και Αυτοκρατορική Περίοδος (3ος αι. π.Χ.-3ος αι. μ.Χ.)
 • Πρώιμη Βυζαντινή Περίοδος (4ος -7ος αι. μ.Χ.)

 

Διάταξη Θεματικής Ενότητας (ECTS)


Υποχρεωτικἠ βιβλιογραφία:

 • Εγχειρίδιο ΕΑΠ:  B. Κατσαρός κ.ά., Γράμματα I: Αρχαία Ελληνική και Βυζαντινή Φιλολογία, τ. Γ': Βυζαντινή περίοδος, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, Πάτρα 2001
 • Α.Β. Ρεγκάκος, Επινοώντας το παρελθόν. Γέννηση και ακμή της ιστοριογραφικής αφήγησης στην κλασική αρχαιότητα, εκδ. Gutenberg, Aθήνα 2009.
 • P. E. Easterling – B. M. W. Knox, Ιστορία της αρχαίας Ελληνικής λογοτεχνίας, μτφρ. Ν. Κονομή, Χρ. Γρίμπα, Μ. Κονομή, εκδ. Παπαδήμα, Αθήνα 2005.
 • H. Hunger, Βυζαντινή λογοτεχνία. Η λόγια κοσμική γραμματεία των Βυζαντινών, τ. Β , έκδ. Μορφωτικό Ίδρυμα της Εθνικής Τραπέζης, Αθήνα 1992.

 

 

Κείμενα για υποχρεωτική μελέτη για το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015:


1. Όμηρος, Ιλιάς I
2. Σαπφώ, απ. 1, 2, 16, 31, 94, 96 Lobel-Page
3. Ηρόδοτος, Ιστορίαι, Βιβλίο Δ (Μελπομένη)
4. Προκόπιος, Ανέκδοτα ή Απόκρυφη Ιστορία
5. Λουκιανός, Αληθής Ιστορία
6. Θεοδώρητος Κύρου, Φιλόθεος Ιστορία κεφ. 26 (Συμεών Στυλίτης)
7. Ευριπίδης, Ιφιγένεια εν Αυλίδι

 

Γλώσσα διδασκαλίας:

 Ελληνικά

 

Μέθοδοι διδασκαλίας:

 Καθοδηγούμενη αυτοδιδασκαλία μέσω:
(α) Οδηγών Μελέτης με σαφή χρονοδιαγράμματα και ορόσημα
(β) Ασκήσεων Αυτοαξιολόγησης
(γ) Γραπτών εργασιών, οι οποίες συντείνουν στην κριτική προσέγγιση της ύλης
(δ) Δραστηριοτήτων με τη βοήθεια της Πλατφόρμας Σύγχρονης Επικοινωνίας
(ε) Ομαδικών Συμβουλευτικών Συναντήσεων (ΟΣΣ)
 

Τρόποι αξιολόγησης:

4 γραπτές εργασίες, 2 Δραστηριότητες και 1 εξέταση με την ολοκλήρωση της Θεματικής Ενότητας (Θ.Ε.).
κορυφή σελίδας

 

  
 
Παλαιά Δομή ΕΛΠ

Διδάσκοντες

Τμήματα
Επιστροφή

Δ Τ Τ Π Π Σ spacerheight22 Κ
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31