Προγράμματα Σπουδών ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

  Ιστοσελίδα Facebook Π.Σ
Θεματικές Ενότητες Σπουδών

Επισκόπηση Θεματικής Ενότητας Σπουδών

Εισαγωγή στην Σπουδή του Πολιτισμού
ELP 10
20

ΕΛΠ 10 Εισαγωγή στη Σπουδή του Ελληνικού Πολιτισμού


Στόχοι της Θεματικής Ενότητας (Θ.Ε.) είναι:

 • η παρουσίαση του θεωρητικού προβληματισμού που έχει αναπτυχθεί σχετικά με την έννοια του Πολιτισμού.
 • η τροφοδότηση των φοιτητών/τριών με πληροφορίες σχετικά με τα βασικά εργαλεία, την τεχνική γλώσσα, τις θεωρητικές βάσεις και τους κεντρικούς προβληματισμούς της επιστημονικής έρευνας στο χώρο των Πολιτισμικών Σπουδών.
 • η παρουσίαση των σημαντικότερων ιδιαιτεροτήτων των επιστημών που ασχολούνται με τη σπουδή του Πολιτισμού και ιδιαίτερα του παρελθόντος (Ιστορία, Αρχαιολογία, Κοινωνιολογία, Κοινωνική Ανθρωπολογία, Φιλολογία κ.ά.).
 • ο προβληματισμός των φοιτητών/τριών σχετικά με τις ιδεολογικές (σύγχρονες και μελλοντολογικές) διαστάσεις της σπουδής του Πολιτισμού.
 • η εξέταση του Πολιτισμού ως προϊόντος προς προβολή και κατανάλωση.


Διάταξη Θεματικής Ενότητας (ECTS)

ΠΡΩΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ:
Αντικείμενα:

 • Εισαγωγή στην πολιτισμική θεωρία
 • Εθνικές/πολιτισμικές ταυτότητες και η ιδεολογική λειτουργία της κουλτούρας
 • Εισαγωγή στην επιστήμη της φιλολογίας (έμφαση στην ελληνική φιλολογία)

Διάταξη Θεματικής Ενότητας (ECTS)

Υποχρεωτική βιβλιογραφία:

 

 • Παπαϊωάννου, Γ. & Καναβού, Ν. 2010. Εισαγωγή στην πολιτισμική θεωρία - Εισαγωγή στην επιστήμη της φιλολογίας. Λευκωσία: Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου.
 • Βαρτζιώτη, Ο. 2005. Η λέξη πολιτισμός και η σημασία της. Ελληνικά, τεύχος 55.2, σελ. 261-273. [http://media.ems.gr/ekdoseis/ellinika/Ellinika_55_2/ekd_peel_55_2_Vartzioti.pdf]
 •  Cuche, D. 2001. H έννοια της κουλτούρας στις κοινωνικές επιστήμες, μτφρ. Φ. Σιατίστας, Αθήνα: Τυπωθήτω, σελ. 11-29, 145-167.
 • Πίκουλας, Γ.Α. 2006. Εισαγωγή στην αρχαία ελληνική ιστορία και αρχαιογνωσία. Αθήνα: Καρδαμίτσας, σελ. 55-63, 66, 70, 72-99, 108-114, 124, 127, 131-139.


ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΝΟΤΗΤΑ:
Αντικείμενα:

 • Εισαγωγή στις επιστήμες της αρχαιολογίας και της κοινωνικής ανθρωπολογίας
 • Η αρχαιολογία στον ελληνικό χώρο
            

 Υποχρεωτική βιβλιογραφία:
 

 • Σουβατζή, Σ. 2010, Εισαγωγή στις επιστήμες της Αρχαιολογίας και της Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, Λευκωσία: Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου.
 • Renfrew, C. & Bahn, P. 2001. Αρχαιολογία: Θεωρίες, μεθοδολογία και πρακτικές εφαρμογές, μτφ. Λ. Καραλή - Γιαννακοπούλου, Αθήνα: Καρδαμίτσας, σελ. 9-15, 18-44, 45-68 σελ. 481-514.
 •  Μανακίδου, Ε. 1999. «Η σημασία και η προσφορά της αρχαιολογικής έρευνας στην Ελλάδα». Στο: Βούρτσης, Ι. κ.ά. (επιμ.). Εισαγωγή στον Ελληνικό Πολιτισμό. Η Έννοια του Πολιτισμού, Όψεις του Ελληνικού Πολιτισμού, τόμος Α΄, σελ. 173-245. Πάτρα: Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο.
 •  Eriksen, Th.H. 2007. Μικροί τόποι, μεγάλα ζητήματα, Μια εισαγωγή στην κοινωνική και πολιτισμική ανθρωπολογία, μτφρ. Α. Κατσίκερος, Αθήνα: Κριτική, σελ. 21-55.
 • Giddens, A. 1989. Eισαγωγή στην Κοινωνιολογία, μτφρ. Κ. Τριανταφυλλοπούλου, Αθήνα: Οδυσσέας, σελ. 27-48.

 

 

ΤΡΙΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
Αντικείμενα:

 • Εισαγωγή στην επιστήμη της Ιστορίας
 • Η ελληνική ιστοριογραφία και εθνική ιδεολογία από το Διαφωτισμό και εξής
 • Η διαμόρφωση της «κλασικής» παράδοσης στον ελληνικό πολιτισμό

 Υποχρεωτική βιβλιογραφία:
 

 • Μοσχόπουλος, Δ. 2010. Εισαγωγή στην επιστήμη της Ιστορίας, Λευκωσία: Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου.
 • Marwick, A. 1985. Εισαγωγή στην Ιστορία, Βρετανικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, μτφρ. Κρίστη Τρίγκου, Αθήνα: Κουτσούμπος, σελ. 11-12, 15-17, 27-31, 44-46, 50-53,54,56, 58-64, 69-77, 84-86, 91-102, 114-116, 129-130.
 •  Ροτζώκος, Ν. 1999. Η νεοελληνική εθνική ιδεολογία και η εθνική ιστοριογραφία. Στο Μαργαρίτης, Γ., κ.ά., (επιμ.), Ελληνική Ιστορία. Νεότερη και Σύγχρονη Ελληνική Ιστορία. Πάτρα: Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο, σελ. 215-246.
 •  Από το βιβλίο: Κιτρομηλίδης, Π. & Σκλαβενίτης, Τρ., (επιμ.), 2004. Ιστοριογραφία της νεότερης και σύγχρονης Ελλάδας 1833-2002, Αθήνα: Κέντρο Νεοελληνικών Ερευνών Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών, τόμος Α΄, τα ακόλουθα κείμενα:
 1. Κιτρομηλίδης, Π. Η ιδέα του έθνους και της εθνικής κοινότητας στην ελληνική ιστοριογραφία, σελ. 37-52.
 2. Λιάκος, Α. Το ζήτημα της "συνέχειας" στη νεοελληνική ιστοριογραφία, σελ. 53-65.
 3. Κουμπουρλής, Γ. Όταν οι ιστορικοί μιλούν για τον εαυτό τους: Ο ρόλος του εθνικού ιστορικού στους πρωτοπόρους της Ελληνικής Εθνικής Σχολής, σελ. 81-100.
   

 

ΤΕΤΑΡΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ:
Αντικείμενα:

 • Προβολή πολιτισμού
 • Ο πολιτισμός ως προϊόν: πολιτιστική πολιτική και διαχείριση
 • Πολιτιστικές βιομηχανίες

 

Υποχρεωτική βιβλιογραφία:
 

 • Παπαϊωάννου, Γ. 2010. Πρόσληψη και προβολή του παρελθόντος, Λευκωσία: Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου.
 •  Βούρη, Σ. 2002. Μουσείο και συγκρότηση εθνικής ταυτότητας. Στο: Κόκκινος, Γ. & Αλεξάκη, Ε., Διεπιστημονικές προσεγγίσεις στη μουσειακή αγωγή, Αθήνα: Μεταίχμιο, σελ. 55-65.
 • Black , G . 2009. Το ελκυστικό μουσείο. Μουσεία και επισκέπτες, μτφρ. Σ. Κωτίδου, Αθήνα: Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς, κεφ. 5 («Μουσείο και διά βίου μάθηση»), σελ. 159-195.
 •  Μούσης, Ν. 2005. Ευρωπαϊκή Ένωση: δίκαιο, οικονομία, πολιτική, Αθήνα: Παπαζήσης, κεφ. 10ο («Η πολιτιστική πολιτική της ΕΕ»). Διαθέσιμο διαδικτυακά.
 • Δερμεντζόπουλος, Χ. 2010. Ο ελληνικός λαϊκός κινηματογράφος (1950-1975), Ουτοπία, 90 (Μάιος - Ιούνιος), σελ. 141-154.
 •  Από το βιβλίο: Βερνίκος, Ν. Δασκαλοπούλου, Σ., Μπαντιμαρούδης, Φ., Μπουμπάρης, Ν. & Παπαγεωργίου, Δ. (επιμ.). 2005. Πολιτιστικές Βιομηχανίες: διαδικασίες, υπηρεσίες και αγαθά, Αθήνα: Κριτική, τα κείμενα:
 • Παυλογεωργάτος, Γ. & Κωνστάντογλου, Μ. (2005). Πολιτισμικός τουρισμός: η περίπτωση της Ελλάδας, σελ. 59-83. Μπούνια, Α. Τα μουσεία ως πολιτιστικές βιομηχανίες: θέματα και προβληματισμοί - μια προκαταρκτική συζήτηση, σελ.39-55 Πασχαλίδης, Γ., Η ελληνική τηλεόραση, σελ. 173-199.
 •  

Σημείωση: Το ανωτέρο βιβλίο έχει και άλλα ενδιαφέροντα για την 4η υποενότητα κείμενα. Ορισμένα από αυτά, συγκεκριμένα τα κείμενα του Βερνίκου, των Μπαντιμαρούδη & Κωστάντογλου και του Σκοπετέα, προτείνονται ως χρήσιμα βοηθήματα.
 

 

Γλώσσα διδασκαλίας:

Ελληνικά

 

Μέθοδοι διδασκαλίας:

Καθοδηγούμενη αυτοδιδασκαλία μέσω:
α) Οδηγών Μελέτης, Ασκήσεων Αυτοαξιολόγησης και Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων με σαφή χρονοδιαγράμματα και ορόσημα
(β) Γραπτών εργασιών, οι οποίες συντείνουν στην κριτική προσέγγιση της ύλης
(γ) Ομαδικών Συμβουλευτικών Συναντήσεων
(δ) Αξιοποίησης των δυνατοτήτων επικοινωνίας και διάθεσης εκπαιδευτικού υλικού μέσω της πλατφόρμας σύγχρονης επικοινωνίας του Ανοιχτού Πανεπιστημίου Κύπρου
(ε) Ηλεκτρονικών μαθημάτων και σεμιναρίων μέσω της πλατφόρμας σύγχρονης επικοινωνίας

 

 

Τρόποι αξιολόγησης:

4 γραπτές εργασίες και 1 εξέταση με την ολοκλήρωση της Θεματικής Ενότητας (Θ.Ε.).
Η συγκεκριμένη Θ. Ε. διαιρείται σε τέσσερις υποενότητες, η κάθε μία από τις οποίες αντιστοιχεί μία γραπτή εργασία. Ο φοιτητής υποχρεούται να εκπονήσει τουλάχιστον τρεις εργασίες.
 

Παλαιά Δομή ΕΛΠ

Διδάσκοντες

Τμήματα
Επιστροφή

Δ Τ Τ Π Π Σ spacerheight22 Κ
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31