Προγράμματα Σπουδών ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

  Ιστοσελίδα Facebook Π.Σ
Θεματικές Ενότητες Σπουδών

Επισκόπηση Θεματικής Ενότητας Σπουδών

Ιστορία της Κυπριακής Δημοκρατίας
ELP 37
20
ΕΛΠ 37. Ιστορία της Κυπριακής Δημοκρατίας
Σκοπός της θεματικής ενότητας είναι η παρουσίαση και ανάλυση της ιστορίας της Κυπριακής Δημοκρατίας από την ίδρυσή της το 1960 έως το 2004. Μετά από μια σύντομη εισαγωγή στην ιστορία της Κύπρου κατά την περίοδο της Αγγλοκρατίας, θα παρουσιαστούν οι συνθήκες ίδρυσης της Κυπριακής Δημοκρατίας, τα προβλήματα που την απασχόλησαν κατά τα πρώτα έτη της ανεξαρτησίας, οι προκλήσεις που αντιμετώπισε σε τοπικό, περιφερειακό και διεθνές επίπεδο, καθώς και οι τρόποι αντιμετώπισής τους. Στη συνέχεια, η ενότητα θα επικεντρωθεί στη μελέτη των μεγάλων κρίσεων των ετών 1963-1974, στις προσπάθειες που κατεβλήθησαν σε εθνικό και σε διεθνές επίπεδο για την επίλυση του Κυπριακού, καθώς και στις συνθήκες κάτω από τις οποίες έλαβε χώρα η εισβολή του 1974. Τέλος, θα επιχειρηθεί η καταγραφή της πορείας της Κυπριακής Δημοκρατίας από την επαύριον της τουρκικής εισβολής έως την είσοδο της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
 
Στόχοι της Θεματικής Ενότητας:
 • Να κατανοούν οι φοιτητές τους θεσμικούς παράγοντες που διέπουν μέχρι σήμερα τη λειτουργία της Κυπριακής Δημοκρατίας και συμβάλλουν στη διαμόρφωση τόσο της εξωτερικής όσο και της εσωτερικής της πολιτικής.
 • Να κατανοήσουν τον χαρακτήρα των πολιτικών, των κοινωνικών, των οικονομικών και των ιδεολογικών δομών στην Κύπρο από το 1960 έως τις αρχές του 21ου αιώνα.
 • Να εντοπίζουν τους βασικούς σταθμούς και τις φάσεις του Κυπριακού από τις αρχές της δεκαετίας του 1960 έως και την υποβολή του σχεδίου Ανάν.
 • Να αξιολογούν την επίδραση των διεθνών, των περιφερειακών και των εσωτερικών διεργασιών και εξελίξεων στην πορεία του κυπριακού ζητήματος.
 
Η Θεματική Ενότητα αποτελείται από τα ακόλουθα γνωστικά αντικείμενα:
 • Αγγλοκρατία
 • Σχέσεις Ελλάδας-Κυπριακής Δημοκρατίας
 • Κυπριακό ζήτημα
 • Οικονομία
 • Κόμματα και εκλογές
 • Τουρκική εισβολή
 
Αναμενόμενα μαθησιακά αποτελέσματα:
Ο/Η φοιτητής/-τρια που θα ολοκληρώσει επιτυχώς την εν λόγω Θεματική Ενότητα, αναμένεται ότι θα είναι σε θέση:
 • Προσδιορίζει τα ακριβή αίτια των γεγονότων και τους παράγοντες που καθόρισαν τη λήψη αποφάσεων στην Κύπρο από το 1960 έως το 2004.
 • Εξοικειώνεται με τις βασικές αρχειακές πηγές πάνω στις οποίες βασίζεται η έρευνα για τη συγγραφή της σύγχρονης κυπριακής ιστορίας.
 • Αντιλαμβάνεται τον τρόπο λειτουργίας του διεθνούς συστήματος σε σχέση με το κυπριακό ζήτημα.
 • Κατανοεί τον τρόπο σκέψης των κοινωνιών του παρελθόντος και εξηγεί τις διαφορετικές απόψεις, αντιλήψεις και διαθέσιμες επιλογές τους.
 • Κατανοεί τον τρόπο με την οποίο οι  εξωγενείς παράγοντες επηρεάζουν την πολιτική και πολιτισμική εξέλιξη ενός μικρού νησιού όπως είναι η Κύπρος.
 • Αξιολογεί με επάρκεια τις σημαντικότερες ερμηνευτικές θεωρίες που αφορούν σε ιστορικά θέματα.
 
Υποχρεωτική βιβλιογραφία:
 • Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, Εναλλακτικό Διδακτικό Υλικό, Λευκωσία, 2010.
 • Παπαπολυβίου, Πέτρος (επιμ.), Ιστορία της Κυπριακής Δημοκρατίας (1960-2010), Λευκωσία, 2010-2011, 4 τόμοι.
 
Συμπληρωματική βιβλιογραφία
 • Αιμιλιανίδης, Αχιλλέας, Κοινοβουλευτική συνύπαρξη Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων (1960-1963), Λευκωσία, 2003.
 • Αιμιλιανίδης, Αχιλλέας, Πορεία προς την καταστροφή: κοινοβουλευτική ιστορία 1964-1976, Λευκωσία, 2007.
 • Ηρακλείδης, Αλέξης, Το Κυπριακό Πρόβλημα, 1947-2004: από την Ένωση στη Διχοτόμηση;, Αθήνα, 2006.
 • Κουφουδάκης, Βαγγέλης, Τουρκική Πολιτική στο Κυπριακό και οι Προτάσεις Κουεγιάρ, Αθήνα, 1986.
 • Κρανιδιώτης, Γιάννος, Το κυπριακό πρόβλημα: η ανάμειξη του ΟΗΕ και οι ξένες επεμβάσεις στην Κύπρο 1960-1974, Αθήνα, 1984.
 • Λάμπρου, Γιάννης, Ιστορία του Κυπριακού: τα χρόνια μετά την ανεξαρτησία, 1960-2008, Λευκωσία, 2008.
 • Παπαπολυβίου, Πέτρος, Άγγελος Συρίγος και Ευάνθης Χατζηβασιλείου  (επιμ.), Το κυπριακό και το διεθνές σύστημα, 1945-1974: αναζητώντας θέση στον κόσμο, Αθήνα, 2013.
 • Πολυβίου, Πολύβιος, Η διπλωματία της εισβολής: η διάσκεψη της Γενεύης για την Κύπρο τον Αύγουστο του 1974, Αθήνα, 2010.
 • Πολυβίου, Πολύβιος, Κυπριανού και Κυπριακό: η συνάντηση κορυφής της Νέας Υόρκης το 1985, Αθήνα, 2010.
 • Ριζάς, Σωτήρης, Ένωση, Διχοτόμηση, Ανεξαρτησία: Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Βρετανία σε αναζήτηση λύσης για το Κυπριακό, 1963-1967, Αθήνα, 2000.
 • Ριζάς, Σωτήρης, Οι Ηνωμένες Πολιτείες, η δικτατορία των συνταγματαρχών και το Κυπριακό ζήτημα, 1967-1974, Αθήνα, 2002.
 • Ρίχτερ, Χάιντς, Ιστορία της Κύπρου 1878-1949, Αθήνα, 2007.
 • Ρίχτερ, Χάιντς, Ιστορία της Κύπρου 1950-1959, Αθήνα, 2011. 
 • Σβολόπουλος, Κωνσταντίνος, Η ελληνική εξωτερική πολιτική, 1945-1981, Αθήνα, 2002.
 • Συρίγος, Άγγελος, Σχέδιο Ανάν: Οι κληρονομιές του παρελθόντος και οι προοπτικές του αύριο, Αθήνα, 2005.
 • Τζερμιάς, Παύλος, Ιστορία της Κυπριακής Δημοκρατίας, 2 τόμοι, Αθήνα, 1998.
 • Χατζηβασιλείου, Ευάνθης, Στρατηγικές του Κυπριακού: η δεκαετία του 1950, Αθήνα, 2005.
 • Χριστοδουλίδης, Νίκος, Τα σχέδια λύσης του Κυπριακού (1948-1978), Αθήνα, 2009.
 • Χριστοδουλίδης, Νίκος, Σχέσεις Αθηνών-Λευκωσίας και το Κυπριακό, 1977-1988, Αθήνα, 2013.
Παλαιά Δομή ΕΛΠ

Διδάσκοντες

Τμήματα
Επιστροφή

Δ Τ Τ Π Π Σ spacerheight22 Κ
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31