12/06/2019
Περιβαλλοντική εκπαίδευση μέσω των συστημάτων παρακολούθησης θανάτων άγριας πανίδας στο οδικό δίκτυο σε ημερίδα του ΑΠΚΥ και του Terra Cypria

Με κύριο στόχο τη μείωση της απώλειας της βιοποικιλότητας και την ευαισθητοποίηση της κοινωνίας για το φαινόμενο και τις επιπτώσεις των θανάτων άγριας πανίδας στο οδικό δίκτυο της χώρας μας, το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΑΠΚΥ) και το Κυπριακό ίδρυμα για την προστασία του περιβάλλοντος Terra Cypria παρουσίασαν σε ημερίδα/εργαστήριο, που διοργανώθηκε στις 29 Μαΐου 2019, τα έως σήμερα ερευνητικά αποτελέσματα του έργου «EnVeROS - Environmental Education through Roadkills Observation Systems/Περιβαλλοντική Εκπαίδευση μέσω των συστημάτων παρακολούθησης θανάτων άγριας πανίδας στο οδικό δίκτυο».
 
Την εκδήλωση, που πραγματοποιήθηκε στη Δημοσιογραφική Εστία, τίμησε με την παρουσία του και απηύθυνε χαιρετισμό ο υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, κ. Κώστας Καδής, ο οποίος επεσήμανε «την επιτακτική ανάγκη ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης των πολιτών στα θέματα βιοποικιλότητας και της αλλαγής στις συμπεριφορές και συνήθειές μας αν θέλουμε να διατηρήσουμε και να βελτιώσουμε τις συνθήκες ζωής στη γη και να προστατέψουμε το περιβάλλον και τη βιοποικιλότητα, η καταστροφή της οποίας απειλεί την ευημερία μας σε σημαντικές περιβαλλοντικές, κοινωνικές και οικονομικές πτυχές». Ο κ. Καδής τόνισε ότι «η κυβέρνηση αναπτύσσει μια σειρά από πολιτικές και πρωτοβουλίες προς αυτή την κατεύθυνση, για την επιτυχία των οποίων στηρίζεται και στην αρωγή ευαισθητοποιημένων πολιτών».
 
Στην ημερίδα για το EnVeROS, το οποίο συντονίζει το ΑΠΚΥ, με επικεφαλής τον Καθηγητή Γιάννη Βογιατζάκη, εκτός της παρουσίασης των μέχρι σήμερα αποτελεσμάτων του στους ενδιαφερόμενους φορείς (δημόσιοι οργανισμοί, ΜΚΟ, πολίτες), διεξήχθη συζήτηση μεταξύ της ομάδας του έργου και των συμμετεχόντων στην εκδήλωση κατά την οποία εξετάσθηκαν τρόποι κοινής δράσης για την αντιμετώπιση των θανάτων της άγριας ζωής στο οδικό δίκτυο της Κύπρου και για την ενίσχυση της συνεισφοράς των πολιτών σε μια πιο βιώσιμη κοινωνία, όπου τα μέσα μεταφοράς μπορούν να συνυπάρχουν με την άγρια ζωή.

 
 

Στόχος του έργου EnVeROS, το οποίο άρχισε να υλοποιείται το 2018 με τη συμμετοχή του Εργαστηρίου Διαχείρισης Χερσαίων Οικοσυστημάτων του Μεταπτυχιακού προγράμματος «Διαχείριση και Προστασία Περιβάλλοντος» του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου, είναι η άμβλυνση του φαινομένου της σύγκρουσης οχημάτων με άγρια ζώα, γεγονός που επηρεάζει κυρίως τη βιοποικιλότητα και το περιβάλλον, αλλά και δευτερευόντως την ανθρώπινη κοινωνία με προεκτάσεις στην ασφάλεια και την υγεία. Το EnVeROS επιπλέον επιδιώκει να αναπτύξει προγράμματα κατάρτισης στους τομείς της διαχείρισης και προστασίας του περιβάλλοντος για τους επαγγελματίες και για το ευρύ κοινό, προκειμένου να ευαισθητοποιήσει την κοινωνία και τους αρμόδιους φορείς στην κατεύθυνση του περιορισμού του φαινομένου. Το έργο θα διαρκέσει 2 έτη, χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus+ της Ε.Ε. και σε αυτό μετέχουν ως εταίροι τα ερευνητικά κέντρα Accademia Europea Di Bolzano-EURAC (Ιταλία) και Centrum Dopravniho Vyzkumu V.V.I. – CDV (Τσεχία), καθώς και το Κυπριακό Ίδρυμα Προστασίας του Περιβάλλοντος - Terra Cypria.
Μεγένθυση γραμματοσειράς dΣμίκρυνση γραμματοσειράς