22/08/2018
Το ευρωπαϊκό πρόγραμμα In4COHESION σε τροχιά υλοποίησης με τη συμμετοχή του ΑΠΚΥ

Με τη συμμετοχή του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου και επικεφαλής της ομάδας του τον Δρ. Λοΐζο Μιχαήλ, ξεκίνησε η υλοποίηση του έργου «In4COHESION». Το «In4COHESION» που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, έχει στόχο την ουσιαστική κατανόηση του ρόλου που διαδραματίζει η Πολιτική Συνοχής στην Κύπρο. Το έργο συντονίζει η εταιρεία ΙΜΗ με λοιπούς εταίρους το Ευρωπαϊκό Γραφείο Κύπρου, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, το Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου, το Πανεπιστήμιο Frederick, το υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού και την Enoros Consulting.
 
Μέσα από τις δράσεις του έργου και την ολοκληρωμένη στρατηγική επικοινωνίας του, η κοινοπραξία στοχεύει στην αύξηση της ευαισθητοποίησης του κοινού, αναφορικά με τα έργα που χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, καθώς και στην ενημέρωση για τις θετικές επιδράσεις της Πολιτικής Συνοχής της Ε.Ε. στην κοινωνική ευημερία. Το έργο αποσκοπεί στην πληροφόρηση και την ενθάρρυνση του ανοιχτού διαλόγου σε σχέση με την Πολιτική Συνοχής, καθώς και τα αποτελέσματα και τον ρόλο της στην επίτευξη των πολιτικών προτεραιοτήτων της Ε.Ε. Στο πλαίσιο του έργου θα πραγματοποιηθούν ενημερωτικές καμπάνιες, εργαστήρια για δημοσιογράφους και φοιτητές δημοσιογραφίας, δημοσκοπήσεις, καθώς και debate conferences.
 
Για περισσότερες πληροφορίες: https://www.facebook.com/In4Cohesion-Information-and-Awareness-for-Cohesion-Policy-via-Media-2020050244681589/


 
Μεγένθυση γραμματοσειράς dΣμίκρυνση γραμματοσειράς