18/05/2018
Ερωτηματολόγιο/Gap analysis για το ερευνητικό έργο BalkanROAD

Ο αγροτικός τομέας των Βαλκανίων αντιμετωπίζει έντονες προκλήσεις όσον αφορά τη μη βιώσιμη διαχείριση των πόρων και τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου. Ταυτόχρονα, η συνεχιζόμενη οικονομική κρίση, το χαμηλό επίπεδο συμμετοχής και πρωτοβουλιών των τοπικών / περιφερειακών αρχών και το χαμηλό επίπεδο ικανοτήτων και εκπαίδευσης των αγροτών των Βαλκανίων σε σύγκριση με άλλους ευρωπαίους αγρότες εμποδίζει την υιοθέτηση καινοτόμων προσεγγίσεων και την υιοθέτηση πολιτικών της Ε.Ε. στον γεωργικό τομέα,  σε τοπικό κυρίως επίπεδο.
 
Το ερευνητικό έργο BalkanROAD, στο οποίο μετέχει το Εργαστήριο Χημικής Μηχανικής και Μηχανικής Αειφορίας του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου με επικεφαλής τον Αντώνη Ζορπά, ακαδημαϊκό υπεύθυνο του Μεταπτυχιακού προγράμματος Διαχείριση και Προστασία Περιβάλλοντος, έχει ως στόχο: α) να αναπτύξει κατάλληλα εργαλεία και στρατηγικές για τη βελτίωση του γεωργικού τομέα των Βαλκανίων με πρακτικές που, μεταξύ άλλων, προστατεύουν και διατηρούν τους φυσικούς πόρους και μειώνουν τις εκπομπές των αερίων του θερμοκηπίου και των παραγόμενων αποβλήτων και β) να αναπτύξει ένα πρωτόκολλο για την παραγωγή αγροτικών προϊόντων με οικολογική σήμανση και χαμηλό ανθρακικό αποτύπωμα, που αναμένεται να ανοίξει νέους εμπορικούς ορίζοντες για τα βαλκανικά γεωργικά προϊόντα, ενισχύοντας τις τοπικές και εθνικές οικονομίες.
 
Στο πλαίσιο υλοποίησης του BalkanROAD, η ομάδα έργου διεξάγει έρευνα μέσω διαδικτυακού ερωτηματολογίου σε όλες τις χώρες των Βαλκανίων και τις χώρες που συμμετέχουν στην κοινοπραξία, το οποίο απευθύνεται σε παραγωγούς και υπεύθυνους χάραξης πολιτικής. Οι απαντήσεις  που θα συλλεγούν θα χρησιμοποιηθούν για την ανάλυση δεδομένων σε ό,τι αφορά στους περιορισμούς και τις δυσκολίες για την υιοθέτηση εναλλακτικών, φιλικών προς το περιβάλλον γεωργικών πρακτικών, που με τη σειρά τους θα συμβάλουν στη χάραξη πολιτικής στα Βαλκάνια.
 
Το ερωτηματολόγιο είναι διαθέσιμο στον σύνδεσμο, ΕΔΩ ή μέσω του παρακάτω κωδικού QR
 Συνδεθείτε με:

Username: gap_balkanroad
Password: 2017gapbr

και υποβάλετε τις απαντήσεις σας μέχρι τις 15 Ιουνίου 2018.
Μεγένθυση γραμματοσειράς dΣμίκρυνση γραμματοσειράς