22/03/2018
Το ΑΠΚΥ σε νέο ερευνητικό έργο: High precision cellular LocalizatiON System
Σε νέο ερευνητικό έργο με τίτλο «High precision cellular LocalizatiON System (i-LocON) / Υψηλής Ακρίβειας Σύστημα Εντοπισμού Θέσης Χρηστών Κινητής Τηλεφωνίας» θα συμμετέχει το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, με τεχνικό διευθυντή τον Αναπληρωτή Καθηγητή Σταύρο Σταύρου, Κοσμήτορα της Σχολής Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστήμων και επικεφαλής του Ερευνητικού Εργαστηρίου Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων. Το έργο θα χρηματοδοτηθεί από το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας και επιλέχθηκε, βαθμολογούμενο με 13,13/15, μέσα από μια ιδιαίτερα ανταγωνιστική διαδικασία, στο πλαίσιο της οποίας υποβλήθηκαν συνολικά 77 προτάσεις και θα χρηματοδοτηθούν οι 21 εξ αυτών.
 
Το έργο i-LocON έχει ως στόχο την ανάπτυξη εξειδικευμένων αλγορίθμων και πλατφόρμων εντοπισμού χρηστών κινητής τηλεφωνίας σε εξωτερικά και εσωτερικά περιβάλλοντα με υψηλή ακρίβεια. Τα αποτελέσματα του έργου θα υποστηρίζουν υφιστάμενες ή νέες καινοτόμες εφαρμογές που λαμβάνουν υπόψη τη γεωγραφική θέση του χρήστη.
Μεγένθυση γραμματοσειράς dΣμίκρυνση γραμματοσειράς