Νέα >  Ανακοινώσεις έργου eUniversity

Νέα:  
Περιορίστε τα αποτελέσματα με βάση αυτή τη θεματική ενότητα Ανακοινώσεις Αρχικής Σελίδας (2)
Τίτλος
11/07/2014, Υποβολή σχολίων (RFC) για την αναθεώρηση εγγράφου Διαγωνισμού με αντικείμενο «Την προμήθεια, εγκατάσταση, υλοποίηση και παραμετροποίηση ολοκληρωμένης και ενοποιημένης Λύσης που θα περιλαμβάνει Ενιαίο Σύστημα Διαχείρισης Ψηφιακού Περιεχομένου (Enterprise Content Management System) και Διαδικτυακή Πύλη (Portal) του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου (ΑΠΚΥ)»
Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΑΠΚΥ) στo πλαίσιο του Έργου eUniversity, προγραμματίζει την προκήρυξη διαγωνισμού για «Την προμήθεια, εγκατάσταση, υλοποίηση και παραμετροποίηση ολοκληρωμένης και ενοποιημένης Λύσης που θα περιλαμβάνει Ενιαίο Σύστημα Διαχείρισης Ψηφιακού Περιεχομένου (Enterprise Content Management System) και Διαδικτυακή Πύλη (Portal) του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου (ΑΠΚΥ)».   Στο πλαίσιο της διαδικασίας ολοκλήρωσης των εγγράφων του Διαγωνισμού, ζητείτ...
23/05/2014, Υποβολή σχολίων (RFC) για την αναθεώρηση εγγράφου Διαγωνισμού με αντικείμενο τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη Λύσης εργαστηρίων εικονικών ηλεκτρονικών υπολογιστών για την εξυπηρέτηση των εκπαιδευτικών αναγκων του ΑΠΚΥ
Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΑΠΚΥ) στo πλαίσιο του Έργου eUniversity, προγραμματίζει την προκήρυξη διαγωνισμού για τον «Σχεδιασμό και ανάπτυξη Λύσης Εργαστηρίων Εικονικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών για την εξυπηρέτηση των εκπαιδευτικών αναγκών του ΑΠΚΥ».  Στο πλαίσιο της διαδικασίας ολοκλήρωσης των εγγράφων του Διαγωνισμού, ζητείται από τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς όπως μελετήσουν τις λειτουργικές και τεχνικές προδιαγραφές που αφορούν στο εν λόγω έργο και υποβάλ...
05/11/2013, Request For Comments on Call for Tenders for the Design and Implementation of Video Services for the Needs of Open University of Cyprus
Request For Comments on Call for Tenders for the Design and Implementation of Video Services for the Needs of Open University of Cyprus 
10/07/2013, RFC on Call for Tenders for The supply, installation, configuration, implementation, and support of the shared Library Information System (LIS) for the needs of the Open University of Cyprus and the University of Cyprus
Information regarding Request For Comments on Call for Tenders for The supply, installation, configuration, implementation, and support of the shared Library Information System (LIS) for the needs of the Open University of Cyprus and the University of Cyprus   We wish to inform you, that the Open University of Cyprus (OUC), intends to announce a public Call for Tenders for the “supply, installation, configuration, implementation, and support of th...
25/04/2013, Request For Comments on Call for Tenders for the Design and Implementation of Video Services for the Needs of Open University of Cyprus
We wish to inform you, that the Open University of Cyprus (OUC), intends to announce a public Call for Tenders for the «Design and Implementation of Video Services» under the EU funded Project eUniversity.
31/12/2012, Υλοποίηση του Έργου «Ανάπτυξη Τεχνολογικών Υποδομών Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου (eUniversity)»
Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΑΠΚΥ), προχωρά με την υλοποίηση του έργου «Ανάπτυξη Τεχνολογικών Υποδομών Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου (eUniversity)» το οποίο αφορά στην ενίσχυση του Πανεπιστημίου μέσω της ανάπτυξης και ενσωμάτωσης καινοτόμων και ευέλικτων τεχνολογιών στη λειτουργία του.
21/12/2012, Υπογραφή πρώτων συμβάσεων για την υλοποίηση του έργου eUniversity
Το Δεκέμβριο του 2012, υπογράφησαν και άρχισαν να υλοποιούνται οι τρεις πρώτες συμβάσεις για την υλοποίηση του έργου eUniversity.
Βρέθηκαν 7 εγγραφές1