Εκτύπωση Εκτύπωση
05/07/2019
Προκήρυξη Θέσης Ειδικού Επιστήμονα του Ερευνητικού Έργου «PULCHRA»

Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση μιας (1) θέσης Ειδικού Επιστήμονα για  πλήρη ή μερική απασχόληση για διάρκεια έως 36 μήνες στο ερευνητικό έργο  PULCHRA «Science in the City: Building Participatory Urban Learning Community Hubs through Research and Activation», το οποίο χρηματοδοτείται από το ευρωπαϊκό πρόγραμμα HORIZON 2020.

Οι αιτήσεις μαζί με τα σχετικά δικαιολογητικά θα πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικά  στο σύνδεσμο https://recruitment.ouc.ac.cy/apply
 
Για περισσότερες πληροφορίες οι υποψήφιοι μπορούν να επικοινωνούν με τον Λέκτορα Δρ Αντώνη Α. Ζορπα (antonis.zorpas@ouc.ac.cy) ή με την κα. Ευσταθία Νικοδήμου, στη Μονάδα Έρευνας, Καινοτομίας και Διασύνδεσης στο research@ouc.ac.cy ή στο τηλέφωνο 22411790.
 
Για την προκήρυξη σε PDF, πατήστε εδώ.