10/04/2019
Συμμετοχή του ΑΠΚΥ στο νέο Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας με τον Αντιπρύτανή του Καθηγητή Γιάννη Μανωλόπουλο

Ο σημαντικός ρόλος της ερευνητικής δράσης και καινοτομίας στο σημερινό παγκοσμιοποιημένο κοινωνικοοικονομικό περιβάλλον ώθησε και την Κυπριακή Δημοκρατία, να δώσει περισσότερη βαρύτητα στον τομέα αυτό και να προχωρήσει στην ανασύσταση του Ιδρύματος Προώθησης Έρευνας. Στο Διοικητικό Συμβούλιο του νέου Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας, με αναβαθμισμένο χαρακτήρα και διευρυμένη δράση, συμμετέχει, με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, ο Αντιπρύτανης του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου (ΑΠΚΥ), Καθηγητής Γιάννης Μανωλόπουλος.
 
Είναι ιδιαίτερη τιμή για το ΑΠΚΥ να επιλέγεται στο κορυφαίο όργανο διαχείρισης της έρευνας και της καινοτομίας στην Κύπρο ένα υψηλά ιστάμενο μέλος του, αλλά ταυτόχρονα αποτελεί και σπουδαία αναγνώριση της επιτυχημένης πορείας του, καθώς το ΑΠΚΥ είναι το μοναδικό Πανεπιστήμιο της Κυπριακής Δημοκρατίας που προσφέρει σπουδές αποκλειστικά εξ αποστάσεως, παρέχει σε κάθε πολίτη τη δυνατότητα απόκτησης ποιοτικών τίτλων σπουδών στον δικό του χώρο και χρόνο, και αξιοποιεί τεχνολογίες αιχμής για μια πλούσια εκπαιδευτική εμπειρία.
Μοίρασμα στο facebook Μοίρασμα στο twitter _blank
Μεγένθυση γραμματοσειράς dΣμίκρυνση γραμματοσειράς