03/12/2018
Πρόσκληση για αγορά υπηρεσιών για τον συντονισμό του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών «Διοίκηση Επιχειρήσεων» του ΑΠΚΥ

Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΑΠΚΥ) ανακοινώνει την ανοιχτή Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για αγορά υπηρεσιών για τον συντονισμό του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών «Διοίκηση Επιχειρήσεων» της Σχολής Οικονομικών Επιστημών & Διοίκησης του Πανεπιστημίου (αρ. πρόσκλησης 2018/ΑΠΚΥ-ΠΡΟΣΚ/02).
 
Η Πρόσκληση απευθύνεται σε ομάδες ακαδημαϊκών/εκπαιδευτικών/ερευνητών, που ενδιαφέρονται να υποβάλουν πρόταση για τον συντονισμό του προπτυχιακού προγράμματος «Διοίκηση Επιχειρήσεων».
 
Η Ακαδημαϊκή Ομάδα θα πρέπει να απαρτίζεται από :
  • Έναν (1) επιστημονικό υπεύθυνο, κάτοχο διδακτορικού τίτλου από αναγνωρισμένο πανεπιστήμιο σε θέμα συναφές με την επιστημονική περιοχή του προπτυχιακού προγράμματος "Διοίκηση Επιχειρήσεων" του ΑΠΚΥ, με 10ετή εκπαιδευτική/ερευνητική/συγγραφική εμπειρία στην εκπαίδευση στον δημόσιο ή στον ιδιωτικό τομέα στην επιστημονική περιοχή της υποβληθείσας πρότασης.
  • Τουλάχιστον δύο (2) μέλη, κατόχους διδακτορικού τίτλου από αναγνωρισμένο πανεπιστήμιο σε θέμα συναφές με την επιστημονική περιοχή του προαναφερόμενου προγράμματος, με 2ετή συναφή εκπαιδευτική/ερευνητική/συγγραφική εμπειρία στον δημόσιο ή στον ιδιωτικό τομέα .
 
Τα έγγραφα της Πρόσκλησης είναι τα ακόλουθα :

 
 
Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής Προτάσεων σύμφωνα με τα οριζόμενα της Πρόσκλησης είναι η Δευτέρα 17 Δεκεμβρίου 2018.
 
Οι Ενδιαφερόμενοι καλούνται να μελετήσουν προσεκτικά τα έγγραφα της Πρόσκλησης στο σύνολό τους πριν να υποβάλουν την τελική τους πρόταση.
Μοίρασμα στο facebook Μοίρασμα στο twitter _blank
Μεγένθυση γραμματοσειράς dΣμίκρυνση γραμματοσειράς