Προσφορά Θεματικών Ενοτήτων ως ανεξάρτητων / αυτοτελών 2018-2019

Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών
Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα: «Θεατρικές Σπουδές»
 1. ΘΣΠ50: «Ιστορία του Θεάτρου και Δραματολογία» 
 2. ΘΣΠ61:«Θεατρική Αγωγή» 
 3. ΘΣΠ63: «Θεατρική Πρακτική: Εφαρμογές Υποκριτικής και Σκηνοθεσίας»
Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Πολιτιστική Πολιτική και Ανάπτυξη»
 1. ΠΠΑ511: «Πολιτισμός και Πολιτισμικές Σπουδές»
 2. ΠΑ512: «Πολιτιστική Πολιτική και Πολιτιστική Διαχείριση»
 3. ΠΠΑ521: «Οικονομία του Πολιτισμού και Διαχείριση Πολιτιστικών Οργανισμών»
Πτυχιακό Πρόγραμμα «Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό»
 1. ΕΛΛ311: Αρχαία Ελληνικά I
 2. ΕΛΛ312:Λατινικά I
 3. ΕΛΛ315: Θέματα Ρωμαϊκής Ιστορίας
 4. ΕΛΛ316: Εισαγωγή στην Επιγραφική και τη Νομισματική
 5. ΕΛΛ411: Αρχαίο Ελληνικό Θέατρο I (Τραγωδία)
 6. ΕΛΛ412: Βυζαντινή Λογοτεχνία (7ος - 15ος αιώνας)
 7. ΕΛΛ321: Αρχαία Ελληνικά II
 8. ΕΛΛ322: Λατινικά II
 9. ΕΛΛ325: Ιστορία της Αρχαίας και Μεσαιωνικής Κύπρου
 10. ΕΛΛ422: Λογοτεχνία της Κύπρου (12ος - 20ος αιώνας)
 11. ΕΛΛ425: Τέχνη και Θέατρο στη σύγχρονη Ελλάδα και την Κύπρo
 
Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης
Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης»
 1. ΔΕΕ111  Θεσμικό Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Διοίκηση Τεχνολογία και Ποιότητα»
 1. ΔΤΠ511: Αρχές Διοίκησης
 2. ΔΤΠ512: Αρχές Οικονομικών, Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
 3. ΔΤΠ513: Επιχειρησιακή Διοίκηση, Αλυσίδα Eφοδιασμού και Διοίκηση Έργων
 4. ΔΤΠ521: Διοίκηση Ολικής Ποιότητας και Μοντέλα Αριστείας
 5. ΔΤΠ522: Διαχείριση Τεχνολογίας και Πληροφοριακών Συστημάτων
 6. ΔΤΠ523: Στρατηγική και Μάρκετινγκ
Πτυχιακό Πρόγραμμα «Διοίκηση Επιχειρήσεων»
 1. ΠΔΕ101: Αρχές Διοίκησης
 2. ΠΔΕ102: Μικροοικονομικά για Διοίκηση Επιχειρήσεων
 3. ΠΔΕ103: Ποσοτικές Μέθοδοι στη Διοίκηση Ι
 4. ΠΔΕ151: Αρχές Χρηματοοικονομικής Λογιστικής
 5. ΠΔΕ152: Μακροοικονομικά για Διοίκηση Επιχειρήσεων
 6. ΠΔΕ153: Ποσοτικές Μέθοδοι στη Διοίκηση ΙΙ
 7. ΠΔΕ202: Αρχές Μάρκετινγκ
 8. ΠΔΕ203: Διοίκηση Πληροφορικών Συστημάτων
Πτυχιακό Πρόγραμμα «Αστυνομικές Σπουδές»
 1. ΑΣΠ415-  Αστυνόμευση / Δίκαιο και Πολιτιστική Κληρονομιά
 2. ΑΣΠ414 – Αστυνομία και Κυβερνοέγκλημα
 3. ΑΣΠ312-  Εισαγωγή στην Κοινωνιολογία
Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών
Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Κοινωνικά Πληροφοριακά Συστήματα»
 1. ΚΠΣ510 (α΄εξάμηνο): Τεχνολογίες Ιστού
 2. ΚΠΣ516 (α΄εξάμηνο): Προγραμματισμός για τις Κοινωνικές Επιστήμες
 3. ΚΠΣ513 (β΄εξάμηνο): Μεθοδολογία της Εμπειρικής Έρευνας
 4. ΚΠΣ522 (β΄εξάμηνο): Ανάλυση Κοινωνικών Δικτύων
Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Διαχείριση και Προστασία Περιβάλλοντος»
 1. ΔΠΠ 50 Διαχείριση και Προστασία Φυσικών Πόρων

Μεγένθυση γραμματοσειράς dΣμίκρυνση γραμματοσειράς