Διαδικτυακά Σεμινάρια στα Social Media
Τα Σεμινάρια

Επισκόπηση Θεματικής Ενότητας Σπουδών

Blogging για προχωρημένους
SMS 09
Χρήση εργαλείων που βελτιώνουν την οπτικοποίηση της πληροφορίας και την παρουσίασή της, ζωντανή εκπομπή (live streaming ) και παραμετροποίηση blog. 
Με την ολοκλήρωση του Σεμιναρίου, οι συμμετέχοντες θα γνωρίζουν:


1.1 Χρήση εργαλείων που βελτιώνουν την οπτικοποίηση της πληροφορίας και βελτιώνουν την παρουσίαση της ενημέρωσης (storify, visilly, timelines κλπ).

1.2. Video & audio embedding.

1.3. Hang outs & live streaming.

1.4 Advanced techniques (templates, sidebars, παραμετροποίηση).


Διάρκεια: 4 εβδομάδες

Κόστος ανά εκπαιδευόμενο: 90€
Διαδικτυακά Σεμινάρια στα Social Media

Διδάσκοντες

Τμήματα
Επιστροφή

Για την αποτελεσματικότερη οργάνωση των Διαδικτυακών Σεμιναρίων στα Social Media, σας παρακαλώ να συμπληρώσετε το παρακάτω ερωτηματολόγιο.
Το ερωτηματολόγιο είναι ανοιχτό και ανώνυμο και οι απαντήσεις του ΔΕΝ είναι δεσμευτικές. 
Δ Τ Τ Π Π Σ spacerheight22 Κ
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30