Διαδικτυακά Σεμινάρια στα Social Media
Τα Σεμινάρια

Επισκόπηση Θεματικής Ενότητας Σπουδών

Social media (για προχωρημένους)
SMS 04
Τα πιο εξελιγμένα social networks που προσφέρουν ιδιαίτερες δυνατότητες για επεξεργασία και διαμοιρασμό της πληροφορίας. Με την ολοκλήρωση του Σεμιναρίου, οι συμμετέχοντες θα γνωρίζουν:

1.1 Advanced sns (social networking sites): γνωριμία με πιο εξελιγμένα social networks που προσφέρουν ιδιαίτερες δυνατότητες.

1.2 Wordpress-Tumblr-Blogger για δημιουργία ιστολογίων.

1.3  Guardian Witness-Storify-Storyful-Ustream-Livestream-google hangout για βίντεο και διαμοιρασμό δημοσιογραφικών πληροφοριών.

1.4 Flickr - Picasa -Snapseed για επεξεργασία και διαμοιρασμό φωτογραφιών.

1.5 Dropbox - Google Drive - Skydrive - Box για αποθήκευση πληροφοριών και δεδομένων στο cloud.

1.6 Pinterest - Vine.

1.7 Linkedin για επαγγελματική δικτύωση.


Διάρκεια: 6 εβδομάδες

Κόστος ανά εκπαιδευόμενο: 100€
Διαδικτυακά Σεμινάρια στα Social Media

Διδάσκοντες

Τμήματα
Επιστροφή

Για την αποτελεσματικότερη οργάνωση των Διαδικτυακών Σεμιναρίων στα Social Media, σας παρακαλώ να συμπληρώσετε το παρακάτω ερωτηματολόγιο.
Το ερωτηματολόγιο είναι ανοιχτό και ανώνυμο και οι απαντήσεις του ΔΕΝ είναι δεσμευτικές. 
Δ Τ Τ Π Π Σ spacerheight22 Κ
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30