Δ Τ Τ Π Π Σ spacerheight22 Κ
         
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 

Ο ρόλος και η συνεισφορά των Προτύπων στην περιβαλλοντική διαχείριση και στις επιχειρήσεις (Σειρά διαλέξεων ΔΠΠ)

Ημερομηνία :
Έναρξη 20/03/2019
Λήξη 20/03/2019
Ώρα 16:00
Τόπος διεξαγωγής :
 Αίθουσα συνεδριάσεων, 4ος όροφος, κεντρικό κτίριο ΑΠΚΥ
Είδος εκδήλωσης :
 Ομιλία
Ηλεκτρονική σελίδα εκδήλωσης :
 
  _self
 
Η έντονη ευαισθητοποίηση της κοινωνίας για τα περιβαλλοντικά ζητήματα και οι νομοθετικές απαιτήσεις, με τις οποίες καλούνται να συμμορφωθούν οι επιχειρήσεις, έχουν ωθήσει και τους οργανισμούς στην Κύπρο να αναπτύξουν και να εφαρμόσουν συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης μέσω της εφαρμογής προτύπων.

Για τον ρόλο και τη συνεισφορά των Προτύπων (Standards) στην περιβαλλοντική διαχείριση και στις επιχειρήσεις θα μιλήσει ο Βάσος Βασιλείου, Διευθυντής Πιστοποίησης στην Κυπριακή Εταιρεία Πιστοποίησης, στο πλαίσιο του 2ου κύκλου της Σειράς εξειδικευμένων διαλέξεων του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου (ΑΠΚΥ) στους τομείς της Διαχείρισης & Μηχανικής Περιβάλλοντος, Χημικής Μηχανικής και Διαχείρισης Χερσαίων Οικοσυστημάτων.

Η διάλεξη, ανοιχτή για κάθε ενδιαφερόμενο, θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 20 Μαρτίου 2019 (16:00-18:00), στο κεντρικό κτίριο του ΑΠΚΥ (Λεωφόρος Γιάννου Κρανιδιώτη 33, 2220 Λατσιά, Λευκωσία).

Tαυτόχρονη διαδικτυακή μετάδοση, μέσω της Πλατφόρμας Τηλεκπαίδευσης του ΑΠΚΥ ,εδώ: https://bit.ly/2yMK7nY

Η Σειρά εξειδικευμένων διαλέξεων τελεί υπό την αιγίδα του Μεταπτυχιακού Προγράμματος «Διαχείριση και Προστασία Περιβάλλοντος» του ΑΠΚΥ. Την ευθύνη οργάνωσης για την περίοδο Οκτώβριος 2018 – Απρίλιος 2019 έχουν αναλάβει το Εργαστήριο Χημικής Μηχανικής & Μηχανικής Αειφορίας με επικεφαλής τον Λέκτορα Αντώνη Ζορπά και το Εργαστήριο Διαχείρισης Χερσαίων Οικοσυστημάτων με επικεφαλής τον Καθηγητή Ιωάννη Βογιατζάκη. Στηρίζουν τις εκδηλώσεις το γραφείο της Επιτρόπου Περιβάλλοντος, ο Σύνδεσμος Επιστημόνων και Μηχανικών Περιβάλλοντος Κύπρου, το Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου (ΕΤΕΚ) και η Cyta.

 
 

Περίληψη εισήγησης:

"Ο Ρόλος και η Συνεισφορά των Προτύπων στην Περιβαλλοντική Διαχείριση και στις Επιχειρήσεις"


Η έντονη ευαισθητοποίηση της κοινωνίας για τα περιβαλλοντικά ζητήματα, παράλληλα με τις νομοθετικές απαιτήσεις, με τις οποίες καλούνται να συμμορφωθούν οι Επιχειρήσεις / Οργανισμοί, έχουν ωθήσει και τις Κυπριακές Επιχειρήσεις και Οργανισμούς να αναπτύξουν και να εφαρμόσουν συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης μέσω της εφαρμογής Προτύπων, όπως για παράδειγμα το ISO 14001 και τον ευρωπαϊκό κανονισμό EMAS.
 
Μέσω της εφαρμογής των «περιβαλλοντικών» προτύπων, τα οποία θέτουν απαιτήσεις για τη διαχείριση των περιβαλλοντικών πτυχών και επιπτώσεων μιας επιχείρησης, οι οργανισμοί μπορεί να αποκομίσουν πολλαπλά οφέλη και να βελτιώσουν τόσο τις περιβαλλοντικές όσο και τις οικονομικές τους επιδόσεις. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί μέσω της λειτουργίας ενός συστηματικού πλαισίου, με το οποίο θα καταμετρούνται, θα παρακολουθούνται και θα βελτιώνονται οι περιβαλλοντικές επιδόσεις μιας εταιρείας/οργανισμού.
 
Η αποτελεσματικότερη καταμέτρηση και παρακολούθηση των πόρων που καταναλώνονται όπως τα καύσιμα, ο ηλεκτρισμός και το νερό, αλλά και η ορθολογιστική διαχείριση των αποβλήτων συμβάλλει στην καλύτερη αξιοποίησή τους, με αποτέλεσμα τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος της Επιχείρησης / Οργανισμού αλλά και του λειτουργικού κόστους.
 
Στην παρουσίαση θα γίνει αναφορά στα περιβαλλοντικά πρότυπα και κανονισμούς (στο ISO 14001, ΕΜΑS), στον σκοπό και στους τρόπους ανάπτυξης ενός Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης και στα οφέλη που θα αποκομίσουν οι Εταιρείες / Οργανισμοί από την εφαρμογή του.


Βιογραφικό ομιλητή:

Βάσος ΒασιλείουO κ. Βάσος Βασιλείου, κάτοχος πτυχίου Μηχανολόγου Μηχανικού, είναι Διευθυντής Πιστοποίησης στην Κυπριακή Εταιρεία Πιστοποίησης και έχει περισσότερα από δεκαοκτώ (18) χρόνια εμπειρίας στο συγκεκριμένο τομέα.

Είναι, επίσης, Επικεφαλής Επιθεωρητής για διάφορα πρότυπα συστημάτων διαχείρισης, όπως το ISO 9001, ISO 14001, EMAS, ISO 45001, και έχει διενεργήσει περισσότερες από 1500 επιθεωρήσεις στην Κύπρο και στο εξωτερικό.

Είναι εγκεκριμένος Εκπαιδευτής Επαγγελματικής Κατάρτισης από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού για θέματα ποιότητας, περιβαλλοντικής διαχείρισης, ασφάλειας και υγείας και άλλα.

Ο Β. Βασιλείου είναι Εθνικός Αντιπρόσωπος του Κυπριακού Οργανισμού Τυποποίησης (CYS) και συμμετέχει ενεργά σε διεθνείς και ευρωπαϊκές επιτροπές τυποποίησης και ομάδες εργασίας που εκπονούν πρότυπα, όπως η Διεθνής Τεχνική Επιτροπή “ISO TC 176/SC 2 Quality Systems”.