Δ Τ Τ Π Π Σ spacerheight22 Κ
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
                 
 
 

"Τεχνητή Νοημοσύνη: Απειλή ή Ευκαιρία για τον άνθρωπο;" - Εγκαινιάζεται με τον Πρύτανη του ΑΠΚΥ το Πανεπιστήμιο του Πολίτη, συνεργασία ΑΠΚΥ με τον Δήμο Πάφου

Ημερομηνία :
Έναρξη 27/02/2019
Λήξη 27/02/2019
Ώρα 18:30
Τόπος διεξαγωγής :
 Πολυχώρος "Αττικόν" (Λεωφόρος Ευαγόρα Παλληκαρίδη, Πάφος)
Είδος εκδήλωσης :
 Συνάντηση
Ηλεκτρονική σελίδα εκδήλωσης :
 
  _self

Η αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης, της επιστήμης δηλαδή της δημιουργίας νοούντων μηχανών με χαρακτηριστικά ευφυούς συμπεριφοράς και με στοιχεία συλλογιστικής, μάθησης και προσαρμογής στο περιβάλλον, σε συνδυασμό με άλλες τεχνολογικές εξελίξεις στην παραγωγή και την περαιτέρω αυτοματοποίησή της, δηλαδή η λεγόμενη 4η Βιομηχανική Επανάσταση δημιουργεί προσδοκίες, αλλά και ανησυχίες. Με την ανάλυση της συγκεκριμένης θεματικής κάτω από τον τίτλο «Τεχνητή Νοημοσύνη: Απειλή ή Ευκαιρία για τον άνθρωπο;» εγκαινιάζει ο Πρύτανης του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου, Καθηγητής Σωκράτης Κάτσικας, το Πανεπιστήμιο του Πολίτη, προϊόν της επιστημονικής και πολιτιστικής συνεργασίας του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου και του Δήμου Πάφου. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 27 Φεβρουαρίου 2019 στις 18:30, στον Πολυχώρο «Αττικόν» (Λεωφ. Ευαγόρα Παλληκαρίδη, Πάφος). Το Πανεπιστήμιο του Πολίτη θα διοργανώσει την επόμενη περίοδο (Φεβρουάριος – Μάιος 2019) τέσσερις (4) διαλέξεις.
 
Στη διάλεξή του ο Πρύτανης του ΑΠΚΥ θα παρουσιάσει πώς η τεχνητή νοημοσύνη και άλλες τεχνολογικές εξελίξεις, όπως τα κυβερνο-φυσικά συστήματα, το δίκτυο των πραγμάτων, η νεφοϋπολογιστική, η μηχανική μάθηση και οι τεχνολογίες επεξεργασίας μεγάλων δεδομένων προσδιορίζουν τον όρο «4η Βιομηχανική Επανάσταση». Η τεχνητή νοημοσύνη ειδικότερα, όπως κάθε ανάλογη αλλαγή μεγάλης κλίμακας στο παραγωγικό μοντέλο, δημιουργεί προσδοκίες (μεγαλύτερη παραγωγικότητα, μείωση της χειρωνακτικής εργασίας, κ.τ.ό.) αλλά και ανησυχίες (ηθικά ζητήματα, απώλεια θέσεων εργασίας, κ.λπ.). Πρόκειται για απειλή ή για ευκαιρία;


Περίληψη Εισήγησης:

«Τεχνητή Νοημοσύνη: Απειλή ή Ευκαιρία για τον άνθρωπο;»

Η τεχνητή νοημοσύνη είναι η επιστήμη και μεθοδολογία της δημιουργίας νοούντων μηχανών με χαρακτηριστικά ευφυούς συμπεριφοράς, με στοιχεία συλλογιστικής, μάθησης και προσαρμογής στο περιβάλλον.  Η αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης, μαζί με άλλες τεχνολογικές εξελίξεις, όπως  τα κυβερνο-φυσικά συστήματα (cyber-physical systems), το διαδίκτυο των πραγμάτων (Internet of Things), η νεφοϋπολογιστική (Cloud computing), η μηχανική μάθηση (Machine Learning), οι τεχνολογίες επεξεργασίας μεγάλων δεδομένων (Big Data) κα, στην παραγωγή,  οδηγώντας στην ακόμη μεγαλύτερη αυτοματοποίησή της, αναφέρεται ως η 4η Βιομηχανική Επανάσταση. Όπως κάθε ανάλογη αλλαγή μεγάλης κλίμακας στο παραγωγικό μοντέλο, η 4η Βιομηχανική Επανάσταση δημιουργεί προσδοκίες αλλά και ανησυχίες. Προσδοκίες μεγαλύτερης παραγωγικότητας, οικονομικής ανάπτυξης, βελτίωσης της ποιότητας των παραγόμενων προϊόντων, βελτίωση της σχέσης του ανθρώπου με το περιβάλλον του, μείωση της χειρωνακτικής εργασίας και άλλες. Ανησυχίες όπως την απώλεια θέσεων εργασίας, την αύξηση κοινωνικών ανισοτήτων, τη δημιουργία νέων κοινωνικών και οικονομικών διαστρωματώσεων, την απώλεια της ιδιωτικότητας του ατόμου, ηθικά ζητήματα και άλλα. Στη διάλεξη αυτή θα προσεγγίσουμε το θέμα από πολλές πλευρές, προσπαθώντας να δώσουμε μια όσο το δυνατό ολοκληρωμένη παρουσίασή του.


Βιογραφικό Ομιλητή:

Ο Σωκράτης Κ. Κάτσικας είναι Διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός του Πανεπιστημίου Πατρών, κάτοχος MSc in Electrical & Computer Engineering του University of Massachusetts at Amherst, και Δρ Μηχανικός Η/Υ και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πατρών. Από την 1η Φεβρουαρίου 2018 είναι Πρύτανης του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου. Διετέλεσε Καθηγητής του Πανεπιστημίου Πειραιώς και του Norwegian University of Science and Technology, Πρύτανης και Αντιπρύτανης του Πανεπιστημίου Αιγαίου, μέλος της Αρχής Διασφάλισης Ποιότητας της Ανώτατης Εκπαίδευσης στην Ελλάδα, Προέδρος του Εθνικού Συμβουλίου Παιδείας και του Συμβουλίου Ανώτατης Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης της Ελλάδας, μέλος της Διοικούσας Επιτροπής, της Εκτελεστικής Γραμματείας και Αντιπρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συλλόγων Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού, μέλος της Αρχής Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών και Γενικός Γραμματέας Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων της Ελληνικής Κυβέρνησης. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται στις περιοχές της ασφάλειας πληροφοριακών και επικοινωνιακών συστημάτων και των εφαρμογών της θεωρίας εκτίμησης. Είναι (συν)-συγγραφέας περισσότερων από 230 επιστημονικών εργασιών και έχει συμμετάσχει σε περισσότερα από 60 χρηματοδοτούμενα διεθνή και εθνικά ερευνητικά & αναπτυξιακά έργα. Είναι μέλος της συντακτικής ομάδας σε πολλά επιστημονικά περιοδικά, έχει (συν)-συγγράψει ή επιμεληθεί την έκδοση 33 βιβλίων και διετέλεσε πρόεδρος ή μέλος της επιτροπής προγράμματος σε περισσότερα από 500 διεθνή επιστημονικά συνέδρια.