Δ Τ Τ Π Π Σ spacerheight22 Κ
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
                 
 
 

Διάλεξη με θέμα «Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη στην Κύπρο: Πολιτικές, Πρακτικές και Προκλήσεις»

Ημερομηνία :
Έναρξη 20/02/2019
Λήξη 20/02/2019
Ώρα 16:00
Τόπος διεξαγωγής :
 Αίθουσα συνεδριάσεων, 4ος όροφος, κεντρικό κτίριο ΑΠΚΥ
Είδος εκδήλωσης :
 Ομιλία
Ηλεκτρονική σελίδα εκδήλωσης :
 
  _self

Η Αειφόρος Ανάπτυξη δεν αποτελεί απλά μία νέα συνθήκη, αλλά μία νοοτροπία και υιοθέτηση συμπεριφορών, οι οποίες μπορούν να συμβάλουν στη διαμόρφωση κοινωνιών, που θα παρέχουν στους πολίτες οικονομική, οικολογική, προσωπική και πολιτιστική αειφορία. Τις πολιτικές για την Αειφόρο Ανάπτυξη στην Κύπρο πραγματεύεται η δρ Αραβέλλα Ζαχαρίου, υπεύθυνη της Μονάδας «Εκπαίδευση για το Περιβάλλον και την Αειφόρο Ανάπτυξη» του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Κύπρου, στη διάλεξή της με θέμα «Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη στην Κύπρο: Πολιτικές, Πρακτικές και Προκλήσεις».

Είναι η όγδοη διάλεξη του 2ου κύκλου της Σειράς εξειδικευμένων διαλέξεων του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου (ΑΠΚΥ) στους τομείς της Διαχείρισης & Μηχανικής Περιβάλλοντος, Χημικής Μηχανικής και Διαχείρισης Χερσαίων Οικοσυστημάτων, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 20 Φεβρουαρίου 2019 (16:00-18:00) στο κεντρικό κτίριο του ΑΠΚΥ (Λεωφόρος Γιάννου Κρανιδιώτη 33, 2220 Λατσιά, Λευκωσία), με ταυτόχρονη διαδικτυακή μετάδοση, εδώ: https://bit.ly/2yMK7nY

Η Σειρά εξειδικευμένων διαλέξεων τελεί υπό την αιγίδα του Μεταπτυχιακού Προγράμματος «Διαχείριση και Προστασία Περιβάλλοντος» του ΑΠΚΥ. Την ευθύνη οργάνωσης για την περίοδο Οκτώβριος 2018 – Απρίλιος 2019 έχουν αναλάβει το Εργαστήριο Χημικής Μηχανικής & Μηχανικής Αειφορίας με επικεφαλής τον Λέκτορα Αντώνη Ζορπά και το Εργαστήριο Διαχείρισης Χερσαίων Οικοσυστημάτων με επικεφαλής τον Καθηγητή Ιωάννη Βογιατζάκη. Στηρίζουν τις εκδηλώσεις το γραφείο της Επιτρόπου Περιβάλλοντος, ο Σύνδεσμος Επιστημόνων και Μηχανικών Περιβάλλοντος Κύπρου, το Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου (ΕΤΕΚ) και η Cyta.


 
 

Περίληψη εισήγησης:

Η Αειφόρος Ανάπτυξη δεν αποτελεί απλά μία νέα συνθήκη, αλλά μία νοοτροπία και υιοθέτηση συμπεριφορών, οι οποίες μπορούν να συμβάλλουν στη διαμόρφωση κοινωνιών που θα παρέχουν στους πολίτες οικονομική, οικολογική, προσωπική και πολιτιστική αειφορία. Η εκπαίδευση μπορεί να στρέψει το βλέμμα της κοινωνίας προς την Αειφόρο Ανάπτυξη τόσο σε θεωρητικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο. Στο πλαίσιο αυτό, η παρούσα εργασία: α) εξετάζει μέσα από εθνικές πολιτικές και σε συνάρτηση με τις επικρατούσες διεθνείς πολιτικές την εξέλιξη του πεδίου στην Κύπρο, γ) παρουσιάζει το πλαίσιο εφαρμογής της Αειφόρου Ανάπτυξης στην τυπική, μη-τυπική και άτυπη εκπαίδευση και γ) συζητά τα νέα δεδομένα και προκλήσεις που αναφύονται για το πεδίο σε επίπεδο εκπαιδευτικής πολιτικής, έρευνας και εφαρμογών.


Ομιλήτρια:

Η Αραβέλλα Ζαχαρίου είναι υπεύθυνη της Μονάδας «Εκπαίδευση για το Περιβάλλον και την Αειφόρο Ανάπτυξη» του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Κύπρου και επισκέπτρια καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο Frederick. Κατέχει σημαντική διδακτική εμπειρία σε θέματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΠΕ) και έχει διδάξει στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου και στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Εκπροσωπεί την Κύπρο στις Διεθνείς Επιτροπές και Δίκτυα για την Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη (ΕΑΑ) ENSI, MEDIES, GUPES, UNESCO, και Mediterranean ESD Committee. Από το 2017 είναι Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής της Εκπαίδευσης για την Αειφόρο Ανάπτυξη των Ηνωμένων Εθνών (UNECE). Διετέλεσε μέλος πολλών επιστημονικών επιτροπών σε θέματα ΠΕ/ΕΑΑ. Ηγήθηκε του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδιασμού για την ΠΕ/ΕΑΑ και της δημιουργίας του Κρατικού Δικτύου Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης. Ερευνητικές εργασίες της έχουν δημοσιευθεί σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά, συλλογικούς τόμους και πρακτικά διεθνών συνεδρίων. Έχει συγγράψει το πρώτο εξειδικευμένο βιβλίο για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση στην Κύπρο με τίτλο «Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και Αναλυτικό Πρόγραμμα: Θεωρητικό πλαίσιο και αρχές στη Δημοτική Εκπαίδευση της Κύπρου» και είναι συν-συγγραφέας του βιβλίου «Θέματα Αειφόρου Ανάπτυξης στην Εκπαίδευση» και άλλων εκπαιδευτικών βοηθημάτων και εγχειριδίων για την ΕΑΑ.