Σειρά εξειδικευμένων διαλέξεων σε θέματα περιβάλλοντος: 25 Απριλίου 2018 με τους αναπληρωτές καθηγητές & ερευνητές M. Jeguirim & L. Limousy του University of Haute Alsace

Ημερομηνία :
Έναρξη 25/04/2018
Λήξη 25/04/2018
Ώρα 16:00
Τόπος διεξαγωγής :
 Κεντρικό κτίριο ΑΠΚΥ (Λατσιά, Λευκωσία)
Είδος εκδήλωσης :
 Ομιλία
Ηλεκτρονική σελίδα εκδήλωσης :
 
  _self

Δύο νέες διαλέξεις οργανώνει το Εργαστήριο Χημικής Μηχανικής & Μηχανικής Αειφορίας, υπό την αιγίδα του μεταπτυχιακού προγράμματος «Διαχείριση και Προστασία Περιβάλλοντος» του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου (ΑΠΚΥ), οι οποίες εντάσσονται στη Σειρά εξειδικευμένων διαλέξεων σε θέματα περιβάλλοντος του Εργαστηρίου, που πραγματοποιούνται μεταξύ Φεβρουαρίου και Μαΐου 2018. 

Εισηγητές στις δύο διαλέξεις, που θα λάβουν χώρα την Τετάρτη, 25 Απριλίου 2018, στο κεντρικό κτίριο του ΑΠΚΥ από τις 16.00-18.00, είναι οι Δρ Mejdi Jeguirim και Δρ Lionel Limousy, Αναπληρωτές Καθηγητές και ερευνητές στο Πανεπιστήμιο Haute-Alsace της Γαλλίας, οι οποίοι επισκέπτονται το ΑΠΚΥ στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+.
 
Ο Δρ Μ. Jeguirim θα αναλύσει το θέμα «Olive mill wastewater: From a pollutant to green fuels, agricultural water source and bio-fertilizer», παρουσιάζοντας τις σύγχρονες μεθόδους που μπορούν να εφαρμοσθούν στη διαχείριση των αποβλήτων της ελαιουργικής δραστηριότητας, ώστε η διαδικασία αυτή να αποφέρει πολλαπλά οφέλη (αξιοποίησή τους ως «πράσινα καύσιμα» και οργανικά λιπάσματα) και να μην είναι περιβαλλοντικά επιζήμια.
Στη δεύτερη διάλεξη με τίτλο "Synthesis of carbon-clay composites for environmental applications", ο εισηγητής Δρ L. Limousy θα εξετάσει πώς οι περιβαλλοντικές εφαρμογές σύνθετων υλικών άνθρακα και αργίλου μπορούν να περιορίσουν τις επιβλαβείς επιπτώσεις στο περιβάλλον και την υγεία.
 
Ο Δρ Mejdi Jeguirim επιστημονικά επικεντρώνει το ενδιαφέρον του στην αξιοποίηση της βιομάζας μέσω της θερμοχημικής μετατροπής και στην επεξεργασία υδατικών και αερίων αποβλήτων. Εργασίες του έχουν δημοσιευθεί σε περισσότερα από 80 διεθνή επιστημονικά περιοδικά. Έλαβε το εθνικό Βραβείο Αριστείας στην Έρευνα στις περιόδους 2009-2012, 2013-2016 και 2017-2020. Ο Δρ Lionel Limousy δραστηριοποιείται στα επιστημονικά πεδία της βιολογικής και χημικής επεξεργασίας λυμάτων, της αξιοποίησης της βιομάζας και της σύνθεσης και χαρακτηρισμού των υλικών. Έχει δημοσιεύσει 65 επιστημονικές δημοσιεύσεις και συμμετέχει σε πολλά εθνικά και διεθνή ακαδημαϊκά και βιομηχανικά έργα. Έλαβε το εθνικό Βραβείο Αριστείας στην Έρευνα στις περιόδους 2013-2016 και 2017-2020.
 
Οι διαλέξεις της Σειράς είναι ανοικτές για το κοινό και τις στηρίζουν ο Σύνδεσμος Επιστημόνων και Μηχανικών Περιβάλλοντος Κύπρου, το Γραφείο της Επιτρόπου Περιβάλλοντος, η Cyta και η Επιτροπή Ειδικότητας Χημικής Μηχανικής του Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου (ΕΤΕΚ). Περισσότερες πληροφορίες: Δρ. Αντώνης Ζορπάς, Λέκτορας Χημικής Μηχανικής & Μηχανικής Περιβάλλοντος στο ΑΠΚΥ (antonis.zorpas@ouc.ac.cy).

Στηρίζουν: 

Dr. Mejdi Jeguirim is Associate Professor at the University of Haute Alsace (France) since 2005 in the field of energy and process engineering. He dedicates most of his career to the biomass valorization through thermochemical conversion and the elaboration of chars with controlled porosity devoted to the treatment of aqueous and gaseous effluents. These research topics were performed in the framework of several international collaborations (Tunisia, Germany, Belgium, Algeria, Lebanon, Lithuania, Spain, Canada, Greece, Turkey, Cyprus), and industrial contracts. He acted as PhD advisor for 10 students and he has co-authored more than 80 referred international journal papers in his research field. He is member of the editorial boards of international scientific journals (Energy for Sustainable development, Energy, Energies), and belongs to the scientific committee of several international congresses (IREC, EMR, ICSSWM). He is involved as a scientific expert for more than 40 international scientific journals, as well as for several national and international research programs (French ANR, Mines Carnot, Research Ministry of Romania, Research Ministry of Kazakhstan). He is the financial and administrative manager of the Energy and HVAC Professional Degree, Specialty: Renewable Energy and Sustainable Development at the Faculty of Science and Technology of Mulhouse. He has received the French National Research Excellence Award for researcher with high level scientific activity for the 2009-2012, 2013-2016 and 2017-2020 periods.

Dr. Lionel Limousy is Associate Professor at the University of Haute Alsace since 2010. He teaches in chemical and environmental engineering, risk management and assessment. He was recruited in 2000 at the University of South Brittany and was in charge on the Chemical Engineering and Process department from 2003 and 2005. He has created the Prodiabio platform in 2005 and was the director until 2010. In 2013, he joined the Institute of Material Science of Mulhouse where he became responsible of the industrial research partnership. He has experience in biological and chemical treatment of wastewater, membrane filtration, biomass valorisation and material synthesis and characterisation. He is involved in several national and international academic and industrial projects. He has 65 scientific publications. He has received the French National Research Excellence Award for researcher with high level scientific activity for the 2013-2016 and 2017-2020 periods.