Δ Τ Τ Π Π Σ spacerheight22 Κ
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
                     
 
 

Διάλεξη με θέμα "Αστικός Μεταβολισμός Πόλεων"

Ημερομηνία :
Έναρξη 15/03/2018
Λήξη 15/03/2018
Ώρα 16:00
Τόπος διεξαγωγής :
 ΑΠΚΥ (Αίθουσα Συνεδριάσεων, 4ος όροφος)
Είδος εκδήλωσης :
 Ομιλία
Ηλεκτρονική σελίδα εκδήλωσης :
 
  _self
Σειρά εξειδικευμένων διαλέξεων σε περιβαλλοντικά θέματα

Η αστική ανάπτυξη και η αλόγιστη χρήση των φυσικών πόρων από τη μία, και η ανάγκη διατήρησης της οικολογικής ισορροπίας των φυσικών οικοσυστημάτων του πλανήτη από την άλλη, είναι στοιχεία αλληλεξαρτώμενα. Σ’αυτό το πλαίσιο, ο «αστικός μεταβολισμός» μελετά τη δόμηση μίας πόλης ως οικοσύστημα, με στόχο την επίτευξη βιώσιμης ανάπτυξης και την αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών προβλημάτων που προκύπτουν από την αστικοποίηση. Τα ζητήματα αυτά θα αναλύσει η Ειρήνη Βουκκαλή, υποψήφια διδάκτωρ του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου (ΑΠΚΥ), σε διάλεξη με θέμα «Αστικός Μεταβολισμός Πόλεων», η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 15 Μαρτίου 2018. Η εκδήλωση είναι η δεύτερη της σειράς εξειδικευμένων διαλέξεων σε θέματα περιβάλλοντος που διοργανώνει το Εργαστήριο Χημικής Μηχανικής & Μηχανικής Αειφορίας, υπό την αιγίδα του μεταπτυχιακού προγράμματος «Διαχείριση και Προστασία Περιβάλλοντος» του ΑΠΚΥ.
 
Η Ειρήνη Βουκκαλή είναι Γεωπόνος-Τεχνολόγος Τροφίμων, απόφοιτος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης κατέχει μεταπτυχιακό δίπλωμα στη Μηχανική Περιβάλλοντος από το Πανεπιστήμιο Κύπρου και είναι υποψήφια διδάκτωρ του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου στη θεματική περιοχή του Μεταβολισμού των Πόλεων. Δραστηριοποιείται σε θέματα διαχείρισης, προστασίας και μηχανικής περιβάλλοντος, όπως και σε θέματα εφαρμογών συστημάτων και προγραμμάτων αειφόρου ανάπτυξης, διασφάλισης ποιότητας, ασφαλείας & υγείας.
 
Οι διαλέξεις της σειράς θα πραγματοποιούνται στο κεντρικό κτίριο του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου στα Λατσιά (Λεωφόρος Γιάννου Κρανιδιώτη 33, 2220 Λατσιά) από τις 16:00-18:00 και είναι ανοικτές για το κοινό. Τη σειρά διαλέξεων στηρίζουν ο Σύνδεσμος Επιστημόνων και Μηχανικών Περιβάλλοντος Κύπρου και το Γραφείο της Επιτρόπου Περιβάλλοντος. Περισσότερες πληροφορίες: Δρ. Αντώνης Ζορπάς, Λέκτορας Χημικής Μηχανικής & Μηχανικής Περιβάλλοντος στο ΑΠΚΥ (antonis.zorpas@ouc.ac.cy).


Περίληψη εισήγησης:
Ο αστικός μεταβολισμός ως έννοια αναφέρεται στην αντιμετώπιση κάθε πόλης ως οικοσύστημα. Στηρίζεται στην άποψη ότι οι πόλεις αποτελούν συστήματα, τα οποία διαθέτουν δομή και λειτουργία αντίστοιχη των φυσικών οικοσυστημάτων. Πρακτικά, ο αστικός μεταβολισμός, αποτελεί ένα μοντέλο ποσοτικοποίησης των εισροών και εκροών πόρων και υλικών από και προς το περιβάλλον. Η οικολογική ισορροπία των φυσικών οικοσυστημάτων του πλανήτη αποτελεί το έναυσμα για τη μελέτη και τη δόμηση των πόλεων στα πρότυπα των οικοσυστημάτων, με πρωταρχικό στόχο την επίτευξη της βιώσιμης ανάπτυξης και την αντιμετώπιση των προβλημάτων που προκύπτουν από την αστικοποίηση και σχετίζονται με την αλόγιστη χρήση των φυσικών πόρων, την υποβάθμιση της ποιότητας του αέρα και των υδάτων, την μόλυνση του εδάφους, τον θόρυβο, τη διάθεση των λυμάτων και των αποβλήτων, τη γενική υποβάθμιση του φυσικού περιβάλλοντος και της βιοποικιλότητας, την κυκλοφοριακή συμφόρηση και τη καταστροφή της πολιτιστικής κληρονομιάς.

Συνέπεια των πιο πάνω, είναι οι έντονες και συνεχείς πιέσεις που δέχεται μία περιοχή, με αποτέλεσμα οι στρατηγικοί σχεδιασμοί ανάπτυξης να αλλάζουν (θετικά ή/και αρνητικά) τον χαρακτήρα μιας περιοχής. Οι μέθοδοι προσδιορισμού του μεταβολισμού των πόλεων περιλαμβάνουν (α) τα ενεργειακά ισοδύναμα, διασφαλίζοντας ότι η ενέργεια που απαιτείται για τη δημιουργία και τη ροή των πόρων συνυπολογίζεται μαζί με τα υλικά και αποδίδει διαφορές στην ποιότητα των υλικών και της ενέργειας (β) την προσέγγιση των επιπτώσεων των ανθρωπίνων δραστηριοτήτων, υπολογίζοντας τις ροές των υλικών και της ενέργειας σε ένα πλήρως καθορισμένο σύστημα, καθώς και τα προϊόντα των εκροών από αυτό, έχοντας ως βάση την αρχή διατήρησης της μάζας, και (γ) την ανάλυση του οικολογικού αποτυπώματος που δίνει τη δυνατότητα εκτίμησης των απαιτήσεων σε πόρους και της αφομοίωσης των αποβλήτων ενός δεδομένου ανθρωπίνου πληθυσμό ή οικονομίας σε σχέση με την αντίστοιχη παραγωγικής έκταση γης.
 
Ομιλητής:
Η κ.  Ειρήνη Βουκκαλή είναι Γεωπόνος-Τεχνολόγος Τροφίμων (Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης), κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος σπουδών στη Μηχανική Περιβάλλοντος από το Πανεπιστήμιο Κύπρου και Υποψήφια Διδάκτωρ του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου στη θεματική περιοχή του Μεταβολισμού των Πόλεων. Είναι διαπιστευμένη Lead Auditor για τα συστήματα OSHAS 18001, ISO 9001, ISO 14001. Έχει μέχρι σήμερα δημοσιεύσει 7 επιστημονικά κεφάλαια σε βιβλία, 18 άρθρα σε διεθνή έγκυρα επιστημονικά περιοδικά και 37 παρουσιάσεις σε διεθνή συνέδρια. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα επικεντρώνονται σε θέματα διαχείρισης, προστασίας και μηχανικής περιβάλλοντος, εφαρμογές συστημάτων και προγραμμάτων Αειφόρου Ανάπτυξης, Διασφάλισης Ποιότητας και Ασφαλείας και Υγείας. Παράλληλα, είναι Γραμματέας του Συνδέσμου Επιστημόνων και Μηχανικών Περιβάλλοντος Κύπρου.