Επισκόπηση Θεματικής Ενότητας Σπουδών

Video for internet–Εισαγωγή
SMS 07
Βασική επεξεργασία video και μεταφόρτωση σε social networking sites. Με την ολοκλήρωση του Σεμιναρίου, οι συμμετέχοντες θα γνωρίζουν:

4.1 Advanced recording techniques with phones, pads and laptops.

4.2 Uploading on Youtute, Vimeo etc.

4.3 Editing on Youtube.

4.4 Editing on the phone (Voodio κλπ).


Διάρκεια: 4 εβδομάδες

Κόστος ανά εκπαιδευόμενο: 90€
Διαδικτυακά Σεμινάρια στα Social Media

Διδάσκοντες

Τμήματα