Βρέθηκαν 26 εγγραφές, εμφανίζονται από 1 έως 20.Πρώτη Προηγούμενη 12 Τελευταία
Όνομα
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ
Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση
Στοιχεία Θεωρίας του Θεάτρου
Σχεδιασμός και Διαχείριση Λογισμικού
Σύγχρονη Κοινωνία και Επικοινωνία / Δημοσιογραφία
Συλλογική Ευφυΐα
Σχεδίαση Εκπαιδευτικού Λογισμικού
Στρατηγικός Σχεδιασμός & Αξιολόγηση στις Υπηρεσίες Υγείας
Σύγχρονα Θέματα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων
Σύγχρονα Θέματα στο Μάρκετινγκ
Συμπράξεις, Kαταχρήσεις, Δεσπόζουσας Θέσης και Συγκεντρώσεις
Συνταγματικό Δίκαιο και Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Στοιχεία Υποκριτικής και Σκηνοθεσίας
Στρατηγική και Μάρκετινγκ
Σχεδιασμός, Οργάνωση και Αξιολόγηση Προγραμμάτων Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης και Διά Βίου Μάθησης
Σχεδιασμός, Οργάνωση και Αξιολόγηση Προγραμμάτων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
Συστήματα Διαχείρισης Βιολογικών Παραμέτρων Ασθενών & Συστήματα Υποστήριξης Αποφάσεων
Σύγχρονη Κυπριακή Ιστορία (1878 - 1974)
Συγκριτική Αστυνομική Διοίκηση
Σύγχρονος Κόσμος: Η Πολιτική Συνθήκη