Βρέθηκαν 86 εγγραφές, εμφανίζονται από 1 έως 20.Πρώτη Προηγούμενη 12345 Τελευταία
Όνομα
Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων
Διαχείριση αλλαγής, σχολική αποτελεσματικότητα και στρατηγικός σχεδιασμός
Διαχείριση και Προστασία Φυσικών Πόρων
Διαχείριση και Προστασία Χερσαίων Οικοσυστημάτων
Διατριβή Μάστερ
Δημόσια Υγεία και Προαγωγή Υγείας
Διατριβή Mάστερ I
Διαχείριση Έργων Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων (Προηγμένη / Εφαρμοσμένη κατηγορία)
Δομές Δεδομένων, Αλγόριθμοι και Αρχές Προγραμματισμού (Εφαρμοσμένη κατηγορία)
Δίκτυα Επικοινωνιών και Υπολογιστών (Εφαρμοσμένη κατηγορία)
Διαχείριση Κινδύνων Ασφαλείας Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων
Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού & Ηγεσία
Διοίκηση Αλυσίδας Αξίας Αγροτροφίμων
Διοικητική Λογιστική
Διοίκηση Πληροφορικών Συστημάτων
Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού
Διεθνές Μάρκετινγκ
Δίκαιο Εσωτερικής Αγοράς
Δικαστική Προστασία στην Ευρωπαϊκή Ένωση
Δίκαιο Προστασίας του Περιβάλλοντος