Θεατρικές Σπουδές - Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου - Open University of Cyprus