Επικοινωνία και νέα Δημοσιογραφία (νέο) - Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου - Open University of Cyprus