Ψηφιακό Δράμα και Θέατρο στη μελέτη του Αρχαίου Ελληνικού Πολιτισμού - Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου - Open University of Cyprus