Οικονομικά (Πτυχιακό) - Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου - Open University of Cyprus