Διοίκηση Επιχειρήσεων (Προπτυχιακό) - Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου - Open University of Cyprus