Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA) - Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου - Open University of Cyprus