ΜΕΣ513: Εγγραμματισμός και Εκπαίδευση στα Μέσα - Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου - Open University of Cyprus

Sidebar

English Menu

31
Sat, Oct

ΜΕΣ513: Εγγραμματισμός και Εκπαίδευση στα Μέσα

Η Θεματική Ενότητα σκοπεύει να εφοδιάσει τους μεταπτυχιακούς φοιτητές/τριες με γνώσεις και δεξιότητες σ’ ένα σύνολο πολύτιμων γνωστικών αντικειμένων, καθώς και μια σειρά από θεμελιώδεις πρακτικές ικανότητες και δεξιότητες, ώστε να μπορούν να δραστηριοποιούνται δημιουργικά στο πεδίο του Εγγραμματισμού και της Εκπαίδευσης στα Μέσα.

Η Θεματική Ενότητα ΜΕΣ513 αποτελεί ένα διεπιστημονικό και διαθεματικό πεδίο, το οποίο στοχεύει να συνδέσει το σχολείο με τον σύγχρονο υπερ-επικοινωνιακό κόσμο. 

Επιπρόσθετες πληροφορίες

  • Κωδικός: ΜΕΣ513
  • ECTS: 10
  • Τρόποι Αξιολόγησης:

    2 Εργασίες 40%, Δραστηριότητες 10% και Τελική Εξέταση 50%