ΜΔΕ50: Οργάνωση και Διοίκηση - Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου - Open University of Cyprus

ΜΔΕ50: Οργάνωση και Διοίκηση

Η Θ.Ε. περιλαμβάνει το θεωρητικό, εννοιολογικό και θεματικό υπόβαθρο που είναι απαραίτητο για να κατανοήσει ο σπουδαστής το οικονομικό περιβάλλον της επιχείρησης, την εθνική και διεθνή αγορά, την εκάστοτε οικονομική πολιτική, κλασικές και σύγχρονες προσεγγίσεις στη διοίκηση  των επιχειρήσεων και οργανισμών, την οργανωσιακή συμπεριφορά και τη διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού.  
   
 Γνωστικά Αντικείμενα
 • Οικονομική των Επιχειρήσεων
 • Διοικητική Επιχειρήσεων
 • Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων

Additional Info

 • Κωδικός / Course Code: ΜΔΕ50
 • ECTS: 24
 • Τρόποι Αξιολόγησης / Assessment:

  4 γραπτές εργασίες (30%) και Τελική Εξέταση (70%)

 • Διάρκεια Φοίτησης: Ετήσια
 • Κόστος: 1080 ευρώ
 • Επίπεδο Σπουδών: Μεταπτυχιακό