Το Τμήμα Μελετών και Κοστολόγησης προσφέρει τις εξής υπηρεσίες:

  • Διεκπεραίωση μελετών για προβλέψεις λειτουργικών όγκων, ασκήσεις ανάλυσης ευαισθησίας για λήψη διοικητικών αποφάσεων και άλλων μελετών, όπως επίσης και εκπόνηση άλλων ειδικών έργων και αναλύσεων.