ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Το πρόγραμμα για τον απόδημο Ελληνισμό αποτελείται από πέντε (5) Θεματικές Ενότητες (ΘΕ): τέσσερις (4) ΘΕ εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας (Greek I – IV) και μία (1) ΘΕ για την ιστορία της Κύπρου. Βασικός στόχος των ΘΕ της Ελληνικής Γλώσσας είναι να αποκτήσουν οι φοιτητές/τριες την ικανότητα να ανταποκρίνονται στις βασικές ανάγκες επικοινωνίας με έμφαση στον προφορικό λόγο, ενώ με τη ΘΕ της Ιστορία της Κύπρου οι φοιτητές/τριες θα εξοικειωθούν με τις περιόδους της νεώτερης και σύγχρονης κυπριακής ιστορίας από την έναρξη της αγγλοκρατίας (1878) μέχρι και τις αρχές του 21ου αιώνα.

 

ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΤΟ ΕΠΙΛΕΞΩ (και ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ)

Για τον απόδημο ελληνισμό, η γνώση της ελληνικής γλώσσας αποτελεί σημαντικό στοιχείο ταυτότητας, αλλά και επικοινωνίας με ομοεθνείς σε Κύπρο, Ελλάδα και στο εξωτερικό. Ειδικά για τον απόδημο κυπριακό ελληνισμό, η γνώση της ιστορίας της Κύπρου βοηθά στην κατανόηση του πολιτισμικού συγκειμένου της Κύπρου. Αυτές οι ιστορικές γνώσεις, αλλά ιδίως οι πιστοποιημένες γλωσσικές δεξιότητες στην ελληνική θεωρούνται σημαντικό προσόν για εξασφάλιση εργασίας σε Κύπρο και Ελλάδα, αλλά και στο εξωτερικό (π.χ. σε πρεσβείες κ.α.).


ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ - ECTS 55


ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ:  Αγγλική

ΔΙΔΑΚΤΡΑ XX

ΕΠΙΠΕΔΟ Πτυχιακό

TITΛΟΣ ΠΟΥ ΑΠΟΝΕΜΕΤΑΙ: Πιστοποιητικό παρακολούθησης της κάθε ΘΕ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ

Για την εισδοχή στο πρόγραμμα δεν απαιτείται προηγούμενη γνώση της ελληνικής. Οι υποψήφιοι/ες που έχουν κάποιο ορισμένο βαθμό επάρκειας στην ελληνική θα αξιολογούνται με κατατακτήριες εξετάσεις βάσει των οποίων θα εντάσσονται σε μία από τις τέσσερις ΘΕ για την εκμάθηση της ελληνικής. Απαραίτητη προϋπόθεση για εισδοχή στο πρόγραμμα είναι η καλή γνώση της αγγλικής.

ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Το πρόγραμμα για τον απόδημο Ελληνισμό αποτελείται από τις εξής θεματικές ενότητες:

  1. PEX111 Greek Language Ι (10 ECTS): Εισαγωγικό μάθημα για άτομα χωρίς ιδιαίτερη προηγούμενη γνώση της ελληνικής. Καλύπτει το επίπεδο Α1 του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες.
  2. PEX121 Greek Language ΙI (10 ECTS): Καλύπτει το επίπεδο Α2. Προαπαιτείται είτε επιτυχής συμπλήρωση του PEX111 (ή κάποιου άλλου προγράμματος επιπέδου Α1) είτε ανάλογη επιτυχία στην κατατακτήρια εξέταση.
  3. PEX211 Greek Language ΙII (10 ECTS): Καλύπτει το επίπεδο B Προαπαιτείται είτε επιτυχής συμπλήρωση του PEX121 (ή κάποιου άλλου προγράμματος επιπέδου Α2) είτε ανάλογη επιτυχία στην κατατακτήρια εξέταση.
  4. PEX221 Greek Language ΙV (10 ECTS): Καλύπτει το επίπεδο B Προαπαιτείται είτε επιτυχής συμπλήρωση του PEX211 (ή κάποιου άλλου προγράμματος επιπέδου B1) είτε ανάλογη επιτυχία στην κατατακτήρια εξέταση.
  5. PEX112 Introduction to the History of Cyprus (10 ECTS): Καλύπτει την ιστορία της Κύπρου από το 1878 μέχρι και τις αρχές του 21ου αιώνα.

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΙΣΔΟΧΗΣ

Οι αιτήσεις εισδοχής υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά, μέσω του ιστοχώρου του ΑΠΚΥ, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://applications.ouc.ac.cy/admissions?sap-language=EL