ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Στόχος του μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ είναι να αναπτύξει τις ικανότητες των φοιτητών, ώστε να κατανοήσουν και να βελτιστοποιήσουν τους τρόπους αλληλεπίδρασης μεταξύ Ανθρώπων, Πληροφοριών και Τεχνολογίας. Χρησιμοποιώντας προηγμένα εργαλεία και μεθόδους από τις Κοινωνικές Επιστήμες και την Πληροφορική, το πρόγραμμα προσφέρει νέες γνώσεις και καλλιεργεί σημαντικές δεξιότητες για μια επιτυχημένη επαγγελματική πορεία σε τομείς επιχειρηματικής και επιστημονικής αιχμής όπως η Πληροφοριακή Τεχνολογία, η ανάλυση Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης και η μελέτη Συμπεριφοράς του Πλήθους (Crowd Behavior Analysis).

 

ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΤΟ ΕΠΙΛΕΞΩ; 

-Διότι προσφέρει εξαιρετικές επαγγελματικές προοπτικές. Ο κάτοχος του μεταπτυχιακού ΚΠΣ μπορεί να εργαστεί ως:

  • Σχεδιαστής ιστοτόπων / ψηφιακών κοινοτήτων (Web designer / online community designer)
  • Διευθυντής έργων (Project manager)
  • Διαχειριστής στρατηγικής κινητής επικοινωνίας / επικοινωνίας Ιστού (Web/mobile communication strategist)
  • Διαχειριστής περιεχομένου / πληροφοριών (Content / information manager)
  • Αναλυτής πληροφοριών / Ειδικός επιχειρηματικής ευφυΐας / Ειδικός έρευνας μάρκετινγκ (Information analyst; business intelligence specialist; marketing research specialist)
  • Αναλυτής μεγάλων κοινωνικών δεδομένων (Big Social Data Analyst)
  • Αναλυτής δεδομένων κοινωνικών δικτύων (Social Media Data Analyst)

-Διότι δεν χρειάζεται φυσική παρουσία. Η εκπαίδευση γίνεται εξ αποστάσεως.

-Διότι δίνει μεγάλη ευελιξία στη δήλωση των θεματικών ενοτήτων.

 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ - ECTS: 120 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ: Ελληνική

ΕΠΙΠΕΔΟ: Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών επιπέδου Μάστερ

TITΛΟΣ ΠΟΥ ΑΠΟΝΕΜΕΤΑΙ: Magister Scientiae (Msc)

 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ

  • Κατοχή πτυχίου από αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό ίδρυμα.
  • Συνιστάται η πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας, καθώς σημαντικό μέρος της βιβλιογραφίας είναι στα Αγγλικά.
  • Καλές δεξιότητες χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή.

 

ΔΙΔΑΚΤΡΑ

Το συνολικό κόστος των διδάκτρων του παρόντος μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών είναι 5.400 Ευρώ.

Τα δίδακτρα κάθε Θεματικής Ενότητας (Θ.Ε.) των 10 ECTS ανέρχονται σε €450 και κάθε Θ.Ε. των 20 ECTS ανέρχονται σε 900€ , ενώ τα δίδακτρα που αφορούν στη Διατριβή Μάστερ είναι €1.350.

Το Συμβούλιο του ΑΠΚΥ αποφάσισε την παραχώρηση έκπτωσης 5% σε όσους φοιτητές εξοφλήσουν πλήρως το κόστος των Θεματικών Ενοτήτων που θα επιλέξουν εντός της περιόδου καταβολής της προκαταβολής (σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα αποπληρωμής διδάκτρων). 

 

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΙΣΔΟΧΗΣ

Το πρόγραμμα δεν δέχεται αιτήσεις για νέους φοιτητές από το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021.