ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Στόχος του μεταπτυχιακού προγράμματος Ελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία είναι η αξιοποίηση των εργαλείων της σύγχρονης γλωσσολογίας και της θεωρίας της λογοτεχνίας στη μελέτη της ελληνικής λογοτεχνίας, με έμφαση στην κλασική περίοδο, στη διαχρονική της εξέλιξη και στη διδακτική της.
 

ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΤΟ ΕΠΙΛΕΞΩ;

Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα Ελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία:

  • διαπλέκει τη γλωσσολογία με τις φιλολογικές σπουδές
  • αξιοποιεί την κειμενογλωσσολογία, την κοινωνιογλωσσολογία και την ανάλυση λόγου στη μελέτη της λογοτεχνίας
  • παρέχει μια δυναμική διεπιστημονική θεώρηση που συνδυάζει φιλολογικές, πολιτισμικές, κοινωνιολογικές / ανθρωπολογικές και γλωσσολογικές προσεγγίσεις
  • εξασφαλίζει εφόδια για αποτελεσματική διδασκαλία
  • παρέχει τα θεωρητικά εργαλεία για διεπιστημονικές προσεγγίσεις
  • καλλιεργεί σύνθετες ερευνητικές δεξιότητες απαραίτητες για μετέπειτα διδακτορικές σπουδές

 

Επιπρόσθετα, το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, στο πλαίσιο της συμμετοχής του στο Ευρωπαϊκό Έργο «Γραφεία Διασύνδεσης Πανεπιστημίων με την αγορά εργασίας», προσφέρει στους φοιτητές/τριες όλων των προγραμμάτων σπουδών του, την προαιρετική και δωρεάν Θεματική Ενότητα «Τοποθέτηση Φοιτητών στον Επιχειρηματικό Κόσμο», η οποία αποσκοπεί στην απόκτηση επιδοτούμενης επαγγελματικής εμπειρίας στο αντικείμενο σπουδών τους, μέσω τοποθέτησης σε φορέα που εδράζει στην Κυπριακή Δημοκρατία.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε επικοινωνώντας με το Γραφείο Διασύνδεσης του Ανοικτού Πανεπιστημίου εδώ.

 

 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ - ECTS120 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣΕλληνική

ΕΠΙΠΕΔΟ: Μεταπτυχιακός Τίτλος επιπέδου Μάστερ

ΤΙΤΛΟΣ ΠΟΥ ΑΠΟΝΕΜΕΤΑΙ: Magister Artium (MA)

 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ

Πρώτο Πτυχίο από Αναγνωρισμένο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ανώτατης Εκπαίδευσης της Κύπρου ή του εξωτερικού. 

Η πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας θα επιτρέψει τη μελέτη της διεθνούς επιστημονικής βιβλιογραφίας των Θεματικών Ενοτήτων του προγράμματος.

 

ΔΙΔΑΚΤΡΑ

Το συνολικό κόστος των διδάκτρων του παρόντος μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών είναι 5.400.

Τα δίδακτρα κάθε Θεματικής Ενότητας (Θ.Ε.) ανέρχονται σε €1.350, ενώ τα δίδακτρα για τη Διατριβή Μάστερ είναι €1.350. Ο φοιτητής καταβάλλει το ποσό που αντιστοιχεί στον αριθμό Θεματικών Ενοτήτων που επιλέγει ανά ακαδημαϊκό έτος. 

Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου αποφάσισε την προσφορά γενικής έκπτωσης  για τους/τις νεοεισερχόμενους/ες φοιτητές/τριες στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών Ελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία κατά το ακαδημαϊκό έτος 2022 – 2023. Η έκπτωση, που υπερβαίνει το 40%, ισχύει για όλες τις Θεματικές Ενότητες. Το συνολικό ποσό των νέων διδάκτρων θα ανέρχεται στα 800 ανά ετήσια Θεματική Ενότητα 30 ECTS και στα 3.200 για το σύνολο του μεταπτυχιακού προγράμματος.

Σε ό,τι αφορά στην παραχώρηση εκπτώσεων και τη χορήγηση υποτροφιών, ακολουθείται η ευρύτερη πολιτική του Πανεπιστημίου. 

 

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΙΣΔΟΧΗΣ

Οι αιτήσεις εισδοχής υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά:
Αιτήσεις Ελλ χωρίς ημερομηνία

Για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023, με έναρξη φοίτησης τον Σεπτέμβριο του 2022, οι ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων είναι: 27 Ιουνίου - 20 Ιουλίου 2022.

 

Παρουσίαση Προγράμματος "Ελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία" (2020)