Νομοθεσία / Κανονισμοί ΑΠΚΥ - Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου - Open University of Cyprus

Sidebar

31
Σαβ, Οκτ

Νομοθεσία 

Ημερομηνία   Τίτλος
15/11/2019 Νόμος που Τροποποιεί τον Περί Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου Νόμο (Τροποποιητικός Νόμος υπ' αρ. Ν144(Ι)/2019)
25/07/2016 Νόμος που Τροποποιεί τον Περί Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου Νόμο (Τροποποιητικός Νόμος υπ' αρ. Ν85(Ι)/2016)                              
31/03/2010 Νόμος που Τροποποιεί τον Περί Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου Νόμο (Τροποποιητικός Νόμος υπ' αρ. Ν35(Ι)/2010)   
31/12/2002 Νόμος που προνοεί για την Ίδρυση και Λειτουργία του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου (Νόμος υπ' αρ. Ν234(Ι)/2002)

 

Κανονισμοί

Ημερομηνία   Τίτλος
15/11/2019 Οι Περί Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου (Εκλογή, Αξιολόγηση και Ανέλιξη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού) Τροποποιητικοί Κανονισμοί του 2019 
02/07/2010 Οι Περί Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου (Συνταξιοδοτικά Δικαιώματα Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού) Κανονισμοί του 2010
02/07/2010 Οι Περί Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου (Εκλογή, Αξιολόγηση και Ανέλιξη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού) Κανονισμοί του 2010
02/07/2010 Οι Περί Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου (Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό) Κανονισμοί του 2010

 

Εσωτερικοί Κανονισμοί

Ημερομηνία   Τίτλος
16/10/2020 Εσωτερικοί Κανονισμοί Σπουδών 
16/10/2020 Εσωτερικοί Κανονισμοί Διδακτορικών Σπουδών
12/10/2020 Εσωτερικοί Κανονισμοί Διδάκτρων / Διαχειριστικού Κόστους (Παράρτημα II) 
08/07/2020 Εσωτερικοί Κανονισμοί Διδάκτρων / Διαχειριστικού Κόστους
08/07/2020 Εσωτερικοί Κανονισμοί Κινητικότητας Φοιτητών
20/05/2020 Εσωτερικοί Κανονισμοί Εξετάσεων
20/05/2020 Internal Regulations Governing the Conduct of Examinations
13/05/2020 Internal Student Disciplinary Regulations
04/05/2020 Εσωτερικοί Πειθαρχικοί Κανονισμοί Φοιτητών
09/11/2018 Εσωτερικοί Κανονισμοί Ατόμων με Αναπηρίες (ΑμεΑ) (xi.2018)
09/11/2018 Εσωτερικοί Κανονισμοί Ατόμων με Αναπηρίες (ΑμεΑ) - Παράρτημα Ι Πιστοποίηση Αναπηρίας(xi.2018)                                   
05/07/2018 Εσωτερικοί Κανονισμοί Διδάκτρων / Διαχειριστικού Κόστους (Παράρτημα II)
30/03/2017 Internal Regulations for Studies