ΣΔΜ612: Μεθοδολογία Έρευνας στη Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση - Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου - Open University of Cyprus
22
Τετ, Μαρ

ΣΔΜ612: Μεθοδολογία Έρευνας στη Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση

Σκοπός της Θεματικής Ενότητας είναι η εξοικείωση των φοιτητών με τη διεξαγωγή έρευνας στη Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση και Εκπαίδευση Ενηλίκων, η ανάπτυξη από μέρους τους κριτικής ικανότητας έναντι των ερευνητικών αποτελεσμάτων στο χώρο, και η συγγραφή της ερευνητικής δραστηριότητας στο πλαίσιο μιας ερευνητικής εργασίας.
 
Συγκεκριμένα, η Θ.Ε. στοχεύει στο να κατανοήσουν οι φοιτητές τις βασικές αρχές που διέπουν την επιστημονική έρευνα στη Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση, να αποκτήσουν τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες οι οποίες απαιτούνται για το σχεδιασμό μιας επιστημονικής έρευνας (εξειδίκευση ερευνητικού θέματος, θέση ερευνητικών ερωτημάτων, σχεδιασμός μεθοδολογίας, παρουσίαση αποτελεσμάτων και εξαγωγή έγκυρων συμπερασμάτων), να κατανοήσουν θέματα δεοντολογίας τα οποία προκύπτουν κατά το σχεδιασμό και την υλοποίηση μιας έρευνας, να αναπτύξουν κριτική σκέψη έναντι ερευνητικών αποτελεσμάτων και συμπερασμάτων, και να συγγράφουν μια ερευνητική εργασία.
 
 
 
 

Επιπρόσθετες πληροφορίες

 • Κωδικός / Course Code: ΣΔΜ612
 • ECTS: 15
 • Τρόποι Αξιολόγησης / Assessment:
  • Εκπαιδευτικές Δραστηριότητες: 10%
  • Γραπτή Εργασία 1: 20%
  • Γραπτή Εργασία 2: 20%
  • Τελική εξέταση: 50%
 • Διάρκεια Φοίτησης/ Length of Study: Εξαμηνιαία (εαρινό)/ Semi-annual (spring)
 • Κόστος/ Tuition Fees: 900 ευρώ
 • Επίπεδο Σπουδών/ Level: Μεταπτυχιακό/ Postgraduate