ΕΠΤ613: Προμήθεια και Διαχείριση έργων πληροφορικής στον τομέα της υγείας – Από τον σχεδιασμό στην υλοποίηση - Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου - Open University of Cyprus
23
Πεμ, Μαρ

ΕΠΤ613: Προμήθεια και Διαχείριση έργων πληροφορικής στον τομέα της υγείας – Από τον σχεδιασμό στην υλοποίηση

Η εκπαιδευτική ενότητα παρουσιάζει τις θεμελιώδεις αρχές διαχείρισης έργων με πεδίο εφαρμογής τα κλινικά/νοσοκομειακά πληροφοριακά συστήματα. Παρουσιάζονται οι βέλτιστες πρακτικές στη διαχείριση έργων για το σχεδιασμό και ανάπτυξη τεχνολογικών υποδομών και υπηρεσιών στον τομέα της υγείας. Επιπλέον, εξετάζεται και αναλύεται η διαδικασία αγοράς και προμήθειας επί πραγματικών σεναρίων.

Επιπρόσθετες πληροφορίες

  • Κωδικός / Course Code: ΕΠΤ613
  • ECTS: 10
  • Τρόποι Αξιολόγησης / Assessment:

    2 γραπτές εργασίες (25% η κάθε μια) και Τελική Εξέταση (50%)

  • Διάρκεια Φοίτησης/ Length of Study: Εξαμηνιαία (χειμερινό) / Semi-annual (fall)
  • Κόστος/ Tuition Fees: 600 ευρώ
  • Επίπεδο Σπουδών/ Level: Μεταπτυχιακό/ Postgraduate