ΕΠΤ611: Συστήματα Διαχείρισης Βιολογικών Παραμέτρων Ασθενών & Συστήματα Υποστήριξης Αποφάσεων - Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου - Open University of Cyprus
23
Πεμ, Μαρ

ΕΠΤ611: Συστήματα Διαχείρισης Βιολογικών Παραμέτρων Ασθενών & Συστήματα Υποστήριξης Αποφάσεων

Τα συστήματα διαχείρισης βιολογικών παραμέτρων ασθενών (Patient Data Management Systems, PDMS) αποτελούν καινοτόμες τεχνολογικές λύσεις με στόχο την ενοποίηση των διοικητικών πράξεων με τη λήψη αποφάσεων σε κλινικό επίπεδο. Η χρήση καινοτόμων τεχνολογικών λύσεων στην καθημερινή κλινική πρακτική επηρεάζει ευρύτερα το επιχειρηματικό μοντέλο της υγείας. Ο στόχος της εκπαιδευτικής ενότητας είναι η ανάδειξη της πολυπλοκότητας της διαδικασίας εισαγωγής καινοτόμων τεχνολογικών λύσεων στο κλινικό περιβάλλον με την ταυτόχρονη τροποποίηση των οργανωτικών δομών της μονάδας με παράδειγμα εφαρμογής κλινικό πληροφοριακό σύστημα στη Μονάδα Εντατικής Παρακολούθησης.
 

Επιπρόσθετες πληροφορίες

  • Κωδικός / Course Code: ΕΠΤ611
  • ECTS: 10
  • Τρόποι Αξιολόγησης / Assessment:

    -

  • Διάρκεια Φοίτησης/ Length of Study: Εξαμηνιαία (χειμερινό) / Semi-annual (fall)
  • Κόστος/ Tuition Fees: 600 ευρώ
  • Επίπεδο Σπουδών/ Level: Μεταπτυχιακό/ Postgraduate